Example of 19th century industrial heritage: Ayvalık Tariş olive oil factory

Example of 19th century industrial heritage: Ayvalık Tariş olive oil factory

Ayvalık is one of the settlements based on olive production. Ayvalık became a settlement where mostly Greeks lived after the administration of the Ottoman Empire. The Greeks have built some architectural heritage rich in Neo-classical style in the region. Nowadays, 19th century the industrial heritage of the olive oil factories has lost its originality and the traces of traditional production along with destruction and change. This study aims to document the building stock of the Tariş Olive Oil Factory, an example of the industrial heritage built in Ayvalık in the early 19th century by the Greeks in the Neo-classical style. In this context, architectural features, history, construction technique and material properties of the building were included.

___

 • Bayraktar, B. (2002) Osmanlı'dan Cumhuriyete Ayvalık Tarihi, Ankara: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi, s. 14.
 • Arıkan, Z. (1988) 1821 Ayvalık İsyanı, Bülletin, C. LII, Sayı 203, Türk Tarih Kurumu Basımevi, s. 583.
 • Tuğlacı, P. (1985) Osmanlı Şehirleri, İstanbul: Milliyet Yayınlan, s. 41.
 • Kocadağlı, A. Y. (2011). Şehir coğrafyası açısından bir inceleme: Ayvalık. İstanbul University Journal of Sociology, 3(22), 89-131.
 • Ayvalık Belediyesi (2002). https://ayvalik.bel.tr/birimler/imar-ve-sehircilik-mudurlugu/
 • Çetin, H. (2013). Kamu ekonomisi yönünden, Türkiye'de kırsal kalkınma sürecinde kooperatifçiliğin rolü: Tariş zeytin ve zeytinyağı birliği örneği (Doctoral dissertation, DEÜ Sosyal Bilimleri Enstitüsü).
 • Şahin M. Y. (2006). Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatiflerinde Devlet Yatırım Yardımları ve Kooperatif-Ortak İlişkileri (Doctoral dissertation, Ankara Uiversity, Fen Bilimleri Enstitüsü).
 • Gülbeniz Ş, (2016). Tariş Kooperatifçilik İlkeleri Doğrultusunda Ürünün Gerçek Değerini Bulabilmesi İçin Piyasada Denge Unsuru Olmayı Sürdürüyor. Ayda Bir Ayvalık dergisi, Ercan Güler ile yapılan söyleşi.
 • Lim, R. (1997). Burhaniyede Yağcı Zeytinyağı Fabrikası restorasyonu (Master's thesis, Fen Bilimleri Enstitüsü).
 • IKSV (2022). Desıgn chronology of Turkey, industrial structures 1830-1923: Industrialization in last period Ottoman, 3rd Istanbul Design Biennial
 • Deniz, A. (2016). Ticaret Tarihinde Yelkenli Gemilerden Buharlı Gemilere Geçişte Ticari Faaliyetler ve Modernleşme Çalışmaları. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 4(38), 56-74.
 • Boynudelik, M., & Boynudelik, Z. İ. (2007). Zeytin kitabı: zeytinden zeytinyağina. Oğlak Yayincilik ve Reklamcılık.

___

APA Erdoğdu, F. (2023). Example of 19th century industrial heritage: Ayvalık Tariş olive oil factory . Cultural Heritage and Science , 4 (1) , 9-14 . DOI: 10.58598/cuhes.1215850