Julian Barnes’ ın Korkulacak Bir Şey Yok Adlı Eserinde Ölüm ve Ölüm Korkusu

2008 yılında yayımlanan Korkulacak Bir Şey Yok evrensel bir korku olan ölüm korkusunu çeşitli perspektiflerden ve açılardan incelemektedir. Bu kitabı kategorize etmek kolay değildir zira aile anıları, ölüm ve ölüm korkusu üzerine tefekkür, Julian Barnes’ın bir felsefeci olan erkek kardeşiyle söyleşiler, din ve ölüm sonrası konuları üzerine incelemeleri kapsayan oldukça melez bir metindir. Kitap, aynı zamanda, “sembolik ölümsüzlüğe” ulaşma araçları da olabilen sanat ve edebiyatı yüceltir. Bu makale, korku yönetimi kuramının önermelerine atıf yaparak, Julian Barnes’ın Korkulacak Bir Şey Yok isimli eserinde ölüm ve ölüm korkusu konularının ele alınışını incelemektedir. Makale boyunca yazarın insanların ölüm korkusuyla baş etmeye çalışırken sıklıkla başvurdukları çeşitli savunma mekanizmalarına yaklaşımı üzerinde özellikle duracağım. Bunu yaparken aynı zamanda, Korkulacak Bir Şey Yok kitabını yazarken Julian Barnes’ın kendi ölümlülüğüyle nasıl yüzleştiğini ve yazım sürecinin ondaki ölüm korkusunun yol açtığı duygusal gerilimin yatıştırılması yönünde ona nasıl yardımcı olduğunu açıklayacağım.

The Portrayal of Death and the Fear of Death in Julian Barnes’ Nothing to be Frightened Of

Published in 2008, Nothing to be Frightened Of deals with the universal fear of death from a variety of angles and perspectives. The book defies easy categorisation since it is a profoundly hybrid text which consists of a family memoir, meditations on death and the fear of death, as well as Julian Barnes’ conversations with his brother who is a philosopher, there is also the reckoning of religion and of afterlife. The book also offers a powerful celebration of art and literature as attempts to achieve ‘symbolic immortality’. Drawing on the insights offered by terror-management theory, this article aims to examine the humorous and witty treatment of death and the fear of death in Julian Barnes’ Nothing to be Frightened Of. In the course of my analysis, I will particularly focus on the ways in which the writer engages with a number of alternative coping mechanisms people utilise while dealing with the fear of death. In doing that, I will also argue that Nothing to be Frightened Of itself can be seen as Barnes’ way of confronting his own mortality and tackling his own fear of death in order to relieve emotional tension engendered precisely by his own fear.

___

Barnes, Julian. Nothing to be Frightened Of. Alfred A Knopf, 2008.

Callus, Ivan. “There is great unrest: Some Reflections on Emotion ad Memory in Julian Barnes’ Nothing to be frightened Of and The Sense of an Ending.” Prague Journal of English Studies, 1.1, 2012, pp. 55-64.

Gholami, Soudabe. “Resistance to the Discourse of Death in Nothing to be Frightened Of by Julian Barnes in the light of Michael Foucault.” CS Canada, Studies in Literature and Language, Vol. 3, No. 2, 2011, pp. 123-128.

Guignery, Vanessa and Roberts, Ryan (eds). “Interview with Julian Barnes.” Conversations with Julian Barnes. University Press of Mississippi, 2009.

Kermode, Frank. The Sense of An Ending: Studies in the Theory of Fiction with a New Epilogue. Oxford University Press, 2000.

Lopez-Deflory, Estefania. “Beginnings, Middles, and Ends: A Kermodian Reading of Julian Barnes’s Nothing to be Frightened Of and The Sense of an Ending.” English: Journal of English Association, Vol. 65, Summer 2016, pp. 158-173.

Oré-Piqueras, Maricel. “Exploring the Path to Death Through Barnes’s Older Characters: Between Irony and Melancholic Meditation.” Aging Studies, 44.15, 2017, pp. 15-21.

Renard, Jules, The Journal of Jules Renard (translated and edited by Louise Bogan, Elisabeth Roget). George Braziller, 1964.

Solomon, Sheldon, Jeff Greenberg and Tom Pyszczynski. The Worm at the Core: On the Role of Death in Life. Random House, 2015.

Teske, Joanna Klara. “Nothing to be Frightened Of”: Julian Barnes’ Meditation on Death.” (Non)omnis moriar: Cultural and Literary Discourses of Death and Immortality. UMCS, 2012. pp. 225-232.

___

MLA Bakay, G . "The Portrayal of Death and the Fear of Death in Julian Barnes’ Nothing to be Frightened Of" . Cankaya University Journal of Humanities and Social Sciences 15 (2021 ): 50-62 <