Effects of Some Stress Factors on Culturability and Viability of Aerobic Oxalate Bacteria / Bazı Stres Faktörlerinin Aerobik Oksalat Bakterinin Kültüre Edilebilirliği ve Canlılığı Üzerine Etkileri

Öz The effects of environmental factors such as temperature, pH, nutrition, osmolarity and antibiotic stress for the determination of culturability and viability on gram negative rod shaped aerobic oxalate bacteria; Cupriviadus oxaliticus Ox1, Oxalicibacterium flavum TA17T, Xanthobacter sp. NS14 and Cupriavidus necator NS02 was studied. Colony counts at 30 °C for almost 4 oxalate bacteria were very high whereas optimum growth at 40 and 45 °C was seen for strain TA17T. Increasing the pH values were decreased the colony counts of all strains gradually, comparison with control (pH:7). The most colony count at pH 8 was observed with the strain Ox1. The nutrition stress experiments showed that the most bacterial growth was determined in the medium supplemented with 0.6% potassium oxalate (PO) for the strains NS02 and NS14. Tolerances of 4 organism at different concentrations of salt (NaCI) comparison with control were variable but colony counts of the strain NS14 was high at the 2% NaCI. Organisms reacts almost the same as the reaction against different ampicillin concentrations but at the 2 µg/mL and above no growth was observed for any strain. Comparison the colony count with viability test results that determined with the indicator 2,3-5 triphenly tetrazolium chloride (TTC); any correlations were not found. The used oxalate bacteria differentiate the reactions to applied environmental factors. It is foresighted that the oxalate bacteria capable growth especially at high pH and temperature can be used in industrial areas.Çevresel faktörlerden sıcaklık, pH, besin, osmolarite ve antibiyotik stresinin Gram-negatif, çubuk şekilli aerobik oksalat bakterileri; Cupriavidus oxaliticus Ox1, Oxalicibacterium flavum TA17T, Xanthobacter sp. NS14 ve Cupriavidus necator NS02’ nin kültüre edilebilirliği ve canlılığı üzerindeki etkisi belirlenmiştir. Hemen hemen 4 oksalat bakterisinin 30 °C koloni sayımları çok yüksek olmasına rağmen 40 ve 45 °C’ de, en iyi büyüme gösterebilen suş TA17T’ dir. pH değeri arttıkça bütün bakteri suşlarının koloni sayısının dereceli olarak kontrole göre (pH:7) azaldığı görülmüştür. pH 8’de en fazla koloni sayısı Ox1 suşunda gözlemlenmiştir. Besin stresi denemelerinde en iyi bakteriyal büyüme NS02 ve NS14 suşları için %0.6 potasyum oksalat (PO) ilaveli ortamda tespit edilmiştir. 4 organizmanın farklı konsantrasyonlardaki tuza (NaCI) karşı töleransları değişmekle beraber; NS14 suşunun %2 NaCl oranındaki ortamda koloni sayısı kontrole göre yüksektir. Organizmaların ampisilin antibiyotiğinin farklı konsantrasyonlarına karşı verdikleri cevap benzer olup; 2 µg/mL ve üzerindeki miktarlarında hiçbir suş üreme gösterememiştir. İndikatör olarak 2,3–5 trifenil tetrazolium klorit (TTC) kullanılarak yapılan canlılık belirleme testleri sonuçları ile koloni sayım sonuçları arasında bir korelasyon saptanamamıştır. Kullanılan oksalat bakterilerin uygulanan çevresel stres faktörlerine karşı verdikleri cevaplar farklılık göstermektedir. Çalışmada, özellikle yüksek pH ve sıcaklıkta büyüme gösterebilen oksalat bakterilerinin endüstriyel alanlarda kullanılabileceği öngörülmektedir.

Kaynakça

Russel, N.J.; Evans, R.I.; Terstees, P.F.; Hellemons, J.; Verheul, A.; Abee, A. Membranes as Target for Stress Adaptation. Int. J. Food Microbiol. 1995; 28, 255-261.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { cbayarfbe280668, journal = {Celal Bayar University Journal of Science}, issn = {1305-130X}, eissn = {1305-1385}, address = {}, publisher = {Celal Bayar Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {12}, pages = {489 - 497}, doi = {10.18466/cbayarfbe.280668}, title = {Effects of Some Stress Factors on Culturability and Viability of Aerobic Oxalate Bacteria / Bazı Stres Faktörlerinin Aerobik Oksalat Bakterinin Kültüre Edilebilirliği ve Canlılığı Üzerine Etkileri}, key = {cite}, author = {Oskay, Mustafa and Tamer, Abdurrahman Üsame and Saracaloğlu, Gülşen} }
APA Oskay, M , Tamer, A , Saracaloğlu, G . (2016). Effects of Some Stress Factors on Culturability and Viability of Aerobic Oxalate Bacteria / Bazı Stres Faktörlerinin Aerobik Oksalat Bakterinin Kültüre Edilebilirliği ve Canlılığı Üzerine Etkileri . Celal Bayar University Journal of Science , 12 (3) , 489-497 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/cbayarfbe/issue/25998/280668
MLA Oskay, M , Tamer, A , Saracaloğlu, G . "Effects of Some Stress Factors on Culturability and Viability of Aerobic Oxalate Bacteria / Bazı Stres Faktörlerinin Aerobik Oksalat Bakterinin Kültüre Edilebilirliği ve Canlılığı Üzerine Etkileri" . Celal Bayar University Journal of Science 12 (2016 ): 489-497 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/cbayarfbe/issue/25998/280668>
Chicago Oskay, M , Tamer, A , Saracaloğlu, G . "Effects of Some Stress Factors on Culturability and Viability of Aerobic Oxalate Bacteria / Bazı Stres Faktörlerinin Aerobik Oksalat Bakterinin Kültüre Edilebilirliği ve Canlılığı Üzerine Etkileri". Celal Bayar University Journal of Science 12 (2016 ): 489-497
RIS TY - JOUR T1 - Effects of Some Stress Factors on Culturability and Viability of Aerobic Oxalate Bacteria / Bazı Stres Faktörlerinin Aerobik Oksalat Bakterinin Kültüre Edilebilirliği ve Canlılığı Üzerine Etkileri AU - Mustafa Oskay , Abdurrahman Üsame Tamer , Gülşen Saracaloğlu Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Celal Bayar University Journal of Science JF - Journal JO - JOR SP - 489 EP - 497 VL - 12 IS - 3 SN - 1305-130X-1305-1385 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Effects of Some Stress Factors on Culturability and Viability of Aerobic Oxalate Bacteria / Bazı Stres Faktörlerinin Aerobik Oksalat Bakterinin Kültüre Edilebilirliği ve Canlılığı Üzerine Etkileri %A Mustafa Oskay , Abdurrahman Üsame Tamer , Gülşen Saracaloğlu %T Effects of Some Stress Factors on Culturability and Viability of Aerobic Oxalate Bacteria / Bazı Stres Faktörlerinin Aerobik Oksalat Bakterinin Kültüre Edilebilirliği ve Canlılığı Üzerine Etkileri %D 2016 %J Celal Bayar University Journal of Science %P 1305-130X-1305-1385 %V 12 %N 3 %R %U
ISNAD Oskay, Mustafa , Tamer, Abdurrahman Üsame , Saracaloğlu, Gülşen . "Effects of Some Stress Factors on Culturability and Viability of Aerobic Oxalate Bacteria / Bazı Stres Faktörlerinin Aerobik Oksalat Bakterinin Kültüre Edilebilirliği ve Canlılığı Üzerine Etkileri". Celal Bayar University Journal of Science 12 / 3 (Aralık 2016): 489-497 .
AMA Oskay M , Tamer A , Saracaloğlu G . Effects of Some Stress Factors on Culturability and Viability of Aerobic Oxalate Bacteria / Bazı Stres Faktörlerinin Aerobik Oksalat Bakterinin Kültüre Edilebilirliği ve Canlılığı Üzerine Etkileri. Celal Bayar Univ J Sci. 2016; 12(3): 489-497.
Vancouver Oskay M , Tamer A , Saracaloğlu G . Effects of Some Stress Factors on Culturability and Viability of Aerobic Oxalate Bacteria / Bazı Stres Faktörlerinin Aerobik Oksalat Bakterinin Kültüre Edilebilirliği ve Canlılığı Üzerine Etkileri. Celal Bayar University Journal of Science. 2016; 12(3): 489-497.
IEEE M. Oskay , A. Tamer ve G. Saracaloğlu , "Effects of Some Stress Factors on Culturability and Viability of Aerobic Oxalate Bacteria / Bazı Stres Faktörlerinin Aerobik Oksalat Bakterinin Kültüre Edilebilirliği ve Canlılığı Üzerine Etkileri", Celal Bayar University Journal of Science, c. 12, sayı. 3, ss. 489-497, Ara. 2016, doi:10.18466/cbayarfbe.280668

21482 12286

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

The Investigation of Swelling Behaviors of Copolymer Thin Films Exposed to Various Organic Vapors by Quartz Crystal Microbalance Technique

Yaser AÇIKBAŞ

Effect of Pipe Roughness on Pressure Losses of Newtonian Fluids in Concentric Annulus

Mehmet Sorgun, Deniz Gülşen Haşıloğlu

Meta-Heuristic Approach for Network Optimization Problem in Green Supply Chain Management / Yeşil Tedarik Zinciri Yönetiminde Ağ Optimizasyonu Problemine Meta-Sezgisel Yaklaşım

Seval ENE, Nursel ÖZTÜRK

Removal of Methylene Blue with Colemanite and Ulexite Core Waste: Evaluation of Kinetic and Isotherm / Kolemanit ve Üleksit Atığı ile Sulu Çözeltilerden Metilen Mavisi Giderimi: Kinetik ve İzoterm Değerlendirmesi

Gül Kaykıoğlu

Evaluation of antimicrobial metabolites produced by Arthrobacter kerguelensis VL-RK_09 by GC-MS analysis

Rajesh Kumar MUNAGANTİ, Vijayalakshmi MUVVA, Mustafa OSKAY, Mani Deepa INDUPALLİ

A Critical Approach to Lighting Control Systems in Terms of User Satisfaction / Aydınlatma Kontrol Sistemlerinin Kullanıcı Memnuniyeti Üzerindeki Etkisine Eleştirel Bir Bakış

Arzu CILASUN KUNDURACI, Tuğçe Kazanasmaz

2-Rainbow Domination Number of Some Graphs

Derya DOĞAN DURGUN, Ferhan Nihan ALTINDAĞ

Investigation of Antioxidant Enzymes of Amsonia orientalis in the Presence of Salt Stress and BAP / Tuz Stresi ve BAP Varlığında Amsonia orientalis’in Antioksidan Enzimlerinin İncelenmesi

Yonca AVCI DUMAN, Arda ACEMİ, Halil TOYGAR, Yonca YÜZÜGÜLLÜ, Fazıl ÖZEN

Experimental Study and Mathematical Modeling on Thin Layer Microwave Drying of Zucchini (C. pepo) Slices

Hakan YOĞURTÇU

Arsenic (III) Removal from Contaminated Water using Low-Cost Adsorbents: A Batch Adsorption Study

Şerif Targan