Bosnalı Bir Şeyhülislam Mehmed Refik Efendi

Refik Efendi 1814 (1229)'te Bosna'nın Rogatica (Çelebipazarı) kasabasında doğmuştur. Babasının adı Ali, dedesinin adı Hacı Abdullah Efendi'dir. İlk tahsili sırasında babası vefat ettiğinden yetim kalmış, bunun üzerine de Saraybosna'ya gitmiştir. Mehmed Refik Efendi, burada hem tahsiline devam etmiş. hem de mahkemede katiplik yapmıştır. Refik Efendi 1833 (1249)'de İstanbul'a gitti. Tahsil hayatına Amca-zade Hüseyin Paşa ve Fatih Medresesi'nde devam etti. 1 Ahıskalı Ahmed Efendi ve Gürcü Mehmed Sakıp Efendi'nin derslerine devam edip her ikisinden de icazet aldı. · Refik Efendi 1253 (1837)'de Şam'a gitti. Burada bir sene kaldı. Bu süre içerisinde Muhyiddin Arabi'nin eserleri üzerinde ciddi araştırmalar yaptı. Refik Efendi, önce Vakıflarda memuriyete başlamıştır. Daha sonra ise Meşihat'ta geçmiş 1868'e kadar Meşihat'in çeşitli dairelerinde çalışmıştır. Bu arada Varna, Bosna ve Eyüp kadılığı görevlerinde de bulunmuştur. Refik Efendi 9 Ağustos 1866'da Şeyhülislam olmuştur. Bu makamda 30 Nisan 1868'e kadar görev yapan Refik Efendi bu görevden sonra Meclis-i Mahsus-ı Vükela'ya atanmış 20 Nisan 1871'de ise vefat etmiştir. Kabri Fatih Camii haziresindedir. Çok çalışkan ve büyük bir fıkıh alimi olan Refik Efendi'nin çok başarılı bir memuriyet hayatı vardır. Şeyhülislam Hacr Refik Efendi memur olduğu müddet içerisinde en yüksek ilmi rütbeleri aldığı gibi devletin en büyük dereceli nişanları ile de taltif olunmuştur.

Bosnalı Bir Şeyhülislam Mehmed Refik Efendi

Refik Efendi was born in 1814 (H. 1229) in Rogitica (Çelebipazarı), Bosnia. His father is Ali and· his grandfather ... is Hacı Abdullah. Refik Efendi w as attending elementary school when his father passed away. Refik Efendi moved to Sarajevo (Saraybosna) after the iricidence, where he continued his education and worked.as a clerk at the judicial court. Refik Efendi moved to Istanbul in 1833 (H.l249) and attended Amcazade Hüseyin Pasa Medrese and Fatih Medrese.(!) He attended the ctures of Ahıskalı Ahmed Efendi and Gürcü Mehmet Efendi, and ac- _it!Jlrll!d_ç_ert..!f!_caJesJLcazet) from both. . .. . Refik !;fendi. traveled to Damascus (Şam) in 1837 (H. 1253) and "':stayedtherE{ for~a-year.Durirıg-his stay, he conducted detailed studies on· Ibn Arabi's wqr~s. . Fallawing his trip tö Damascus, Refik Efendi first started working at the the Directorate of Foundations (Evkaf) and then moved to the Directorate of Religious Affairs (ME!şihat) where he served at various positions until 1868. Refik Efendi was the Chief Religious Officer (Şeyhülislam) from August 9,.1866 to April 30, 1868 and after that he served asa member of the Assembly of Ministers (Meclis-i Mahsus-ı Vukela) until his death on April 20, 1871. He is.buried .at the cemetery of the Fatih Mosque. Refik Efendi, a harpworking and a very successful civil servant of his times, was also a master of Islamic jurisprudence (Fıkıh). He acquired highest scientific degrees and was awarded the most prominent state decorations of the era.

Kaynakça

C. ü. İ/ah iyat

Fakültesi Dergisi

XII/1 - 2008, 325-33?

Bosnalı Bir Şeyhülislam Mehmed Refik Efendi

Talip MERT

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { cuifd255191, journal = {Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-1197}, eissn = {1304-9399}, address = {}, publisher = {Cumhuriyet Üniversitesi}, year = {2008}, volume = {12}, pages = {325 - 332}, doi = {}, title = {Bosnalı Bir Şeyhülislam Mehmed Refik Efendi}, key = {cite}, author = {Mert, Talip} }
APA Mert, T . (2008). Bosnalı Bir Şeyhülislam Mehmed Refik Efendi . Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi , 12 (1) , 325-332 .
MLA Mert, T . "Bosnalı Bir Şeyhülislam Mehmed Refik Efendi" . Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 12 (2008 ): 325-332 <
Chicago Mert, T . "Bosnalı Bir Şeyhülislam Mehmed Refik Efendi". Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 12 (2008 ): 325-332
RIS TY - JOUR T1 - Bosnalı Bir Şeyhülislam Mehmed Refik Efendi AU - Talip Mert Y1 - 2008 PY - 2008 N1 - DO - T2 - Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 325 EP - 332 VL - 12 IS - 1 SN - 1301-1197-1304-9399 M3 - UR - Y2 - 2008 ER -
EndNote %0 Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Bosnalı Bir Şeyhülislam Mehmed Refik Efendi %A Talip Mert %T Bosnalı Bir Şeyhülislam Mehmed Refik Efendi %D 2008 %J Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi %P 1301-1197-1304-9399 %V 12 %N 1 %R %U
ISNAD Mert, Talip . "Bosnalı Bir Şeyhülislam Mehmed Refik Efendi". Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 12 / 1 (Haziran 2008): 325-332 .
AMA Mert T . Bosnalı Bir Şeyhülislam Mehmed Refik Efendi. CUIFD. 2008; 12(1): 325-332.
Vancouver Mert T . Bosnalı Bir Şeyhülislam Mehmed Refik Efendi. Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. 2008; 12(1): 325-332.
IEEE T. Mert , "Bosnalı Bir Şeyhülislam Mehmed Refik Efendi", Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, c. 12, sayı. 1, ss. 325-332, Haz. 2008