Lantanit Element Katkılı Uzun Işımalı CaAl2O4 Fosforların Trafik Yol İşaret Çizgisi Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması

Yol çizgileri, araçların düzenli ve güvenli şekilde seyretmeleri amacı ile zemin üzerine çizilen çizgilerdir. Ayrıca, park yeri olarak ayrılmış alanlarda, araçların bırakılacağı yerleri belirlemek, yayaların emniyetle geçişlerini sağlamak ve yaklaşan tehlikelere karşı sürücüleri ikaz amacı ile çizilen işaret çizgileridir. Bu amaçla, sürekli ışıma gösteren fosfor ışıl malzemeler, yol çizgileri için çok önemli çözümlerdir. Alkalitoprak alüminatlar, özellikle nadir toprak veya geçiş metali iyonlarıyla katkılandığında, sürekli ışıma için mükemmel yapılardır. CaAl2O4: Eu, Nd fosforların, güneş ışığı veya yapay ışıkla uyarıldıktan sonra, karanlıkta uzun süre ışımaları devam eder. Çoğunlukla Eu2+'nin fosforesansının 4f-----5d geçişinden kaynaklandığı düşünülür. Katkılanmış CaAl2O4: Eu, Nd fosforları, organik bir yakıt olan üreyi kullanarak, 550°C yanma sıcaklığında hazırlanmıştır. Fosforların kristal yapıları X-ışını kırınımı (XRD) kullanılarak araştırılmış ve morfolojisi taramalı elektron mikroskopu (SEM) ile belirlenmiştir. Gece boyunca karanlıkta ışıma yapan bu fosforların, gece görüş zorluğu olan yollarda kullanım olanakları araştırılmıştır

Investigation of the Usability of Lanthanide Element Doped Long-lasting CaAl2O4 Phosphorescent Pigment as a Traffic Road Marking Line

Road lines are those drawn on the veneer with the purpose of driving the vehicles regularly and safely. In addition, parking spaces are intended to mark the places where vehicles will be left, to ensure safe passage of traffic, and to warn drivers against upcoming threats.Alkali-earth aluminates are excellent structures for continuous radiation, especially when doped with rare earth or transition metal ions. Phosphors of CaAl2O4: Eu, Nd continue to be emit phosphorscence light in the dark for a long time after being stimulated by sunlight or artificial light. It is generally believed that the phosphorscence of Eu2+ is due to the 4f to 5d transition. The doped CaAl2O4 : Eu, Nd phosphors were prepared at 550 °C using urea, an organic fuel. Crystal structures of the phosphors were investigated using X-ray diffraction (XRD) and morphology was determined by scanning electron microscope (SEM).The use of these phosphors, which emit in the dark during the night, was investigated in the ways that are difficult to see at night

Kaynakça

1. Bing, W., Zhiyun, Z., Zhongyuan, L., 2006. The Influence of Temperature on the Afterglow Feature of SrAl2O4 Eu, Dy Phosphors, Journal of Wuhan University of Technology - Mater. Sci. Ed. 21, 120-122.

2. Yesilay Kaya, S., Karasu, B., Kaya, G. and Karacaoglu, E., 2010. Influences of Eu3+ and Dy3+ Contents on the Properties of Long Afterglow Strontium Aluminate Phosphors, Advances in Science and Technology 62, 88-94.

3. Yesilay Kaya, S., Karasu, B., 2012. Glass and Ceramics with Phosphorescent Ability, Ceramics Technical 34, 94-99.

4. Zhao, C., Chen, D., 2007. Synthesis of CaAl2O4:Eu,Nd Long Persistent Phosphor by Combustion Processes and its Optical Properties, Materials Letters, 61, 3673–3675.

5. Yiqing, L., Yongxiang, L., Xiong, Y., Wang, D., Yin, Q., 2004. SrAl2O4:Eu+2, Dy+3 Phosphors Derived from a New Sol–gel Route, Micro Electronic Journal, 35, 379–382.

6. Luitel H.N., Preparation and Properties of Long Persistent Sr4Al14O25 Phosphors Activated by Rare Earth Metal Ions March 2010. Department of Energy and Materials Science Graduate School of Science and Engineering, Saga University, 145.

7. Yesilay Kaya, S., Karasu, B., Kaya, G., Karacaoglu, E., 2010. Effects of Firing Temperature and Time on the Luminescency of Phosphors in Strontium Aluminate System Codoped by Eu2O3 and Dy2O3 and Prepared by Solid State Reaction Processing, Advances in Science and Technology 62, 82-87.

8. Mc Kittrick, J., Combustion Synthesis Department of Mechanical and Aerospace Engineering (MAE) University of California, San Diego, 9500 Gilman Drive, La Jolla, CA.

9. Patil, K.C., Aruna,S.T., Mimani T., 2002. Combustion Synthesis: un uptade, Solid-State and Material Science, 6, 507-512.

10. Luitel, H.M., Watari, T., Torikai, T., Yada, M., 2009. Luminescent Properties of Cr3+ Doped Sr4Al14O25: Eu/Dy Blue–gren and Red Phosphor, Optical Materials, 31, 1200–1204.

11. Kaya Yesilay S., Karacaoglu E., Karasu B., 2012. Effect of Al/Sr Ratio on the Luminescence Properties of SrAl2O4: Eu2+ ,Dy3+ Phosphors, Ceramics International, 38, 5, 3701-3706.

12.Blasse, G., Wanmaker, W.L., Tervrugt, J.W., Bril A., 1968. Philip. Res. Repts. 23,189.

13. Yamzaki, K., Nakabayashi, H., Kotera, Y., Ueno, 1986. A., J. Electrochem. Soc., 133, 657.

14. Zhang, J., Zhang, Z., Tang, Z., Wang, T., 2004. A New Method to Synthesize Long After Glow Red Phosphor, Ceramic International, 30, 225-228.

15. Yuanhua, L., Zhongtai, Z., Tang, Z., Zhang, J., Zheng, Z., Lu, X., 2001. The Characterization and Mechanism of Long After Glow in Alkaline Earth Aluminates Phosphors Co-doped by Eu2O3 and Dy2O3, Materials Chemistry and Physics, 70, 156-159.

16. El Kazazz, H., Karacaoglu, E., Karasu, B., Agatekin, M., 2011. Production of Violet-blue Emitting Phosphors Via Solid State Reaction and Their uses in Outdoor Glass Fountain, Journal of American Science 7(12), 998-1004.

Kaynak Göster

1533 906

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

PI Parameter Optimization by using Ant Colony Algorithm for Optimal Controlling of A Buck Converter's Output Voltage

ERCAN KÖSE, AYDIN MÜHÜRCÜ, GÜLÇİN MÜHÜRCÜ, Ecem AYDOĞAN

İnce Cidarlı Basınçlı Kapların Dış Yükler Altında Mekanik Davranışlarının Deneysel ve Sayısal Olarak İncelenmesi

İBRAHİM ÇAYIROĞLU, FERDİ YILDIRIM, Sadettin ŞAHİN

Sac Metallerin Şekillendirilmesinde Farklı bir Uygulama: Plastik Enjeksiyon Kalıplamada Akışkan Basıncıyla Alüminyum Sacın Şekillendirilmesi

MURAT ŞEN, Mihrigül ALTAN

Reactive Red 45’in Antep Fıstığı Katı Atığı Üzerine Etkili Gideriminin Araştırılması

SERPİL SAVCI, Zeynep KARAMAN, MUTLU YALVAÇ

Çukurova Bölgesi Kireçtaşlarının Los Angeles Aşınma Direnci ile Fiziko-Mekanik Özellikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

AHMET MAHMUT KILIÇ, ESMA KAHRAMAN

Modelling Study on the Geotextile, Geogrid and Steel Strip Reinforced Slopes

BURAK EVİRGEN, MUSTAFA TUNCAN, Ahmet TUNCAN

Lantanit Element Katkılı Uzun Işımalı CaAl2O4 Fosforların Trafik Yol İşaret Çizgisi Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması

YUSUF ZİYA HALEFOĞLU

Mobilya Sektöründe Pnömatik Zımbalama ve Vidalama ĠĢlerinin Ergonomik Risk Değerlendirmesi

Hale ALICI, HİLAL ATICI ULUSU, TÜLİN GÜNDÜZ

Demiryolu Mimarisinin Korunma Sorunları ve Kırklareli Tren İstasyonu Yapılarının Yeniden Kullanımı için Bir Öneri

ALİ YILDIZ

Momente Maruz Kazıkların Nümerik Olarak İncelenmesi

GÖKHAN ALTAY, CAFER KAYADELEN