NATO’ya Üyelik Sürecinde Türkiye ABD İlişkileri

Öz Türkiye ABD ilişkilerinde NATO’nun kuruluşu ve Türkiye’ninbu örgüte üye olma süreci önemlidir. Türkiye öncelikli olarak ülkebütünlüğü ve bağımsızlığını korumak amacıyla NATO’ya üye olmuştur.Ancak güvenlik kaygılarına ek olarak Türkiye’nin modernleşme vebatılılaşma düşüncesi de NATO’ya üye olmasında önemli etkiyesahiptir. Geçmişi daha eski dönemlere dayanan Türk Amerikanilişkileri büyük ölçüde İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra yoğunlaşmışve bu yoğunluk günümüze kadar artarak devam etmiştir. AncakTürk Amerikan ilişkileri zaman zaman inişli çıkışlı dönemler deyaşamıştır. Türkiye’nin NATO’ya kabulü sürecinde de Türk Amerikanilişkilerinin bu niteliği değişmemiştir. İkinci Dünya Savaşındanhemen sonra ABD dikkatini Ortadoğu’dan Batı Avrupa’ya yönelterekNATO’nun kuruluşu sürecine öncelik vermiştir. Büyük ölçüde bunedenle Türkiye NATO’nun kuruluş sürecinde örgütün dışarındabırakılmıştır. Ancak 1950li yılların başından itibaren ABD’nindikkatini Ortadoğu’ya çevirmesi, Türkiye’nin Kore savaşında yaptığıfedakarlık ve sahip olduğu coğrafyanın Batı açısından taşıdığı önemNATO’ya kabulünde en büyük etkenler olmuştur.

___

 • Ahmed,F.(1977).TheTurkish Experiment in Democracy 1950-1975. London:
 • C.HurstandCompany
 • Armstrong, H., F.(1951). Eisenhower Right Flank, www.foreignaffairs.
 • org 20 Şubat 2016
 • Bevans, C. İ. (1974).TreatiesandOtherİnternationalAgreements of the United
 • States. Department of StatePublication, Vol 2.
 • Boll, M., M. (1979). Turkey’s New National Security Concept: WhatItMeansFor
 • NATO. ORBIS, 23.
 • Carlyle, M.(1953).Documents on İnternationalAffairs !949-1950.London:
 • OxfordUniversityPress.
 • D.J.K. (1952).Greece, Turkeyand NATO. World Today.
 • Durmuş, R. (15 Şubat 2016), Geçmişten Günümüze Türk Amerikan İlişkileri.
 • www.tasam.org.
 • Esmer, A. Ş.,Sander, O. vd. (1989).Olaylarla Türk Dış Politikası. Ankara:
 • Alkım Yayınevi.
 • ForeignRelations of theUnıtedStates, 1947,(1971), Washington: U.S. Government
 • Printing Office, Vol. 5.
 • ForeignRelations of theUnıtedStates, 1949,(1977), Washington: U.S. Government
 • Printing Office, Vol. 5.
 • ForeignRelations of theUnıtedStates, 1950,(1978), Washington: U.S. Government
 • Printing Office, Vol. 6.
 • Hasançebi, M. (2013). Türkiye ve NATO İlişkileri. Akademik Perspektif,
 • www.akademikperspektif.com. Erişim Tarihi:10 Şubat 2016-03-06
 • Henderson , N.(1982). TheBirth of NATO. London, Weidenfeld.
 • Huston, J., A .(1988). OutpostsandAllies: U.S. ArmyLOgictics in theColdWar,
 • - 1953. SusquehannaUniversityPress.
 • Karaosmanoğlu, A.(1988).TurkeyandtheSouthernFlankDomesticandExternalContext,
 • NATO’sSouthernAllies(E.:J.Chipman).London: Routledge.
 • Konıholm, B. R.(1983).Turkeyand NATO-Past,PresentandFuture.ORBIS, 27.
 • Leffler, M.P. (1985). Strategy, Diplomacy,andtheColdWar: The United
 • States, Turkeyand NATO, 1945-1952. TheJournal of American History,
 • (4), pp.807-825.
 • McGhee,G., C.(1954). TurkeyJointsTheWest.ForeignAffairs
 • McGhee,G., C.(1990).The US-Turkish-NATO-Middle East Connection.
 • London: Macmillan.
 • Rustow, D., A. (1989). TurkeyAmerica’sForgettenAlly. New York-London:
 • Council on ForeignRelations.Inc.
 • Şenel, B. (2014). İsrail Devleti’nin Kurulmasında Türkiye’nin İsrail’i Tanıma
 • Süreci. Akademik Orta Doğu, 9(1), 157-178.
 • Yanık, L. K.(2012). Atlantik Paktından NATO’ya: Türkiye Büyük Millet
 • Meclisi’nde Türkiye’nin konumu ve Uluslararası Rolü Tartışmalarından
 • Bir Kesit. Uluslararsı İlişkiler, 9 (34), 29-50.