SOSYAL MEDYA, DİL VE EDEBİYAT

Öz Yeni iletişim teknolojileri ve bunların yanı sıra ortaya çıkan sosyal medya, toplumsal yaşamı önemli derecede etkilemektedir. Sosyal medyanın birçok alanı etkilemesi ve kendisinin de bu alanlardan etkilenmesi onu ilgi çekici hale getirmektedir. Sosyal medyanın dil ve edebiyat üzerinde de olumlu-olumsuz etkilerinin olduğu görülmektedir. Dolayısıyla bu çalışmada, sosyal medyanın dil ve alışılmış edebiyat anlayışımız üzerinde nasıl bir etkiye sahip olduğu anlaşılmaya çalışılmaktadır. Sosyal medya aracılığıyla bilgiye kolay yoldan ulaşılabilmesi ve sosyal medyanın edebiyata bilgi kaynağı sağlaması edebiyat alanını olumlu etkilemektedir. Ancak bu durumda internet kaynaklı bilginin teyit edilmesi önem arz etmektedir. Bunun yanı sıra sosyal medyanın popüler olması ve aynı anda birçok kişiye ulaşılmasına imkân sağlaması, yazar ve şairlerin dikkatini çekmektedir. Sosyal medya, bu yazarlar ve şairler ile kendine özgü bir dil ve edebiyat anlayışı geliştirmektedir. Bu durumda dil ve alışılmış edebiyat anlayışımızda kırılmalar yaşandığı görülmektedir. Sanal edebiyatın gerçek edebiyatın önüne geçmeye başlaması ile edebi ürünlerin, estetikten yoksun, gerçek okuyucu kitlesinden uzak, basit ürünler olmaya başladıkları görülmektedir.

Kaynakça

Alav, O. (2020). Kitle İletişim Araçları Medya: Medyanın Birey ve Toplumsal Yapıya Etkileri. İstanbul: Hiperlink Yayınları.

Alioğlu, N. (2013). Genel İletişim, Sosyal Medya ve Sanat Pazarı. Sosyal Medya Araştırmaları I içinde (253-284). Ali Büyükaslan ve Ali Murat Kırık (Ed.). Konya: Çizgi Kitabevi.

Altan, H. A. (2013). Sosyal Medyanın “Kullanımlar ve Doyumlar” Haritası: Youtube, Facebook ve Twitter. Sosyal Medya Araştırmaları II içinde (77-116). Ali Büyükaslan ve Ali Murat Kırık (Ed.). Konya: Çizgi Kitabevi.

Anık, C., Kırık, A. M. & Soncu, A. G. (2017). Sosyal Medyanın Göstergebilimsel Dili: Emojiler. Online Academic Journal of Information Technology, 26(8), 41-54.

Babacan, M. E. (2016). Toplumsal Derinlik, Sosyal Medya ve Gençlik. İnsan ve Toplum Dergisi, 6(1), 23-45.

Babür Tosun, N. & Levi, E. (2010). Marka Topluluğu Yaklaşımında Sosyal Medyanın Kullanımı. İkinci Medya Çağında İnternet içinde (93-120). Filiz Aydoğan ve Ayşen Akyüz (Der.). İstanbul: Alfa Yayınları.

Bayar, N. (2016). Dil ve Toplum. Uluslararası Edebiyat ve Toplum Sempozyumu, 28-30 Nisan (2. Cilt), Bartın, 425-235.

Bülbül Oğuz, B. (2012). Sosyal Medya Dilinin Görüntüsel Gösterge Boyutu ve Bunun Dile Etkisi. Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkic, 7(4), 1157-1166.

Çakır, M. (2013). Sosyal Medya ve Gösteri. Sosyal Medya Araştırmaları I içinde (11-68). Ali Büyükaslan ve Ali Murat Kırık (Ed.). Konya: Çizgi Kitabevi.

Çelebi, İ. (2015). Modern Türk Şiirinin Yeni Araçlarla İlişkisi (Sosyal Medya Örneği), (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Bartın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bartın.

Doğan, R. S. (2016). Edebiyat Siteleri Çerçevesinde Sosyal Medya Edebiyatı. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Göker, G. (2015). İletişimin Mcdonaldlaşması: Sosyal Medya Üzerine Bir İnceleme. Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkic, 10 (2), (389-410).

Gündüz, U. & Pembecioğlu, N. (2013). Sosyal Medyanın Bilgi Tekrarına Geliştirilen Tepkiler. Sosyal Medya Araştırmaları I içinde (225-252). Ali Büyükaslan ve Ali Murat Kırık (Ed.). Konya: Çizgi Kitabevi.

Gündüz, U. & Pembecioğlu, N. (2013a). Sosyal Medya: Mizah, Muhalefet ve Direniş Pratikleri. Sosyal Medya Araştırmaları II içinde (55-75). Ali Büyükaslan ve Ali Murat Kırık (Ed.). Konya: Çizgi Kitabevi.

Gündüz, U. (2013). Toplumsal Hareketler, Sivil İtaatsizlik ve Sosyal Medya Yansımaları. Sosyal Medya Araştırmaları I içinde (133-154). Ali Büyükaslan ve Ali Murat Kırık (Ed.). Konya: Çizgi Kitabevi.

https://dijilopedi.com/2020-turkiye-internet-kullanimi-ve-sosyal-medya-istatistikleri/ (Erişim Tarihi: 31.08.2020).

https://sozluk.gov.tr/ (Erişim Tarihi: 25.08.2020).

Irak, D. & Yazıcıoğlu, O. (2012). Türkiye ve Sosyal Medya. İstanbul: Okuyan Us Yayınları.

Kara, T. (2013). Sosyal Medya Endüstrisi: İnsan Toplum, Ekonomi. İstanbul: Beta Yayınları.

Karakoç, E. & Taydaş, O. (2013). Toplumsal Dönüşüm Bağlamında Sosyal Medya ve Değişen Aile Kavramı. Sosyal Medya Araştırmaları I içinde (207-224). Ali Büyükaslan ve Ali Murat Kırık (Ed.). Konya: Çizgi Kitabevi.

Kaya, A. (2013). Sosyal Paylaşım Ağlarının Kişilerarası İletişim Sürecine Etkisi Bağlamında Facebook. Sosyal Medya Araştırmaları I içinde (155-206). Ali Büyükaslan ve Ali Murat Kırık (Ed.). Konya: Çizgi Kitabevi.

Kırık, A. M. (2012): Sosyal Medyada Gençlerin Dili Kullanımı ve Yozlaşma Problemi. International Symposium on Langue and Communication : Research Trends and Challenges içinde (1017-1030). İzmir.

Kırık, A.M. (2013). Gelişen Web Teknolojileri ve Sosyal Medya Bağımlılığı. Sosyal Medya Araştırmaları I içinde (69-102). Ali Büyükaslan ve Ali Murat Kırık (Ed.). Konya: Çizgi Kitabevi.

Kuyucu, M. (2013). Sosyal Medyada Mahremiyet: Türkiye’deki Twitter Kullanıcılarının Mahremiyet Anlayışı. Sosyal Medya Araştırmaları II içinde (21-53). Ali Büyükaslan ve Ali Murat Kırık (Ed.). Konya: Çizgi Kitabevi.

Lokke, E. (2018). Mahremiyet: Dijital Toplumda Özel Hayat. İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları.

Metin O. & Danış, M. S. (2017). Sosyal Medya “Kopyala-Yapıştır” Edebiyatçılığı. Akademik İncelemeler Dergisi, 2(12), 199-216.

Öztürk, M. F. & Talas, M. (2015). Sosyal Medya ve Eğitim Etkileşimi. Zeitschrift für die Welt der Türken/ Journal of World of Turks, 1 (7), 101-120.

Ritzer, G. & Stepnisky, J. (2014). Sosyoloji Kuramları. Himmet Hülür (Çev.). Ankara: De Ki Basım Yayım Ltd. Şti.

Taşdelen, V. (2016). Sosyal Medya ve Edebiyat. Uluslararası Edebiyat ve Toplum Sempozyumu, Bartın, 101-108.

Kaynak Göster

Bibtex @diğer { birtop860619, journal = {Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {2146-4634}, eissn = {2148-2071}, address = {}, publisher = {Bilgi Yolu Eğitim Kültür ve Sosyal Araştırmalar Merkezi: BİLSAM}, year = {2021}, volume = {11}, pages = {5 - 26}, doi = {10.20493/birtop.860619}, title = {SOSYAL MEDYA, DİL VE EDEBİYAT}, key = {cite}, author = {Avcı, Nazmi and Topçu, Damla} }
APA Avcı, N , Topçu, D . (2021). SOSYAL MEDYA, DİL VE EDEBİYAT . Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi , 11 (1) , 5-26 . DOI: 10.20493/birtop.860619
MLA Avcı, N , Topçu, D . "SOSYAL MEDYA, DİL VE EDEBİYAT" . Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi 11 (2021 ): 5-26 <
Chicago Avcı, N , Topçu, D . "SOSYAL MEDYA, DİL VE EDEBİYAT". Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi 11 (2021 ): 5-26
RIS TY - JOUR T1 - SOSYAL MEDYA, DİL VE EDEBİYAT AU - Nazmi Avcı , Damla Topçu Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.20493/birtop.860619 DO - 10.20493/birtop.860619 T2 - Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 5 EP - 26 VL - 11 IS - 1 SN - 2146-4634-2148-2071 M3 - doi: 10.20493/birtop.860619 UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi SOSYAL MEDYA, DİL VE EDEBİYAT %A Nazmi Avcı , Damla Topçu %T SOSYAL MEDYA, DİL VE EDEBİYAT %D 2021 %J Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi %P 2146-4634-2148-2071 %V 11 %N 1 %R doi: 10.20493/birtop.860619 %U 10.20493/birtop.860619
ISNAD Avcı, Nazmi , Topçu, Damla . "SOSYAL MEDYA, DİL VE EDEBİYAT". Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi 11 / 1 (Haziran 2021): 5-26 .
AMA Avcı N , Topçu D . SOSYAL MEDYA, DİL VE EDEBİYAT. Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi. 2021; 11(1): 5-26.
Vancouver Avcı N , Topçu D . SOSYAL MEDYA, DİL VE EDEBİYAT. Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi. 2021; 11(1): 5-26.
IEEE N. Avcı ve D. Topçu , "SOSYAL MEDYA, DİL VE EDEBİYAT", Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi, c. 11, sayı. 1, ss. 5-26, Haz. 2021, doi:10.20493/birtop.860619