FARKLI METODLARIA ALKALİ FELDSPAT KOMPOZİSYONLARININ TAYİNİ VE MUKAYESESİ

Bu çalışmada kullanılan numuneler Keban metamorflk masifini kesen kuvars siyenit porfirin yeraltı ve yerüstü mostralarından toplanmıştır. Elâzığ'ın 54 Km. kuzey batısındaki masif; kalk - şist, dolomit - mermer filllt ve mermer Ünitelerinden meydana gelir. Mikroskop, X - Ray ve kimyevi analiz metodlarıyla alkali feldspatların kompozisyonları üzerinde yapılan çalışmalar kompozisyonun Or Ab ve Or Ab, arasında değiştiğini ortaya koymuştur. Numune sayısının mahdut olmasına rağmen X - Ray ve kimyevî analiz yoluyla bulunan değerlerin birbirlerine çok daha yakın olduğu anlaşılmıştır.

The samples which have been used for this study were taken from the underground and surface outcrops opened İn Keban metamorphlc massive where metamorphlc series had been cut by quartz - syenltic porphry. The massive Is located at 54 Km. NW of Elazığ city and is compounded mainly with the series of calcerous schist, dolomite - marble, philllt and marble. Microscopic studies, chemical and X - Ray analysis, carried out on the samples, have indicated that the composition of feldspar changes from Or,., Ab,r to Or Ab. Although the sample size was relatively small, it has been found out that the results of the X - Ray and chemical analysis were not significantly different from each other.

Kaynak Göster

Bibtex @ { madencilik362780, journal = {Bilimsel Madencilik Dergisi}, issn = {2564-7024}, eissn = {2587-2613}, address = {Selanik Cad. No: 19/4 06650 Kızılay-Çankaya / ANKARA - TURKEY}, publisher = {TMMOB Maden Mühendisleri Odası}, year = {1969}, volume = {8}, pages = {191 - 195}, doi = {}, title = {FARKLI METODLARIA ALKALİ FELDSPAT KOMPOZİSYONLARININ TAYİNİ VE MUKAYESESİ}, key = {cite}, author = {Kineş, Tuncay} }
APA Kineş, T. (1969). FARKLI METODLARIA ALKALİ FELDSPAT KOMPOZİSYONLARININ TAYİNİ VE MUKAYESESİ . Bilimsel Madencilik Dergisi , 8 (4) , 191-195 .
MLA Kineş, T. "FARKLI METODLARIA ALKALİ FELDSPAT KOMPOZİSYONLARININ TAYİNİ VE MUKAYESESİ" . Bilimsel Madencilik Dergisi 8 (1969 ): 191-195 <
Chicago Kineş, T. "FARKLI METODLARIA ALKALİ FELDSPAT KOMPOZİSYONLARININ TAYİNİ VE MUKAYESESİ". Bilimsel Madencilik Dergisi 8 (1969 ): 191-195
RIS TY - JOUR T1 - FARKLI METODLARIA ALKALİ FELDSPAT KOMPOZİSYONLARININ TAYİNİ VE MUKAYESESİ AU - Tuncay Kineş Y1 - 1969 PY - 1969 N1 - DO - T2 - Bilimsel Madencilik Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 191 EP - 195 VL - 8 IS - 4 SN - 2564-7024-2587-2613 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Bilimsel Madencilik Dergisi FARKLI METODLARIA ALKALİ FELDSPAT KOMPOZİSYONLARININ TAYİNİ VE MUKAYESESİ %A Tuncay Kineş %T FARKLI METODLARIA ALKALİ FELDSPAT KOMPOZİSYONLARININ TAYİNİ VE MUKAYESESİ %D 1969 %J Bilimsel Madencilik Dergisi %P 2564-7024-2587-2613 %V 8 %N 4 %R %U
ISNAD Kineş, Tuncay . "FARKLI METODLARIA ALKALİ FELDSPAT KOMPOZİSYONLARININ TAYİNİ VE MUKAYESESİ". Bilimsel Madencilik Dergisi 8 / 4 (Kasım 1969): 191-195 .
AMA Kineş T. FARKLI METODLARIA ALKALİ FELDSPAT KOMPOZİSYONLARININ TAYİNİ VE MUKAYESESİ. Madencilik. 1969; 8(4): 191-195.
Vancouver Kineş T. FARKLI METODLARIA ALKALİ FELDSPAT KOMPOZİSYONLARININ TAYİNİ VE MUKAYESESİ. Bilimsel Madencilik Dergisi. 1969; 8(4): 191-195.
IEEE T. Kineş , "FARKLI METODLARIA ALKALİ FELDSPAT KOMPOZİSYONLARININ TAYİNİ VE MUKAYESESİ", Bilimsel Madencilik Dergisi, c. 8, sayı. 4, ss. 191-195, Kas. 1969