MARKA KARAKTERİSTİKLERİ İLE MARKA VE ÜRETİCİ FİRMAYA DUYULAN GÜVEN ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN BELİRLENMESİ: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÖLÇEĞİNDE BİR ARAŞTIRMA

Firmaların, yoğun ve acımasız pazar koşulları altında rekabet edebilmek için ürünler arasında farklılık yaratma isteği markalaşma kavramının ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu çalışmada amaç, gençlerin markalar hakkındaki genel görüşlerinin ortaya çıkarılması, genelde marka ve firmaya duyulan güven ile markaya ilişkin çeşitli yapılar arasındaki ilişkilerin sorgulanmasıdır. Bu çalışmada, marka kavramı, marka sadakati ve markayla ilgili çeşitli yapılar ve güven unsuruyla ilgili mevcut literatür incelenmiş ve bir saha çalışması yürütülmüştür. Saha çalışması Çukurova Üniversitesi öğrencileri üzerinde gerçekleştirilmiş ve veriler anket tekniği kullanılarak toplanmıştır. Araştırma, marka karakteristikleri olan, markanın imajı, marka sevgisi, marka memnuniyeti, markanın ünü, tutumsal bağlılık ve davranışsal bağlılık ile marka ve firmaya duyulan güven arasında ilişki olduğunu göstermektedir.

Marka Karakteristikleri ile Marka Ve Üretici Firmaya Duyulan Güven Arasındaki ilişkilerin Belirlenmesi: Çukurova Üniversitesi Ölçeğinde Bir Araştırma

In the markets there is a strict competition Therefore the firms have been trying to create some differences in their products via branding In this study the existing literature on the various concepts of branding as brand reputation brand’s image brand’s satisfaction brand liking intention based loyalty operation based loyalty and consumer trust in brand and its producer firm has been examined and a field study has been conducted The main aim of this study is to search the relationship between “the consumer trust in brand and its producer firm” and the brand characteristics Survey method was used in collecting data and it was administered to the the students in Cukurova University in Adana According to the results it has been found that that there is a relationship between “consumer trust in brand and its producer firm” and the branding concepts ÖZET Firmaların yoğun ve acımasız pazar koşulları altında rekabet edebilmek için ürünler arasında farklılık yaratma isteği markalaşma kavramının ortaya çıkmasına neden olmuştur Bu çalışmada amaç gençlerin markalar hakkındaki genel görüşlerinin ortaya çıkarılması genelde marka ve firmaya duyulan güven ile markaya ilişkin çeşitli yapılar arasındaki ilişkilerin sorgulanmasıdır Bu çalışmada marka kavramı marka sadakati ve markayla ilgili çeşitli yapılar ve güven unsuruyla ilgili mevcut literatür incelenmiş ve bir saha çalışması yürütülmüştür Saha çalışması Çukurova Üniversitesi öğrencileri üzerinde gerçekleştirilmiş ve veriler anket tekniği kullanılarak toplanmıştır Araştırma marka karakteristikleri olan markanın imajı marka sevgisi marka memnuniyeti markanın ünü tutumsal bağlılık ve davranışsal bağlılık ile marka ve firmaya duyulan güven arasında ilişki olduğunu göstermektedir

Kaynak Göster

Bibtex @ { cusosbil60012, journal = {Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1304-8880}, eissn = {1304-8899}, address = {}, publisher = {Çukurova Üniversitesi}, year = {2008}, volume = {17}, pages = {103 - 116}, doi = {}, title = {MARKA KARAKTERİSTİKLERİ İLE MARKA VE ÜRETİCİ FİRMAYA DUYULAN GÜVEN ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN BELİRLENMESİ: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÖLÇEĞİNDE BİR ARAŞTIRMA}, key = {cite}, author = {Çabuk, Prof. Dr. Serap and Orel, Doç. Dr. Fatma Demirci} }
APA Çabuk, P , Orel, D . (2008). MARKA KARAKTERİSTİKLERİ İLE MARKA VE ÜRETİCİ FİRMAYA DUYULAN GÜVEN ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN BELİRLENMESİ: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÖLÇEĞİNDE BİR ARAŞTIRMA . Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 17 (1) , 103-116 .
MLA Çabuk, P , Orel, D . "MARKA KARAKTERİSTİKLERİ İLE MARKA VE ÜRETİCİ FİRMAYA DUYULAN GÜVEN ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN BELİRLENMESİ: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÖLÇEĞİNDE BİR ARAŞTIRMA" . Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 17 (2008 ): 103-116 <
Chicago Çabuk, P , Orel, D . "MARKA KARAKTERİSTİKLERİ İLE MARKA VE ÜRETİCİ FİRMAYA DUYULAN GÜVEN ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN BELİRLENMESİ: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÖLÇEĞİNDE BİR ARAŞTIRMA". Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 17 (2008 ): 103-116
RIS TY - JOUR T1 - MARKA KARAKTERİSTİKLERİ İLE MARKA VE ÜRETİCİ FİRMAYA DUYULAN GÜVEN ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN BELİRLENMESİ: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÖLÇEĞİNDE BİR ARAŞTIRMA AU - Prof. Dr. Serap Çabuk , Doç. Dr. Fatma Demirci Orel Y1 - 2008 PY - 2008 N1 - DO - T2 - Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 103 EP - 116 VL - 17 IS - 1 SN - 1304-8880-1304-8899 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi MARKA KARAKTERİSTİKLERİ İLE MARKA VE ÜRETİCİ FİRMAYA DUYULAN GÜVEN ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN BELİRLENMESİ: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÖLÇEĞİNDE BİR ARAŞTIRMA %A Prof. Dr. Serap Çabuk , Doç. Dr. Fatma Demirci Orel %T MARKA KARAKTERİSTİKLERİ İLE MARKA VE ÜRETİCİ FİRMAYA DUYULAN GÜVEN ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN BELİRLENMESİ: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÖLÇEĞİNDE BİR ARAŞTIRMA %D 2008 %J Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1304-8880-1304-8899 %V 17 %N 1 %R %U
ISNAD Çabuk, Prof. Dr. Serap , Orel, Doç. Dr. Fatma Demirci . "MARKA KARAKTERİSTİKLERİ İLE MARKA VE ÜRETİCİ FİRMAYA DUYULAN GÜVEN ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN BELİRLENMESİ: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÖLÇEĞİNDE BİR ARAŞTIRMA". Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 17 / 1 (Mart 2008): 103-116 .
AMA Çabuk P , Orel D . MARKA KARAKTERİSTİKLERİ İLE MARKA VE ÜRETİCİ FİRMAYA DUYULAN GÜVEN ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN BELİRLENMESİ: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÖLÇEĞİNDE BİR ARAŞTIRMA. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2008; 17(1): 103-116.
Vancouver Çabuk P , Orel D . MARKA KARAKTERİSTİKLERİ İLE MARKA VE ÜRETİCİ FİRMAYA DUYULAN GÜVEN ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN BELİRLENMESİ: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÖLÇEĞİNDE BİR ARAŞTIRMA. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2008; 17(1): 103-116.
IEEE P. Çabuk ve D. Orel , "MARKA KARAKTERİSTİKLERİ İLE MARKA VE ÜRETİCİ FİRMAYA DUYULAN GÜVEN ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN BELİRLENMESİ: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÖLÇEĞİNDE BİR ARAŞTIRMA", Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 17, sayı. 1, ss. 103-116, Mar. 2008
Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
  • ISSN: 1304-8880
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Yayıncı: Çukurova Üniversitesi

89.3b47.9b