HEKtMHAN - DEVECÎ DEMİR MADENİ, JÖNEZl VE BEZERV t

Sivas - Malatya arasındaki bölge, bugün Türkiye'nin bilinen toplam demir cevherinin yarı rezervine sahip bir metalojenik provens olarak, yapılan araştırmalar sonucu, ortaya çıkmış bulunmaktadır. Deveci demir yatağı da, bahsedilen metalojenik provens içinde tesbit edilmiş, yeni bir cevher potansiyelidir. Görünür ve muh'emel 25 milyon tonluk rezervi İle Türk Ağır Sanayii hammadde kaynaklarına önemli bir katgıda bulunacağı aşikârdır. Hekichan - Deveci b'jljesinin jeolojik yapısında çeşitli oluşumlu kayaç üniteleri bulunmaktadır. Üst Yapıdaki Sübmarin volkanizma faaliyeti ve onu takip eden Na-siyenitik kimyasındakl entermedyer karakterli erüpsiyonlara bağlı olarak gelen, demirce zenigin hidrotermal eriyiklerin etkisi ile, bu yapı elemanlarından resif kalkerlerinin, Deveci bölje^inde, Metasomatik olarak cevherleştiği tesbit edilmiştir. Demir yatağını teşkil eı'en primer ve eekonder cevher mineralleri etüd edilmiş, Yata­ ğın primer cevherini teşkil eden karbonatların oranlarının, FeCO, 77,34 % mol Ağ. MnC0 3 7,86 » CaC0 3 5,89 » MgC0 3 4,26 » şeklinde ve Toplamın 95,35 » olduğu tesbit edilmiştir. Jeolojik ve fiziko - kimyasal teşekkül şartlarının incelenmesiyle, yatağın Synjönetik bir teşekkül olamıyacağı; Hidrotermal - metasomatik bir yatak tipini karakterize ettKi anlaşılmıştır. Primer cevher sideritin bileşimi : Fe

Kaynak Göster

Bibtex @ { madencilik362795, journal = {Bilimsel Madencilik Dergisi}, issn = {2564-7024}, eissn = {2587-2613}, address = {Selanik Cad. No: 19/4 06650 Kızılay-Çankaya / ANKARA - TURKEY}, publisher = {TMMOB Maden Mühendisleri Odası}, year = {1969}, volume = {8}, pages = {64 - 79}, doi = {}, title = {HEKtMHAN - DEVECÎ DEMİR MADENİ, JÖNEZl VE BEZERV t}, key = {cite}, author = {İzdar, K. Erol} }
APA İzdar, K. E. (1969). HEKtMHAN - DEVECÎ DEMİR MADENİ, JÖNEZl VE BEZERV t . Bilimsel Madencilik Dergisi , 8 (2) , 64-79 .
MLA İzdar, K. E. "HEKtMHAN - DEVECÎ DEMİR MADENİ, JÖNEZl VE BEZERV t" . Bilimsel Madencilik Dergisi 8 (1969 ): 64-79 <
Chicago İzdar, K. E. "HEKtMHAN - DEVECÎ DEMİR MADENİ, JÖNEZl VE BEZERV t". Bilimsel Madencilik Dergisi 8 (1969 ): 64-79
RIS TY - JOUR T1 - HEKtMHAN - DEVECÎ DEMİR MADENİ, JÖNEZl VE BEZERV t AU - K. Erol İzdar Y1 - 1969 PY - 1969 N1 - DO - T2 - Bilimsel Madencilik Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 64 EP - 79 VL - 8 IS - 2 SN - 2564-7024-2587-2613 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Bilimsel Madencilik Dergisi HEKtMHAN - DEVECÎ DEMİR MADENİ, JÖNEZl VE BEZERV t %A K. Erol İzdar %T HEKtMHAN - DEVECÎ DEMİR MADENİ, JÖNEZl VE BEZERV t %D 1969 %J Bilimsel Madencilik Dergisi %P 2564-7024-2587-2613 %V 8 %N 2 %R %U
ISNAD İzdar, K. Erol . "HEKtMHAN - DEVECÎ DEMİR MADENİ, JÖNEZl VE BEZERV t". Bilimsel Madencilik Dergisi 8 / 2 (Mayıs 1969): 64-79 .
AMA İzdar K. E. HEKtMHAN - DEVECÎ DEMİR MADENİ, JÖNEZl VE BEZERV t. Madencilik. 1969; 8(2): 64-79.
Vancouver İzdar K. E. HEKtMHAN - DEVECÎ DEMİR MADENİ, JÖNEZl VE BEZERV t. Bilimsel Madencilik Dergisi. 1969; 8(2): 64-79.
IEEE K. E. İzdar , "HEKtMHAN - DEVECÎ DEMİR MADENİ, JÖNEZl VE BEZERV t", Bilimsel Madencilik Dergisi, c. 8, sayı. 2, ss. 64-79, May. 1969