İlâhiyat Fakülteleri Tefsir Anabilim Dalı V. Koordinasyon Toplantısı

İlâhiyat Fakülteleri Tefsir Anabilim Dalı V. Koordinasyon Toplantısı, 30 Mayıs–01 Haziran 2008 tarihlerinde Marmara Ü. İlâhiyat Fakültesi’nin ev sahipliğinde ve 130 kadar kişinin katılımıyla İstanbul’da gerçekleşmiştir.

İlâhiyat Fakülteleri Tefsir Anabilim Dalı V. Koordinasyon Toplantısı

İlâhiyat Fakülteleri Tefsir Anabilim Dalı V. Koordinasyon Toplantısı, 30 Mayıs–01 Haziran 2008 tarihlerinde Marmara Ü. İlâhiyat Fakültesi’nin ev sahipliğinde ve 130 kadar kişinin katılımıyla İstanbul’da gerçekleşmiştir.

___

  • C.Ü. İlahiyat
  • Fakültesi Dergisi
  • XII/1 - 2008, 495-500
  • İlâhiyat Fakülteleri Tefsir Anabilim Dalı V. Koordinasyon
  • Toplantısı
  • İsmail ÇALIŞKAN*
  • Yusuf ALEMDAR**