Hospis Bakım Alan Bireye Psikosoyal Yaklaşım

Palyatif bakımın bir parçası olan hospis bakımı, terminal dönem hastalarına ve onların ailelerine odaklanmaktadır. Bireye ölüm sürecinde kaliteli bir bakım vermek, bireyin ölümünden sonra ise aile fertlerine yas sürecinde destek olmak için, mekân ayırt etmeksizin evde, hastanede veya bakımevinde her yerde uygulanabilecek bir bakımdır. Multidisipliner bir ekiple yürütülmesi önerilen hospis bakımı; hemşirelik bakımı, eğitim, ağrı yönetimi, manevi destek gibi hizmetleri içermektedir. Hospis bakımda, terminal dönemin en sık karşılaşılan sorunlarından biri olan ölüm korkusu ile baş etme konusunda hastaya destek olmak için psikosoyal yaklaşım önerilmektedir. Hastaya bu konuda destek olabilmek için hemşirelerin öncelikle kendilerinin ölüm korkusu ile yüzleşmeleri, ihtiyaç durumunda çeşitli eğitimlerle ölüm sürecine ilişkin olumlu tutum edinmeleri gerekmektedir. Böylece hemşireler, terminal dönemdeki bireyin farkındalığının arttırılmasına, ölüme karşı olumsuz tutumlar yerine olumlu tutumlar oluşturulmasına rehberlik edebilecek ve hospis bakımda psikososyal destekleri kullanarak bakımın kalitesini arttıracaklardır.

___

  • 1. Uzuncu H, Buyruk H, Alnak E, Yıldırım G. Yoğun bakımda yapılacak bir şeyi kalmayan kanserli terminal dönem hastalara insanca bakım önerisi. Cumhuriyet Medical Journal. 2013;35(1):143-51.
  • 2. Bağ B. Hospis ve hospiste ölüme hazırlanma. Akademik Geriatri Dergisi. 2012;4(3):120-5.
  • 3. Namal A. Ölümü yaşayabilmek için bir seçenek: Hospizler, III. Tıbbi Etik Sempozyumu, Yüksek Öğretim Kurulu Matbaası. 1998:137,44.
  • 4. Lamba S, Quest TE. Hospice care and the emergency department: rules, regulations, and referrals. Annals of emergency medicine. 2011;57(3):282-90.
  • 5. Babaoğlu E. Terminal dönem kanser hastasina bakim veren eşlerin duygusal ve sosyal sorunlari arasindaki ilişki. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi. 2003;5(2):24-33.
  • 6. Kelleci M. Kanser hastalarının umudunun gelistirilmesine yönelik hemsirelik girisimleri. Anadolu Psikiyatri Dergisi. 2005;6:41-7.
  • 7. Smeenk FW, de Witte LP, van Haastregt JC, Schipper RM, Biezemans HP, Crebolder HF. Transmural care of terminal cancer patients: effects on the quality of life of direct caregivers. Nursing Research. 1998;47(3):129-36.
  • 8. Kawagoe H, Kawagoe K. Death education in home hospice care in Japan. Journal of Palliative Care. 2000;16(3):37-45.
  • 9. Mok E, Chiu PC. Nurse–patient relationships in palliative care. Journal of advanced Nursing. 2004;48(5):475-83.
  • 10. Tamlyn BD-WD. An international survey of death education trends in faculties of nursing and medicine. Death studies. 1997;21(2):177-88.