MERHAMET VE HUKUK ARASINDA: "REİS BEY"

Öz Necip Fazıl Kısakürek, Reis Bey tiyatrosunda eşitlik vaadindeki hukuk ile “münferitlik unsurunu” vaadindeki adaleti, merhamet üzerinden karşılaştırır. Eldeki delillere göre yönünü belirleyen hukuk, bilinçli ya da bilinçsiz çoğu zaman adaletten uzaklaşır. Nitekim eserin başkarakteri Reis Bey, somut delillere bağlı kalmak hususunda herhangi bir taviz vermez. Bunun sonucunda da yanlış karar verir. Bu durum, hakikatin merhamet üzerinden görülebileceğini açık etmedir. Eşitlik vaadinde olan hukukun da merhamete olan ihtiyacını gösterir. Necip Fazıl, hukuk ile adalet arasındaki gerilimi, merhamet üzerinden aşmaya çabalar. Ona göre merhamet, kişinin daima kendini suçlu görmesine doğru bir eğilimi ortaya çıkarır. Böylece muhatabın haklı çıkabilme ihtimali gündeme gelir. Her ne kadar muhataba karşı koşulsuz merhamet duyma bir ütopya olarak görülse de bunun muhatabı anlamak noktasında bir duyarlılığa yol açtığı da görmezden gelinemez. Necip Fazıl’ın bu eseriyle hukuk içinde merhamete alan açma çabasında olduğu söylenebilir.

Kaynakça

Alatlı, A. (2019). “Her yasal hak helal değildir ve olamaz”, https://www.dusuncemektebi.com/d/185214/alev-alatli-her-yasal-hak-helal-degildir-ve-olamaz

Aydın, M. Ali (2010). Adalet anlayışı ve merhamet bağlamında hukuk, İstisna Dergisi, 1(1): 30-31.

Çağrıcı, Mustafa (2004), “Merhamet”, TDV İslam Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/merhamet

Çelik, Behçet (2015), “Edebiyat ve hukuk” http://www.sabitfikir.com/dosyalar/edebiyat-ve-hukuk

el-Isfahanî, R. (2010). Müfredât, Çev. Abdulbaki Güneş-Mehmet Yolcu, İstanbul: Çıra Yayınları.

İlhan, N. (2015). Buz çölünden gözyaşı çetesine yahut adaletten merhamete geçişin bir serencamı: Reis Bey, Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 7 (7 ): 97-108.

Karaman, H. (2020). "Adâlet”, TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/

Karataş, T. (2013). Necip Fazıl’ın tiyatro yazarlığı ve tiyatrolarının belli başlı özellikleri, Türk Dili Dergisi, CIV (737): 88-96.

Karataş, T. (2004). Necip Fazıl’ın tiyatroları. M. Çetin; M.N. Şahin (Ed.), Doğumunun 100. yılında Necip Fazıl içinde (s.222-246).Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları.

Kısakürek, N.F. (2010). Reis Bey, İstanbul: Büyük Doğu Yayınları.

Nietzsche, F. (2000). Böyle Buyurdu Zerdüşt, Çev: A. Turan Oflazoğlu, İstanbul: Cem Yayınları.

Okay, M. O. (2005). İnsan, sanatçı/şair ve düşünür olarak bir Necip Fazıl Kısakürek portresi, Hece Dergisi, Necip Fazıl Kısakürek Özel Sayısı,(9(97):8-15.

Okay, M. O. (2014). Necip Fazıl, İstanbul: Dergâh Yayınları.

Öztürk, M. (2016). Kur’an-ı Kerim Meali, Ankara: Okulu Yayınları.

Rosenfeld, M. (2014). Derrida, hukuk, şiddet ve adalet paradoksu, Çev: R. Sağlam ve K. Akbaş, Hukuk Kuramı, 1(1): 13-17.

Sağlık, Ş. (2005). Tiyatro yazarı olarak Necip Fazıl, Hece Dergisi, (97): 342-381.

Süphandağı, İ. (2019). Tanımlama ve fark, Temmuz Dergisi, 4(34): 67-70.

Topuzkanamış, E. (2018). Hukuk ve iktidar üstüne bir taslak, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 20(2): 409-420.

Topuzkanamış, E. (2014). Dergi kapatan yazı: edebiyat ve hukuk, Hukuk Kuramı, 1(6):1-14.

Üçüncü, M. K. (2016). Hukuk ile kültür ilişkisi, TAAD, 7(28): 353-387.

Yazıcı, H. S. M.; Aydın, A. A. (2017).Hukuk ve edebiyat: anlamlı bir ilişki, Motif Akademi Halkbilimi Dergisi, 10(20): 343-352.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { birtop905073, journal = {Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {2146-4634}, eissn = {2148-2071}, address = {}, publisher = {Bilgi Yolu Eğitim Kültür ve Sosyal Araştırmalar Merkezi: BİLSAM}, year = {2021}, volume = {11}, pages = {27 - 49}, doi = {10.20493/birtop.905073}, title = {MERHAMET VE HUKUK ARASINDA: "REİS BEY"}, key = {cite}, author = {Süphandağı, İsmail} }
APA Süphandağı, İ . (2021). MERHAMET VE HUKUK ARASINDA: "REİS BEY" . Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi , 11 (1) , 27-49 . DOI: 10.20493/birtop.905073
MLA Süphandağı, İ . "MERHAMET VE HUKUK ARASINDA: "REİS BEY"" . Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi 11 (2021 ): 27-49 <
Chicago Süphandağı, İ . "MERHAMET VE HUKUK ARASINDA: "REİS BEY"". Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi 11 (2021 ): 27-49
RIS TY - JOUR T1 - MERHAMET VE HUKUK ARASINDA: "REİS BEY" AU - İsmail Süphandağı Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.20493/birtop.905073 DO - 10.20493/birtop.905073 T2 - Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 27 EP - 49 VL - 11 IS - 1 SN - 2146-4634-2148-2071 M3 - doi: 10.20493/birtop.905073 UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi MERHAMET VE HUKUK ARASINDA: "REİS BEY" %A İsmail Süphandağı %T MERHAMET VE HUKUK ARASINDA: "REİS BEY" %D 2021 %J Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi %P 2146-4634-2148-2071 %V 11 %N 1 %R doi: 10.20493/birtop.905073 %U 10.20493/birtop.905073
ISNAD Süphandağı, İsmail . "MERHAMET VE HUKUK ARASINDA: "REİS BEY"". Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi 11 / 1 (Haziran 2021): 27-49 .
AMA Süphandağı İ . MERHAMET VE HUKUK ARASINDA: "REİS BEY". Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi. 2021; 11(1): 27-49.
Vancouver Süphandağı İ . MERHAMET VE HUKUK ARASINDA: "REİS BEY". Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi. 2021; 11(1): 27-49.
IEEE İ. Süphandağı , "MERHAMET VE HUKUK ARASINDA: "REİS BEY"", Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi, c. 11, sayı. 1, ss. 27-49, Haz. 2021, doi:10.20493/birtop.905073