Sağlıklı erişkinde gelişen varisella pnömonisi olgusu

Öz -

A case of varicella pneumonia in healthy adult

Kaynakça

1. Gregorakos L, Myrianthefs P, Markou N, Chroni D, Sakagianni E. Severity of illness and outcome in adult patients with primary varicella pneumonia. Respiration. 2002;69(4):330-4.

2. Nilsson A, Ortovist A. Severe Varicella pneumonia in adults in Stockholm Country 1980-1989. Scand J Infect Dis. 1996;28:121-3.

3. Gershon AA, Takahashi M, Seward J. Varicella vaccine. In Vaccines. 4st ed. (Eds Plotkin SA, Orenstin WA):738-823 Philadelphia: WB Saunders, 2004

4. Mohsen AH, McKendrick M. Varicella pneumonia in adults. Eur Respir J. 2003;21(5):886-91.

5. Feldman S. Varicella-zoster virüs pneumonitis. Chest. 1994;106(Suppl 1):S22-7

6. Shirai T, Sano K, Matsuyama S. Varicella pneumonia in a healthy adult presenting with severe respiratory failure. Intern Med. 1996;35:315-8.

7. Rose RM, Wasserman AS, Weiser WY, Remold HG. Deficient responses of pulmonary macrophages from healthy smokers to antiviral lymphokines in vitro. J Infect Dis. 1986;154:611-18.

8. Maher TM, Gupta NK, Burke MM, Carby MR. CT findings of varicella pneumonia after lung transplantation. AJR Am J Roentgenol. 2007;188(6):557-9.

9. Kim JS, Ryu CW, Lee SI, Sung DW, Park CK. High-resolution CT findings of Varicella zoster pneumonia. AJR Am J Roentgenol. 1999;172(1):113-6.

10. Karakaş A, Coşkun Ö, Mert G, Yazıcı E, Avcı İY, Eyigün CP ve ark. İmmünkompetan bir hastada gelişen primer varisella zoster pnömonisi. Gülhane Tıp Derg. 2014;56:126-7.

11. Meyer B, Stalder H, Wegmann W. Persistent pulmonary granulomas after recovery from varicella pneumonia. Chest. 1986;89:457-9.

12. Paytubi C, Negredo E, Ferrer S, Monmany J, Barrio JL. Varicella pneumonia in the adult. Study of 9 cases. Ann Intern Med. 2001;18:312-6.

13. Mer M, Richards GA. Corticosteroids in life-threatening Varicella pneumonia. Chest. 1998;114:426-31.

14. Conti JA, Karetzky MS. Varicella pneumonia in the adult. New Eng J Med. 1989;86:475-8.

Kaynak Göster

MLA Akyıldız, Ö . "Sağlıklı erişkinde gelişen varisella pnömonisi olgusu" . Cukurova Medical Journal 45 (2020 ): 397-400 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/cumj/issue/50547/680363>

53965 31835

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Bingöl ilinde yaşayan yaşlı bireylerde kanser insidansı ve sağkalım analizi

Burak METE, Vedat SÖYİLER, Bilal BUZGAN

Yenidoğanda karbon monoksit zehirlenmesi

Birgin TÖRER

Bulbus oculi morfometrik analizi ve klinik önemi

Ayşe Gül UYGUR, Sema ÖZANDAÇ POLAT, Fatma Yasemin ÖKSÜZLER, Mahmut ÖKSÜZLER, Ahmet Hilmi YÜCEL

Gebelik yaşına göre büyük doğum ağırlığı bulunan komplike olmayan term gebelerde doğum ağırlığı persentillerinin perinatal sonuçlar ile ilişkisinin değerlendirilmesi

İlknur ÇÖL MADENDAĞ, Mefkure ERASLAN ŞAHİN

Henoch Schönlein Purpurası tanılı çocuklarda Kompleman C2 gen polimorfizmleri

Rabia Miray KİSLA EKİNCİ, Sibel BALCİ, Bahriye ATMİS, Aysun KARABAY BAYAZİT, Dilek DOGRUEL, Derya Ufuk ALTİNTAS, Atil BİSGİN

Mesleki hizmetler aracılığıyla çocuk evlilik sorununu ele almak

Saurabh SHRİVASTAVA, Prateek SHRİVASTAVA

Klimakterik dönemdeki kadınların sağlık okuryazarlığı düzeyi

Gülşah VURAL AKTAN, Funda ÖZDEMİR

Endoplazmik retikulum stres belirteçlerinden ATF5 ve fosforile eIF2α düzeylerinin nöroblastoma hücrelerinde kainik asit muamelesi sonrası incelenmesi

Alime SARI, Gizem YALCİN

Bakım verenlerin depresyon, kaygı düzeyleri, ölüm kaygısı ve yaşam kaliteleri

Müberra KULU, Filiz ÖZSOY

Böbrek nakilli hastalarda rejeksiyon gelişimi için risk faktörler

Mustafa ERGİN, Ebru GOK OGUZ, Ozlem YAYAR, Kadir Gokhan ATİLGAN, Sanem OZTEKİN, Mehmet Deniz AYLİ