TERRORISMUSBERICHTERSTATTUNG - DISKURSE, MYTHEN UND RHETORIK-KÄMPFE

KURZFASSUNGWie Medien über Terrorismus und über Terroristen (gruppen) berichten, hat entscheidenden Einflussauf die Rezipientenwahrnehmung eines bestimmten Ereignisses. Sprache, so die Annahmedes linguistischen Konstruktivismus, bildet Realität nicht ab, sondern dient als Kommunikationsinstrument.Bestimmte 'Labels', für die sich die Journalisten entscheiden, determinieren den Rahmen,den Frame, in dem das Publikum das in den Medien dargestellte Ereignis wahrnimmt. VorgegebeneSchlagworte werden von den Medien und, dem Nachrichtenfluss folgend, schließlich auch in derinterpersonalen Kommunikation übernommen. In diesem Beitrag werden verschiedene Ansätze undStudien aus Journalismusforschung und Sprachwissenschaft zum Themenkomplex 'Terrorismusberichterstattung'vorgestellt. Dabei stehen zuerst die Diskursebenen, dann Präsentationsmodi (wieNarrativität oder Mythen) und schließlich Quellenwahl und Wortwahl im Fokus. Hiermit wird derBreite der Selektionsentscheidungen an verschiedenen Stellen im Produktionsprozess Rechnunggetragen. Eine eigene Untersuchung dokumentiert mit Hilfe von semantischen Differentialen, dieacht Polaritätspaare enthielten, inwieweit ein einzelner Begriff ein völlig anderes Deutungsschemahervorrufen kann. Dabei erzeugte der Begriff 'Selbstmordattentäter' die negativsten, der Begriff'Freiheitskämpfer' die positivsten Konnotationen. Ein zweiter Teil der Studie erforschte den aktivenBegriffspool der Rezipienten hinsichtlich der Benennung von sieben Terroristengruppen.Schlüsselwörter: Terrorismus, Journalismus, Semantisches DifferentialTERÖRİZM HABERLERİ – SÖYLEMLER, MİTLER VE RETORİK MÜCADELELERİÖZMedyanın terörizm ve terörist gruplara ilişkin nasıl haber yaptığı, olayın alımlayıcı tarafından algılanmasıüzerinde belirleyici bir etki yaratmaktadır. Linguistik Konstruktivizmin kabulüne göre dil, realiteyikopyalamamakta, aksine bir iletişim aracı hizmeti görmektedir. Gazetecilerin belirli etiketlemeleri,izleyicinin medyada temsil edilen olayı algıladığı çerçeveyi belirlemektedir. Verili etiketler, medyave haber akışı ile kişilerarası iletişime taşınmaktadır. Bu makalede, gazetecilik araştırmaları ve dilbilim alanında 'terörizm haberleri' konu komplekslerine ilişkin ortaya konulan farklı yaklaşımlar vearaştırmalar irdelenecektir. Bunun yanında öncelikle söylem alanları, temsil biçimi (öykü ya da mitler),kaynak seçimi ve sözcük seçimi, odak noktasına alınacaktır. Böylece eleme kararının genişliği, üretimsürecinde farklı noktalarda incelenecektir. Araştırma, sekiz ikili karşıtlık içeren semantik farklılıklaryardımıyla tek başına bir kavramın nasıl tamamen farklı bir yorum şeması yaratabileceğini göstermektedir.Bununla birlikte 'intihar suikastçısı' (canlı bomba) kavramı en negatif, 'özgürlük savaşçısı'kavramı ise, en pozitif çağrışımı üretmektedir. Araştırmada ayrıca, alımlayıcının etkin kavram havuzu,yedi terörist grupla ilişkili olarak incelenmektedir.Anahtar Sözcükler: Terörizm, Gazetecilik, Semantik Farklılık
Anahtar Kelimeler:

-

Connectist: Istanbul University Journal of Communication Sciences-Cover
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Başlangıç: 1992
  • Yayıncı: İstanbul Üniversitesi