Yarı dolu mesane ile yapılan vajinal histerektomi

Yarı dolu mesane ile yapılan vajinal histerektomi 

Vaginal hysterectomy with semi-full urinary bladder

Vaginal hysterectomy with semi-full urinary bladder 

___

1. Stovall TG. Hysterectomy. In: Berek JS, editor. Novak’s Gynecology. 13th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. 2002.

2. Sonoda Y, Abu-Rustum NR. Schauta radical vaginal hysterectomy. Gynecol Oncol. Gynecol Oncol. 2007;104:20-4

___

MLA Fidan, U , Ulubay, M , Fıratlıgil, F , Yenen, M . "Yarı dolu mesane ile yapılan vajinal histerektomi" . Cukurova Medical Journal 42 (2017 ): 197-197 <
Cukurova Medical Journal
  • ISSN: 2602-3032
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Yayıncı: Çukurova Üniversitesi

133.1b75b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Toksoplazma ensefaliti: serebral kitle ile başvuran HIV/AIDS olgusu

Ayşe Seza İNAL, Selçuk NAZİK, Aslıhan CANDEVİR, Behice KURTARAN, Yeşim TAŞOVA, Hasan Salih Zeki AKSU

Yatarak tedavi gören obsesif kompulsif bozukluk hastalarının klinik özellikleri

Gonca KARAKUŞ, Lut TAMAM

Çocukluk çağında idiyopatik spontan bilateral adrenal kanama

Tuba KASAP, Serhan KÜPELİ

Laparoskopik bariatrik cerrahide anestezi yönetimi: 62 hastanın retrospektif analizi

Özlem ÖZMETE, Çağla BALİ, Pınar ERGENOĞLU, Şule AKIN, Anış ARIBOĞAN

Sıçanlarda kurşun nanoparçacıkların inhalasyonunun mezoyapı ve nükleer faktör-kappaB ligand sisteminin aktivatör reseptörü olan osteoprotegerine etkisi

Rendra Leonas, Zairin Noor, Hermawan Nagar , RASYİD, Tita Husnitawati , MADJİD, Fachry Ambia TANJUNG

Normal over rezervine sahip infertil hastalarda IVF-ICSI-ET sikluslarında GnRH agonist uzun protokol ile GnRH antagonist protokolün karşılaştırılması

Önder BAŞEĞMEZ, İbrahim Ferhat ÜRÜNSAK, Ghanim KHATİB, Cihan ÇETİN, Mete SUCU, Mehmet Özsürmeli, Turan Çetin

Yoğun bakım hastalarında propofol ve deksmedetomidinin akciğer mekanikleri üzerine etkisi

Mediha Türktan, Ersel Gülec, Murat Türkeün Ilgınel, Dilek Özcengiz

Mianserin’in sıçanlarda streptozotosin ile indüklenen hiperglisemi ve metabolik değişiklikler üzerine etkisi

Özgür Devrim CAN, Umut İrfan ÜÇEL, Ümide Demir ÖZKAY, Miriş DİKMEN

Ankilozan spondilitli bir hastada yüksek dereceli atrioventriküler blok

Konstantinos Koutsampasopoulos, Ioannis Vogiatzis

Plasental koriyoanjiyom (bening kapiller hemanjiom)

Sibel Özler, Efser Öztaş, Başak Gümüş Güler, Dilek Uygur, Nuri Danışman