KOBİLERİN İHRACATTA KARŞILAŞTIKLARI ENGELLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK MOBİLYA SEKTÖRÜNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN BİR ARAŞTIRMA

Öz Küçük ve orta boy işletmeler (KOBİ) yenilik yaratma ve uluslararası alanda faaliyet göstererek ülke ekonomisine katkıda bulunabilme potansiyeli yüksek, esnek yapıdaki bir girişimcilik kaynağı olmaları nedeniyle ülkeler için oldukça önemlidir. Ancak Türkiye’deki KOBİ’lerin uluslararasılaşma düzeyinin istenen seviyelerde olmadığı da görülmektedir. Bu bilgiler ışığında Türkiye genelinde ve farklı sektörlerde uygulanması planlanan araştırma konusunun ilk basamağı olan bu çalışma Adana ilindeki mobilya üreticileri ile yapılmıştır. Çalışmanın amacı “Adana ilinde faaliyet gösteren mobilya üreticilerinin ihracat faaliyetlerinde bulunmalarını engelleyen faktörlerin, firma özellikleri ve ihracat düzeyi farklılıklarının dikkate alınarak ortaya çıkartılmasıdır.” 201 işletme üzerinde gerçekleştirilen araştırmanın sonuçlarına göre karşılaşılan ihracat engellerinden bazılarının algılanma düzeyinin işletmelerin çeşitli özelliklerine göre farklıklar gösterdiği tespit edilmiştir

Kobilerin ihracatta Karşilaştiklari Engellerin Belirlenmesine Yönelik Mobilya Sektöründe Gerçekleştirilen Bir Araştirma

Kaynakça

Barkema, Harry, G.; Bell, J.H.J.; Pennings, M.J., (1996), “Foreign Entry, Cultural Barriers, and Learning” Strategic Management Journal, 17: 151-166.

Baş, T. (2001), Anket,. Seçkin Yayıncılık, Birinci Baskı, Ankara.

Churchill, G.A. (1979), “A Paradigm For Developing Better Measures Of Marketing Constructs” Journal Of Marketing Research, Vol.16, February: 64-73.

Crick Dave ve Barr P., (2007), “SMEs’ Barriers towards Internationalisation and Assistance

Requirements in the UK: Differences between Exporters and Firms Employing Multiple Modes of Market Entry” Journal of Small Business and Entrepreneurship, 20(3): 233-244.

Czinkota, Michael, R.; Ronkainen, I.A., (2001), “An International Marketing Manifesto”, Journal Of International Marketing, 11(1), 13-27.

Çamkerten, Bayram (2000), “Türkiye’de KOBİ Anlayışının Dünü Bugünü Geleceği” Panel, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı KOSGEB Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi, Ankara, 19 Eylül.

Çetin, Murat (2000) “Avrupa Birliği’nde KOBİ’lere Yönelik Teknoloji Politikaları”, Dış Ticaret Dergisi, 19: 1-15.

Fliess Barbara, Busquets C. (2006) “The Role of Trade Barriers in SME Internationalisation” OECD Trade Policy Working Paper No.45: 1-19.

Hair, J.F.; Anderson, R.E.; Tahtam, R.L.; Black, W.C. (1998), Multivariate Data Analysis, International Fifth Edition, Prentice-Hall International, Inc.

Hamil, Jim , (1997) “The Internet And International Marketing”, International Marketing Review, Vol.14, No.5: 300-323.

Hamil, Jim ; Gregory, Karl, (1997) “Internet and Marketing in the Internationalisation of UK SEMs” Journal of Marketing Management, 13: 9-28.

Kaleka, Anna; C. S. Katsikeas, (1995), “Exporting Problems: The Relevance of Export Development”, Journal of Marketing Management, 11: 499-515.

Karakaya, Fahri; Stahl, J.M., (1989), “Barriers to Entry and Market Entry Decisions in Consumer and Industrial Goods Markets”, Journal of Marketing, 53: 80-91.

Katsikeas, Constantine S., Robert E. Morgan, (1994), “Differences in Perceptions of Exporting Problems Based On Firm Size and Export Market Experience”, European Journal of Marketing, Vol.28, No.5: 17-35.

Klonowski, Darek, (2005) “Internationalization of Polish Firms: Developing a Typology of Local Exporters” East European Quarterly, 1: 83-100.

Kobi Ekonomisi (Tarihi Gelişimi) (2003), Ekonomik ve Stratejik Araştırmalar Merkezi Müdürlüğü Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, Ankara

Leonidou, Leonidas (1995) “Empirical Research on Export Barriers: Review, Assessment, and Synthesis” Journal of International Marketing 3 (1): 29-43.

Leonidou, Leonidas C., (1994), “Export Barriers: Non-Exporters’ Perceptions”, International Marketing Review”, 12 (1): 4-25.

Leonidou, Leonidas C., (2004), “An Analysis of the Barriers Hindering Small Business Export Development”, Journal of Small Business Management, 42 (3): 279-302.

Lopez, Natalia Vila, (2007), “Export Barriers and Strategic Grouping” Journal of Global Marketing, 20 (2/3): 17 – 29.

Nakip Mahir (2005) Pazarlama Araştırmalarına Giriş, Ankara, 2. Baskı, Seçkin Yayıncılık

Prasad, Srinivas, (1999), “Globalization of Smaller Firms: Field Notes On Processes” Small Business Economics, 13: 1-7.

Shaw, Vivienne; J.Darroch, (2004), “Barriers to Internationalisation: A Study of Entrepreneurial New Ventures in New Zealand” Journal of International Entrepreneurship, 2

Smith, David; Gregorie, P.; Lu, M. (2006), “Managers’ Perceptions of Export Barriers: A Cross-Cultural Perspective of Service Firms” Journal of Transnational Management, 12 (1)

Suarez-Ortega, Sonia (2003) “Export Barriers: Insights from Small and Medium-sized Firms” International Small Business Journal, 21: 403-419.

Tabachnick, B.G.; Fidell, L.S. (2001), Using Multivariate Statistics, Fourth Edition. International Student Edition, Allyn&Bacon, USA.

Kaynak Göster

Bibtex @ { cusosbil60136, journal = {Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1304-8880}, eissn = {1304-8899}, address = {}, publisher = {Çukurova Üniversitesi}, year = {2009}, volume = {18}, pages = {228 - 246}, doi = {}, title = {KOBİLERİN İHRACATTA KARŞILAŞTIKLARI ENGELLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK MOBİLYA SEKTÖRÜNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN BİR ARAŞTIRMA}, key = {cite}, author = {İnan, Yrd. Doç. Dr. Hilal and Nakıboğlu, Öğr. Gör. Dr. Burak} }
APA İnan, Y , Nakıboğlu, Ö . (2009). KOBİLERİN İHRACATTA KARŞILAŞTIKLARI ENGELLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK MOBİLYA SEKTÖRÜNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN BİR ARAŞTIRMA . Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 18 (2) , 228-246 .
MLA İnan, Y , Nakıboğlu, Ö . "KOBİLERİN İHRACATTA KARŞILAŞTIKLARI ENGELLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK MOBİLYA SEKTÖRÜNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN BİR ARAŞTIRMA" . Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 18 (2009 ): 228-246 <
Chicago İnan, Y , Nakıboğlu, Ö . "KOBİLERİN İHRACATTA KARŞILAŞTIKLARI ENGELLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK MOBİLYA SEKTÖRÜNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN BİR ARAŞTIRMA". Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 18 (2009 ): 228-246
RIS TY - JOUR T1 - KOBİLERİN İHRACATTA KARŞILAŞTIKLARI ENGELLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK MOBİLYA SEKTÖRÜNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN BİR ARAŞTIRMA AU - Yrd. Doç. Dr. Hilal İnan , Öğr. Gör. Dr. Burak Nakıboğlu Y1 - 2009 PY - 2009 N1 - DO - T2 - Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 228 EP - 246 VL - 18 IS - 2 SN - 1304-8880-1304-8899 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi KOBİLERİN İHRACATTA KARŞILAŞTIKLARI ENGELLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK MOBİLYA SEKTÖRÜNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN BİR ARAŞTIRMA %A Yrd. Doç. Dr. Hilal İnan , Öğr. Gör. Dr. Burak Nakıboğlu %T KOBİLERİN İHRACATTA KARŞILAŞTIKLARI ENGELLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK MOBİLYA SEKTÖRÜNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN BİR ARAŞTIRMA %D 2009 %J Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1304-8880-1304-8899 %V 18 %N 2 %R %U
ISNAD İnan, Yrd. Doç. Dr. Hilal , Nakıboğlu, Öğr. Gör. Dr. Burak . "KOBİLERİN İHRACATTA KARŞILAŞTIKLARI ENGELLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK MOBİLYA SEKTÖRÜNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN BİR ARAŞTIRMA". Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 18 / 2 (Eylül 2009): 228-246 .
AMA İnan Y , Nakıboğlu Ö . KOBİLERİN İHRACATTA KARŞILAŞTIKLARI ENGELLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK MOBİLYA SEKTÖRÜNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN BİR ARAŞTIRMA. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2009; 18(2): 228-246.
Vancouver İnan Y , Nakıboğlu Ö . KOBİLERİN İHRACATTA KARŞILAŞTIKLARI ENGELLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK MOBİLYA SEKTÖRÜNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN BİR ARAŞTIRMA. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2009; 18(2): 228-246.
IEEE Y. İnan ve Ö. Nakıboğlu , "KOBİLERİN İHRACATTA KARŞILAŞTIKLARI ENGELLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK MOBİLYA SEKTÖRÜNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN BİR ARAŞTIRMA", Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 18, sayı. 2, ss. 228-246, Eyl. 2009
Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
  • ISSN: 1304-8880
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Yayıncı: Çukurova Üniversitesi

89b47.8b

Sayıdaki Diğer Makaleler

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE OLUŞTURMACI ÖĞRENME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRENCİ ALGILARI

Dr.Fazilet Karakuş

“TFRS 8 Faaliyet Bölümleri” Standardının Uygulanmasına ilişkin imkb’de işlem Gören Sanayi Şirketleri Üzerinde Bir Araştırma

Yrd.Doç.Dr. Ali UYAR

Sürdürülebilir Ürün Tasarımında Tanım Ve Yöntemler

Arş.Gör. Deniz ZEREN, Arş.Gör.Dr. Gülsün NAKIBOĞLU

CHILD PLAY AND TOY IN TWO GENERATIONS: “UPON A CHILDHOOD HISTORY”

Yrd. Doç. Dr.ruken AKAR-VURAL, Doç. Dr. Hasan AKBULUT, Arş. Gör. Erinç ERDAL, Yrd. Doç. Dr. Müslime GÜNEŞ

Hisse Senedi Beta Katsayilarinin Tahmini Ve Düzeltilmesi: istanbul Menkul Kiymetler Borsasi Üzerine Bir Uygulama

Yrd.doç.dr.songül Kakilli ACARAVCI, Öğr.gör.dr.serkan Yılmaz KANDIR, Ahmet ERİŞMİŞ

KOBİLERİN İHRACATTA KARŞILAŞTIKLARI ENGELLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK MOBİLYA SEKTÖRÜNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN BİR ARAŞTIRMA

Yrd. Doç. Dr. Hilal İNAN, Öğr. Gör. Dr. Burak NAKIBOĞLU

Sinif Öğretmeni Adaylarinin Yeni ilköğretim Programindaki Ölçme değerlendirme Konusundaki Yeterlilik Düzeylerine ilişkin Algilari

Yrd. Doç. Dr. Çavuş ŞAHİN, Ersin ERSOY

İLKÖĞRETİM BEŞİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK DERSİNDE YAPILANDIRMACI ÖĞRENME ORTAMINA BAKIŞ AÇILARI

Öğr. Gör. Dr. Ayten Pınar BAL, Yrd. Doç. Dr. Ahmet DOĞANAY

TÜRKİYE-SURİYE TURİZM İLİŞKİLERİNİN GELİŞMESİ ÖNÜNDEKİ ENGELLER (DOĞU AKDENİZ BÖLGESİNE YÖNELİK BİR ALAN ARAŞTIRMASI)

Yrd. Doç. Dr. Mehmet KARA, Dr. Lütfü TAYFUR

2008 Global Financial Crisis And The Turkish Financial System

Assist.prof.dr. Eyup BASTI