Türkiye'de Terörizm ile İktisadi Büyüme İlişkisinin Nedensellik Analizi

Öz Bu çalışma, 1970-2014 dönemine ait yıllık verileri kullanarak Türkiye’de terörizm ve iktisadi büyüme arasındaki ilişkiyi araştırmaktadır. Terörizm ve iktisadi büyüme arasındaki nedensellik ilişkisi için, Toda ve Yamamoto (1995) tarafından geliştirilmiş nedensellik testi kullanılmaktadır. Toda ve Yamamoto nedensellik analizi sonuçları göre, iktisadi büyümeden terörizme doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisinin varlığını göstermektedir.  

Kaynakça

Alp, İnönü Akgün (2013), “Terörün Ekonomik Etkileri”, Uluslararası Güvenlik ve Terörizm Dergisi, 4 (1): 1-19

Choi, Seung Whan (2015), “Economic Growth and Terrorism: Domestic, International, and Suicide”, Oxford Economic Papers, 67 (4): 157-180.

Gries, Thomas, Tim Krieger and Daniel Meierrieks (2011), “Causal Linkages between Domestic Terrorism and Economic Growth”, Defence and Peace Economics, 22 (5): 493-508.

Kennedy, Peter (2006), Ekonometri Kılavuzu (Çeviren: Muzaffer Sarımeşeli ve Şenay Açıkgöz), Ankara: Gazi Kitabevi.

Meierrieks, Daniel and Thomas Gries (2012), “Economic Performance and Terrorist Activity in Latin America”, Defence and Peace Economics, 23 (5): 447-470.

Meierrieks, Daniel and Thomas Gries (2013), “Causality between Terrorism and Economic Growth”, Journal of Peace Research, 50 (1): 91-104.

Shahbaz, Muhammad (2013), “Linkages between Inflation, Economic Growth and Terrorism in Pakistan”, Economic Modelling, 32: 496-506.

Shahbaz, Muhammad, M. Shahbaz Shabbir, M. Nasir Malik and M. Edward Wolters (2013), “An analysis of a Causal Relationship between Economic Growth and Terrorism in Pakistan”, Economic Modelling, 35: 21-29.

Toda, Hiro Y. and Taku Yamamoto (1995), “Statistical Inference in Vector Autoregressions with Possibly Integrated Processes”, Journal of Econometrics, 66 (1): 225-250.

Kaynak Göster

APA Ak, M , Altıntaş, N . (2017). Türkiye'de Terörizm ile İktisadi Büyüme İlişkisinin Nedensellik Analizi . Bilgi Sosyal Bilimler Dergisi , (1) , 20-31 .