Current Situation Of R d And Tax Incentives In Turkey

Bilgi çağına girilen içinde bulunduğumuz yüzyılda, ileri bilim ve teknolojiye sahip ülkeler ekonomik etkinliğe ve rekabet üstünlüğüne sahip durumdadırlar. Ülkemizin bu bilgi çağını yakalaması, ileri teknolojiyi ithal eden değil ihrac eden konuma gelmesi, uluslararası rekabet gücünü artırmak, sürdürülebilir bir ekonomik büyüme yakalamak için ileri teknolojinin kullanılmasını zorunlu kılmaktadır. Teknokent; yüksek/ileri teknoloji kullanan yada yeni teknolojilere yönelik firmaların, belirli bir üniversite veya ileri teknoloji enstitüsü ya da Ar-Ge merkez veya enstitüsünün olanaklarından yararlanarak teknoloji veya yazılım ürettikleri/geliştirdikleri yerler olup, teknokent’lerin sağladığı yararlar açısından değerlendirildiğinde; üniversite ile sanayi arasında işbirliği sağlamak, teknoloji yoğun, üretim ve girişimciliği desteklemek, teknoloji-yoğun alanlarda yatırımı teşvik etmek, üniversitede üretilen bilginin teknolojiye dönüştürülerek ticarileşmesini sağlamak, bölgedeki kuruluşlar için araştırma geliştirme, konusunda gerekli teknolojik altyapı ve üstyapıyı oluşturarak, üreticilerin ulusal ve uluslararası alanda rekabet gücünü artırmak, dolayısıyla ihracatı artırmaktır. Bu bağlamda Ar-Ge faaliyetlerini destekleyen teşvikler açısından vergisel teşviklerin kaynak yaratma bakımından önemli olduğu ortadadır. ArGe faaliyetleri kapsamında yapılan harcamalarla ilgili vergisel teşvikler, Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi kanunuyla bu kanuna bağlı tebliğ ve sirküler ile Teknoloji Gelistirme Bölgelerinde yer alan Ar-Ge faaliyetlerine ilişkin vergisel teşvikleri düzenleyen 4691 sayılı kanun ve bu kanuna bağlı olarak çıkarılan yönetmelikle yapılan düzenlemeler içerisinde yer aldığı görülmektedir

Current Situation Of R d And Tax Incentives In Turkey

Century which we are in the information age countries having advance science and technology have continuously economic activity and competitiveness advantage Catching this information age by our country it is needed that high advance technologies have to be used in order to catch sustainable economic growth increase competitiveness power in international level to get high exporting level for high advance technologies instead of importing Technoparks are places having companies that are inclined towards or presently using high advanced technologies develop produce technology or software by using facilities of a specific university or high technology institute or Research and Development R D center or institutions As a matter of benefits provided by technoparks; it is aimed to enhance cooperation between university and industry to support investment possibilities in technologically intense areas to convert the academic knowledge which produced by the university into technology and commercialize it to increase competitiveness advantage of enterprises at national and international level providing technological infrastructure about R D for them and also to increase export In this context It is obviously seen that tax incentives supporting R D activities are very important as a matter of creating resources Concerning with the expenditure within the context of R D tax incentives are taken places; a income tax and corporate tax law and communications and circulars related with this law b tax exemptions specified in 4691 law for R D activities in Technology Development Zones and its regulation Key words: Reserach Development Innovation Technoparks Incentives ÖZET Bilgi çağına girilen içinde bulunduğumuz yüzyılda ileri bilim ve teknolojiye sahip ülkeler ekonomik etkinliğe ve rekabet üstünlüğüne sahip durumdadırlar Ülkemizin bu bilgi çağını yakalaması ileri teknolojiyi ithal eden değil ihrac eden konuma gelmesi uluslararası rekabet gücünü artırmak sürdürüle¬bilir bir ekonomik büyüme yakala¬mak için ileri teknolojinin kullanılmasını zorunlu kılmaktadır Teknokent; yüksek ileri teknoloji kullanan yada yeni teknolojilere yönelik firmaların belirli bir üniversite veya ileri teknoloji enstitüsü ya da Ar Ge merkez veya enstitüsünün olanaklarından yararlanarak teknoloji veya yazılım ürettikleri geliştirdikleri yerler olup teknokent’lerin sağladığı yararlar açısından değerlendirildiğinde; üniversite ile sanayi arasında işbirliği sağlamak teknoloji yoğun üretim ve girişimciliği desteklemek teknoloji yoğun alanlarda yatırımı teşvik etmek üniversitede üretilen bilginin teknolojiye dönüştürülerek ticarileşmesini sağlamak bölgedeki kuruluşlar için araştırma geliştirme konusunda gerekli teknolojik altyapı ve üstyapıyı oluşturarak üreticilerin ulusal ve uluslararası alanda rekabet gücünü artırmak dolayısıyla ihracatı artırmaktır Bu bağlamda Ar Ge faaliyetlerini destekleyen teşvikler açısından vergisel teşviklerin kaynak yaratma bakımından önemli olduğu ortadadır Ar Ge faaliyetleri kapsamında yapılan harcamalarla ilgili vergisel teşvikler Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi kanunuyla bu kanuna bağlı tebliğ ve sirküler ile Teknoloji Gelistirme Bölgelerinde yer alan Ar Ge faaliyetlerine ilişkin vergisel teşvikleri düzenleyen 4691 sayılı kanun ve bu kanuna bağlı olarak çıkarılan yönetmelikle yapılan düzenlemeler içerisinde yer aldığı görülmektedir Anahtar Kelimeler: Araştırma Geliştirme Yenilikçilik Teknoparklar Teşvikler

Kaynakça

İşletmeler ve Sanayi Politikalar Faslı, 4-5 Mayıs 2006, Innovation Policy, http://www.abgs.gov.tr/tarama/tarama.html. Erişim Tarihi:17.10.2006

Science and technology in Europe, 2006, ISSN 1725-5821, Office for Official Publications of the European Communities.

OECD, Main Science and Technology Indicators, June 2006.

9th Developmet Plan, 2007-2013, 2006.

AR&GE istatistikleri, 2006, http://arbis.tubitak.gov.tr. Erişim Tarihi:17.10.2006

TUBİTAK AB Çerçeve Programları ve Türkiye Raporu, 2006.

EGEMEN, Ali; “Ar-Ge' ye vergi kolaylığı” 14.01.2005 Tarhli Mali Yönetim Gazetesi.http://www.malihaber.com/modules.php?name=KoseYazilari&op= viewarticle&artid=547 , Erişim Tarihi:25.09.2006

ErdiklerYeminli Mali Müşavirlik Limited Şirketi 2004, “Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Faaliyette Bulunan Mükelleflere Yönelik Vergisel Teşvikler”http://www.erdikler.com/teknolojibolg.asp.Erişim Tarihi:16.10.2006).

Kaynak Göster

Bibtex @ { cusosbil59905, journal = {Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1304-8880}, eissn = {1304-8899}, address = {}, publisher = {Çukurova Üniversitesi}, year = {2006}, volume = {15}, pages = {267 - 282}, doi = {}, title = {Current Situation Of R d And Tax Incentives In Turkey}, key = {cite}, author = {Tezcan, Yrd. Doç. Dr. Keramettin and Yanıktepe, Dr. Bülent} }
APA Tezcan, Y , Yanıktepe, D . (2006). Current Situation Of R d And Tax Incentives In Turkey . Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 15 (2) , 267-282 .
MLA Tezcan, Y , Yanıktepe, D . "Current Situation Of R d And Tax Incentives In Turkey" . Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 15 (2006 ): 267-282 <
Chicago Tezcan, Y , Yanıktepe, D . "Current Situation Of R d And Tax Incentives In Turkey". Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 15 (2006 ): 267-282
RIS TY - JOUR T1 - Current Situation Of R d And Tax Incentives In Turkey AU - Yrd. Doç. Dr. Keramettin Tezcan , Dr. Bülent Yanıktepe Y1 - 2006 PY - 2006 N1 - DO - T2 - Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 267 EP - 282 VL - 15 IS - 2 SN - 1304-8880-1304-8899 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Current Situation Of R d And Tax Incentives In Turkey %A Yrd. Doç. Dr. Keramettin Tezcan , Dr. Bülent Yanıktepe %T Current Situation Of R d And Tax Incentives In Turkey %D 2006 %J Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1304-8880-1304-8899 %V 15 %N 2 %R %U
ISNAD Tezcan, Yrd. Doç. Dr. Keramettin , Yanıktepe, Dr. Bülent . "Current Situation Of R d And Tax Incentives In Turkey". Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 15 / 2 (Haziran 2006): 267-282 .
AMA Tezcan Y , Yanıktepe D . Current Situation Of R d And Tax Incentives In Turkey. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2006; 15(2): 267-282.
Vancouver Tezcan Y , Yanıktepe D . Current Situation Of R d And Tax Incentives In Turkey. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2006; 15(2): 267-282.
IEEE Y. Tezcan ve D. Yanıktepe , "Current Situation Of R d And Tax Incentives In Turkey", Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 15, sayı. 2, ss. 267-282, Haz. 2006
Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
  • ISSN: 1304-8880
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Yayıncı: Çukurova Üniversitesi

89.9b48.2b