MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA ALMANCA DERSLERİNDE MESLEKİ TERİMLERİN AKTARIMI

Günümüzde yabancı dil derslerinde klasik ders modellerinin yanı sıra alternatif ders modellerinin de kullanılması dikkate alınması gereken bir olgudur. Yabancı dil öğretiminde yöntem çeşitliliği dilsel yeti ve becerilerin ediniminin hızlandırılmasına ve geliştirilmesine katkı sağlayabilir. Geleneksel ders modelleri, geçmişte ve günümüzde kabul gören bir olgu olmasına rağmen, alternatif ders modellerinin kullanımı ile, yabancı dil derslerinin başarılı bir şekilde şekillendirilmesi ve uygulanması sağlanabilir. Bu çalışmanın amacı, Turizm bölümlerinde öğrenim gören öğrencilere, turizm alanına ait olan mesleki terimlerin ve iletişim durumlarının alternatif alıştırmalar yardımıyla etkin aktarımını gerçekleştirmektir. Bu çalışmada turizm alanına ait olan mesleki terimlerin öğretimi teorik ve deneysel bağlamda incelenmiştir. Bu çalışmada deney ve kontrol grubu oluşturulmuş, ilgili kelime ve terimlerin aktarımı kontrol grubunda geleneksel alıştırmalarla, deney grubunda ise alternatif alıştırmalarla gerçekleştirilmiştir. Öğrencilere içerisinde turizm alanına ait kelimeler olan ön test ve son test uygulanmıştır. İstatiksel sonuçlar, deney grubunun son testte kontrol grubuna göre daha başarılı olduğunu göstermiştir. Bu sonuçlardan yola çıkarak, alternatif alıştırmaların kelime öğreniminde başarı getirdiği söylenilebilir. Bu sonuç dikkate alındığında başarılı bir öğrenme için öğrencilerin ilgi ve deneyimlerinin dikkate alındığı, farklı yöntemler ile yaratıcı bir biçimde şekillendirilen derslerin büyük öneme sahip olduğu söylenebilir. Bu sonuçtan yola çıkılarak Mesleki Almanca derslerinde kelime öğretiminde alternatif alıştırmalarla daha başarılı olduğu söylenilebilir.

Kaynakça

Acar, K., Tan, E., Balcı, U. (2017). Tourism Oriented German Foreign Language Study Books Analysis on Intercultural Competence, International Journal of Languages Education and Teaching, Volume 5, Issue 1, 651-672

Akgöz, E., Gürsoy, G. (2014). Turizm Eğitiminde Yabancı Dil Öğrenme, İstek ve Kararlılıkları: Selçuk Üniversitesi Beyşehir Örneği, Journal of Tourism and Gastronomy Studies 2/1, 21-35

Altürk, A.& Yel, G.& Arık Y. &, Balcı, U. (2016). Turizm Fakülte ve Yüksekokullarında Yabancı Dil Eğitimi, Turkish Studies, Volume 11/3 Winter, S. 139-150.

Amiradis C. &Ladias C. &Psarrianou W. (2011).Didaktik des fachbezogenen Fremdsprachenunterrichts in der Tourismusausbildung, Zeitschrift für die Regionale Wissenschaft Vol.II;Athens , 75-86

Amiradis, C. (2010). German Language Courses for Special Purposes in the Greek Higher Tourism Education, Tourism Research Institute, 2nd International Conference on Tourism and Hospitality Management, Athens, Greece, 387-412

Amiradis, C. (2011). Die Fachsprache des Tourismus: Charakteristika und Anwendungsbereiche, Zeitschrift für die Regionale Wissenschaft, Vol. II, S.57-73

Ataş, D., Genç, A. (2017). Deutsch als Fremdsprache im Tourismus: Empirische Untersuchungen zur Kommunikation in der Tourismusbranche, SEFAD, 217 (38),

Bimmel, P. & Rampillon, U. (2000). Lernerautonomie und Lernstrategien, München; Langenscheidt Verlag

Bohn, R. (2013). Probleme der Wortschatzarbeit,München : Langenscheidt Verlag.

Davras, G., Bulgan, G. (2012). Meslek Yüksekokulu (MYO) Öğrencilerinin İngilizce Hazırlık Eğitimine Yönelik Tutumları: Isparta MYO Turizm ve Otel İşletmeciliği Örneği, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 13 (2), 227-238

Gudehus, C. Eichenberg, A., Welzer, H. (2010), Gedächtnis und Erinnerung Ein interdisziplinäres Handbuch, Springer Verlag Stuttgart

http://mersin.edu.tr/akademik/anamur-meslek-yuksekokulu/bolumler/otel-lokanta-ve-ikram-hizmetleri-bolumu/programlar/turizm-ve-otel-isletmeciligi-ikmephttp://mersin.edu.tr/akademik/aydincik-meslek-yuksekokulu/bolumler/iktisadi-ve-idari-programlar-bolumu/programlar/turizm-ve-otel-isletmeciligi Erişim: 4.3.2018).

https://www.duden.de/rechtschreibung/Fachausdruck Erişim: 14.12.2018

http://lexikon.stangl.eu/9382/spacing-effect-intervall-effekt/ Erişim:3.3.2018).

https://www.tursab.org.tr/tr/turizm-verileri/istatistikler Erişim: 20.11.2017

Huneke, H. W. & Steinig W. (2010) Deutsch als Fremdsprache Eine Einführung, Berlin, Erich Schmidt Verlag

İşigüzel, B. (2013). Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Programlarındaki Mesleki Almanca Dersleri Üzerine Bir Araştırma, E-Journal of New World Sciences Academy, 363-371

Kontutytė, E. (2017), Einführung in die Fachsprachenlinguistik, Vilniaus universiteto leidykla

Ludinova, L. (2008) Diplomarbeit, Lerntypengerechte Wortschatzarbeit im Deutschunterrichtfür Erwachsene, Masaryk Universität, Brno.

Masum, M. N. (2012) .Das mentale Lexikon, Marburg:Tectum Verlag.

Ördek, E. ,Bolat , H. (2016). Yabancı Dil Öğretim Yöntemlerinin Turizm için Mesleki Almanca Öğretimindeki Yeterliliği, Diyalog 2016/2, 104-115

Rampillon, U. (1996). Lerntechniken im Fremdsprachenunterricht, Ismaning; Max Hueber Verlag

Rincke, K. (2010). Alltagssprache, Fachsprache und ihre besonderen Bedeutungen für das Lernen, Zeitschrift für Didaktik der Naturwissenschaften, Jg. 16, 235-260

Roca F. & Bosch G. (2005): Deutsch für den Tourismus im Spannungsfeld zwischen Gemein- Berufs- und Fachsprache, Journal of Research and Innovation in the Language Classroom, 79-85

Selimi, N. (2014). Wortschatzarbeit konkret Eine didaktische Ideenbörse für alle Schulstufen, Baltmannsweiler: Schneider Hohengehren Verlag.

Serindağ, E. (2017). Wortschatzlernen im Fremdsprachenunterricht: Ein Vorschlag anhand von gehirngerechtem Lernen, Londra: in Schriften zur Sprache und Literaturi IJOPEC Publication, 130-139

Ulrich, W. (2013a). Wissenschaftliche Grundlagen der Wortschatzarbeit im Fachunterricht, Berlin; In: Materialien zur Sprachbildung und Leseförderung . Hrsg. v. Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft, 307-330

Ulrich, W. (2013b). Wortschatzerweiterung und –vertiefung, Braunschweig;Westermann Verlag.

Ulrich, W. (2013c). Wörter Wörter Wörter - Wortschatzarbeit im muttersprachlichen Deutschunterricht, Baltmannsweiler: Schneider Hohengehren Verlag.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { cusosbil977011, journal = {Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1304-8880}, eissn = {1304-8899}, address = {}, publisher = {Çukurova Üniversitesi}, year = {2022}, volume = {31}, pages = {51 - 58}, doi = {10.35379/cusosbil.977011}, title = {MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA ALMANCA DERSLERİNDE MESLEKİ TERİMLERİN AKTARIMI}, key = {cite}, author = {Şengül Kutlay, Kadriye and Aslan, H. Osman} }
APA Şengül Kutlay, K. & Aslan, H. O. (2022). MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA ALMANCA DERSLERİNDE MESLEKİ TERİMLERİN AKTARIMI . Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 31 (1) , 51-58 . DOI: 10.35379/cusosbil.977011
MLA Şengül Kutlay, K. , Aslan, H. O. "MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA ALMANCA DERSLERİNDE MESLEKİ TERİMLERİN AKTARIMI" . Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 31 (2022 ): 51-58 <
Chicago Şengül Kutlay, K. , Aslan, H. O. "MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA ALMANCA DERSLERİNDE MESLEKİ TERİMLERİN AKTARIMI". Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 31 (2022 ): 51-58
RIS TY - JOUR T1 - MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA ALMANCA DERSLERİNDE MESLEKİ TERİMLERİN AKTARIMI AU - Kadriye Şengül Kutlay , H. Osman Aslan Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.35379/cusosbil.977011 DO - 10.35379/cusosbil.977011 T2 - Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 51 EP - 58 VL - 31 IS - 1 SN - 1304-8880-1304-8899 M3 - doi: 10.35379/cusosbil.977011 UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA ALMANCA DERSLERİNDE MESLEKİ TERİMLERİN AKTARIMI %A Kadriye Şengül Kutlay , H. Osman Aslan %T MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA ALMANCA DERSLERİNDE MESLEKİ TERİMLERİN AKTARIMI %D 2022 %J Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1304-8880-1304-8899 %V 31 %N 1 %R doi: 10.35379/cusosbil.977011 %U 10.35379/cusosbil.977011
ISNAD Şengül Kutlay, Kadriye , Aslan, H. Osman . "MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA ALMANCA DERSLERİNDE MESLEKİ TERİMLERİN AKTARIMI". Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 31 / 1 (Nisan 2022): 51-58 .
AMA Şengül Kutlay K. , Aslan H. O. MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA ALMANCA DERSLERİNDE MESLEKİ TERİMLERİN AKTARIMI. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2022; 31(1): 51-58.
Vancouver Şengül Kutlay K. , Aslan H. O. MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA ALMANCA DERSLERİNDE MESLEKİ TERİMLERİN AKTARIMI. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2022; 31(1): 51-58.
IEEE K. Şengül Kutlay ve H. O. Aslan , "MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA ALMANCA DERSLERİNDE MESLEKİ TERİMLERİN AKTARIMI", Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 31, sayı. 1, ss. 51-58, Nis. 2022, doi:10.35379/cusosbil.977011