ÖZNEL MUTLULUK VE ETKİLİ PSIKOLOJİK DANIŞMAN NİTELİKLERİ ARASINDAKİ ETKİLEŞİM KARİYER UYUMUNU NASIL FARKLILAŞTIRMAKTADIR?

Yaşamlarında daha çok mutlu olan bireylerin daha sonra mesleki gelişimlerinde kariyerlerine daha kolay uyum sağladıklarına ilişkin kanıtlar olsa da kariyer özelliklerinin bu ilişkiyi nasıl farklılaştırdığı bilinmemektedir. Bu çalışmanın temel amacı psikolojik danışmanların öznel mutluluk ve kariyer uyumu arasındaki ilişkide etkili psikolojik danışman niteliklerinin farklılaştırıcı rolünü ölçmektir. Özellikle, öznel iyi oluş bakış açısı kariyer uyumuna entegre edilerek açıklanmıştır. Katılımcılar Türkiye’nin farklı bölgelerinden ve Kuzey Kıbrıs’tan 448 [259 kadın ve 189 erkek, (Ort.=1.42, (SS=.49)] psikolojik danışmanlardır. Veriler Etkili Psikolojik Danışma Nitelikleri Değerlendirme Ölçeği, Öznel Mutluluk Ölçeği ve Kariyer Uyum Yetenekleri Ölçeği kullanılmıştır. Araştırma, psikolojik danışmanların öznel mutluluğu pozitif ve anlamlı olarak kariyer uyumu ile ilişkidir; %61 varyans değerinde, etkili psikolojik danışman nitelikleri özel mutluluk ve kariyer uyumu ilişkisini farklılaştırmaktadır. Psikolojik danışman uzmanlaştırma programları, danışmanların kariyer uyumu için onların öznel mutluluk ve etkili psikolojik danışman niteliklerini içermesi gerekmektedir.

HOW THE INTERACTION BETWEEN SUBJECTIVE HAPPINESS AND EFFECTIVE COUNSELOR CHARACTERISTICS MODERATE CAREER ADAPTABILITY?

Although evidence exists for individuals who are much happier in their lives and then easily adapt to their career in their vocational development, little is known about how much their characteristics moderate this relationship. The main aim of this study was to assess the moderating role of effective counsellor characteristics in the relationship between subjective happiness and career adaptability. More specially, the subjective well-being perspective explained by integrating into career adaptability. The participants were 448 [259 women and 189 men; (Mean=1.42, (SD=.49)] counselors from different parts of Turkey and North Cyprus. Data collected by using the Effective Counselor Characteristics Assessment Scale, Subjective Happiness Scale and Career Adapt-ability Scale. The research illustrated that subjective happiness of counselors has a positive and significant association with career adaptability; accounting for 61 % of the variance and establishing the moderating roles of effective counselor characteristics in the subjective happiness and career adaptability relationships. Specialized counselor education programs should consider and cover in the curriculum the subjective happiness of counselors and effective counselor characteristics for career adaptability.

___

Tolentino, L. R., Sedoglavich, V., Lu, V. N., Garcia, P. R. J. M., &Restubog, S. L. D. (2014). The role of career adaptability in predicting entrepreneurial intentions: A moderated mediation model. Journal of Vocational Tolentino, L. R., Sedoglavich, V., Lu, V. N., Garcia, P. R. J. M., &Restubog, S. L. D. (2014). The role of career adaptability in predicting entrepreneurial intentions: A moderated mediation model. Journal of Vocational Behavior, 85(3), 403–412.

___

Bibtex @araştırma makalesi { cusosbil1052240, journal = {Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1304-8880}, eissn = {1304-8899}, address = {}, publisher = {Çukurova Üniversitesi}, year = {2022}, volume = {31}, pages = {242 - 254}, doi = {}, title = {HOW THE INTERACTION BETWEEN SUBJECTIVE HAPPINESS AND EFFECTIVE COUNSELOR CHARACTERISTICS MODERATE CAREER ADAPTABILITY?}, key = {cite}, author = {Özbiler, Şerife and Ardıç, İlker and Ümmet, Durmuş} }
APA Özbiler, Ş. , Ardıç, İ. & Ümmet, D. (2022). HOW THE INTERACTION BETWEEN SUBJECTIVE HAPPINESS AND EFFECTIVE COUNSELOR CHARACTERISTICS MODERATE CAREER ADAPTABILITY? . Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 31 (1) , 242-254 .
MLA Özbiler, Ş. , Ardıç, İ. , Ümmet, D. "HOW THE INTERACTION BETWEEN SUBJECTIVE HAPPINESS AND EFFECTIVE COUNSELOR CHARACTERISTICS MODERATE CAREER ADAPTABILITY?" . Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 31 (2022 ): 242-254 <
Chicago Özbiler, Ş. , Ardıç, İ. , Ümmet, D. "HOW THE INTERACTION BETWEEN SUBJECTIVE HAPPINESS AND EFFECTIVE COUNSELOR CHARACTERISTICS MODERATE CAREER ADAPTABILITY?". Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 31 (2022 ): 242-254
RIS TY - JOUR T1 - HOW THE INTERACTION BETWEEN SUBJECTIVE HAPPINESS AND EFFECTIVE COUNSELOR CHARACTERISTICS MODERATE CAREER ADAPTABILITY? AU - Şerife Özbiler , İlker Ardıç , Durmuş Ümmet Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - DO - T2 - Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 242 EP - 254 VL - 31 IS - 1 SN - 1304-8880-1304-8899 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi HOW THE INTERACTION BETWEEN SUBJECTIVE HAPPINESS AND EFFECTIVE COUNSELOR CHARACTERISTICS MODERATE CAREER ADAPTABILITY? %A Şerife Özbiler , İlker Ardıç , Durmuş Ümmet %T HOW THE INTERACTION BETWEEN SUBJECTIVE HAPPINESS AND EFFECTIVE COUNSELOR CHARACTERISTICS MODERATE CAREER ADAPTABILITY? %D 2022 %J Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1304-8880-1304-8899 %V 31 %N 1 %R %U
ISNAD Özbiler, Şerife , Ardıç, İlker , Ümmet, Durmuş . "HOW THE INTERACTION BETWEEN SUBJECTIVE HAPPINESS AND EFFECTIVE COUNSELOR CHARACTERISTICS MODERATE CAREER ADAPTABILITY?". Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 31 / 1 (Nisan 2022): 242-254 .
AMA Özbiler Ş. , Ardıç İ. , Ümmet D. HOW THE INTERACTION BETWEEN SUBJECTIVE HAPPINESS AND EFFECTIVE COUNSELOR CHARACTERISTICS MODERATE CAREER ADAPTABILITY?. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2022; 31(1): 242-254.
Vancouver Özbiler Ş. , Ardıç İ. , Ümmet D. HOW THE INTERACTION BETWEEN SUBJECTIVE HAPPINESS AND EFFECTIVE COUNSELOR CHARACTERISTICS MODERATE CAREER ADAPTABILITY?. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2022; 31(1): 242-254.
IEEE Ş. Özbiler , İ. Ardıç ve D. Ümmet , "HOW THE INTERACTION BETWEEN SUBJECTIVE HAPPINESS AND EFFECTIVE COUNSELOR CHARACTERISTICS MODERATE CAREER ADAPTABILITY?", Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 31, sayı. 1, ss. 242-254, Nis. 2022