Efficiency analysis in ıslamic banks: A study for Malaysia and Turkey

Bu çalışmada; İslami bankalardan oluşan 22 bankanın bilanço verilerinden oluşturulmuş göstergeler seti kullanılarak ölçek etkinliği, etkinlik değişimleri ve toplam faktör verimlilik değişimi karşılaştırılması yapılmıştır. 2009-2011 dönemi için, Türkiye’de faaliyet gösteren 4 ve Malezya’da faaliyet gösteren 18 İslami bankanın verilerinden yararlanılmıştır. Etkinliğin ölçülmesinde Veri Zarflama Analizi; etkinlik değişimleri ve toplam faktör verimlilik değişimi ölçümünde ise Malmquist Toplam Faktör Verimlilik Endeksi kullanılmıştır. 2009 yılında Türkiye bankalarının, Malezya’daki bankalara göre ölçek etkinlik ortalamalarının yüksek, 2010 ve 2011 yıllarında ise düşük olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 2009-2010 döneminden 2010-2011 dönemine göre bankaların toplam faktör verimliliklerindeki değişim ise Türkiye için düşüş, Malezya için 3 banka dışındaki diğer bankalarda artış ile sonuçlanmıştır.

İslami bankaların etkinlik analizi: Malezya ve Türkiye örneklerinin incelenmesi

In this paper, a comparison of scale efficiency, efficiency changes and total factor productivity change were conducted using the set of indicators composed of balance sheet data of 22 Islamic banks. For the period of 2009-2011, data of four banks operating in Turkey and 18 banks operating in Malaysia were used. Data Envelopment Analysis is used in the study for measuring efficiency, and Malmquist Total Factor Productivity Index is used for measuring efficiency changes and total factor productivity changes. It was determined that banks in Turkey had scale efficiency averages higher than those in Malaysia in 2009, and lower than those in Malaysia in 2010 and 2011. The change in the total factor productivities of banks in the period 2010-2011, compared to the period 2009-2010, has resulted as a decrease for Turkey and an increase for the banks in Malaysia except for 3 banks.

Kaynakça

1. Arslan, B.G. and Ergeç, E.H.. (2010). The Efficiency of Participation and Conventional Banks in Turkey: Using Data Envelopment Analysis. International Research Journal of Finance and Economics, 57, 156-168.

2. Bader, M.K.I., Mohamad, S., Ariff, M. and Hassan, T.. (2008). Cost, Revenue, and Profit Efficiency of Islamic Versus Conventional Banks: International Evidence Using Data Envelopment Analysis. Islamic Economic Studies, 15(2) , 23-76.

3. Banker, R.D., Charnes, A., Cooper, W.W.. (1984). Some Models for Estimating Technical and Scale Inefficiencies in Data Envelopment Analysis. Management Science, 30 (9), 1078-1092.

4. Banker, R. D., Cooper,W.W., Seiford, L. M. And Zhu, J.. (2004). Return to Scale in DEA. Handbook on Data Envelopment Analysis, (Ed) W. W. Cooper, L. M. Seifort and J. Zhu. Boston: Kluwer Academic.

5. Beck, T., Demirgüç-Kunt, A. and Merrouche, O.. (2013). Islamic vs. Conventional Banking: Business Model, Efficiency and Stability. Journal of Banking & Finance, 37 (2), 433-447.

6. Behdioğlu, S., and Özcan, A. G. G.. (2009). Veri Zarflama Analizi ve Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama, The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences, 14(3), 301-326.

7. Bozdağ, E. G.. (2008). Türkiye ve Avrupa Birliği Şeker Sanayilerinin Etkinlik Karşılaştırması 1990-2005. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 22 (2), 45-57.

8. Budak, H.. (2011). Veri Zarflama Analizi ve Türk Bankacılık Sektöründe Uygulanması. Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 23 (3), 95-110.

9. Arslan, B.G. and Ergeç, E.H.. (2010). The Efficiency of Participation and Conventional Banks in Turkey: Using Data Envelopment Analysis. International Research Journal of Finance and Economics, 57, 156-168. Charnes, A., Cooper, W.W., Rhodes, E.. (1978). Measuring the Efficiency of Decision Making Units. European Journal of Operations Research, 2 (6), 429- 444.

10. Chhikara, K. S. and Rani, S.. (2012). Data Envelopment Analysis: A Study Measuring Efficiency of Public Sector Banks in India by Using Data Envelopment Analysis. Journal of Institute of Public Enterprise, 35 (3/4), 2-15.

11. Er, B. and Uysal, M.. (2012). Türkiye’deki Geleneksel Bankalar ve İslami Bankalarının Karşılaştırmalı Etkinlik Analizi: 2005-2010 Dönemi Değerlendirmesi, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 26 (3-4), 365-387.

12. Fare, R.. (1988). Fundamentals of Production Theory, Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems, Heidelberg: Springer-Verlag.

13. Fare, R., Grosskopf, S., Norris, M. and Zhang, Z.. (1994). Productivity Growth, Technical Progress, and Efficiency Change in Industrialized Countries. The American Economic Review,84(1), 66-83.

14. Grifell-Tatje, E. and Lovell, C.A.K.. (1995), A Note on the Malmquist Productivity Index. Economics Letters, (47), 169–175.

15. Güney, A.. (2011). Banka İşlemleri. İstanbul: Beta.

16. Hussein, K.A.. (2003). Operational Efficiency in Islamic Banking: The Sudanese Experience. Islamic Research And Training Institute (IRTI) Working Paper, No. 1, Islamic Development Bank, Saudi Arabia.

17. Kasap, Y.. (2011). The Effect of Work Accidents on the Efficiency of Production in the Coal Sector, South African Journal of Science, 107 (5/6), 1-9.

18. Keçek, G.. (2010). Veri Zarflama Analizi Teori ve Uygulama Örneği, Ankara: Siyasal.

19. Keskin Benli, Y.. (2006). İMKB için Etkinlik ve Toplam Faktör Verimliliği Analizi, Ankara: Seçkin.

20. Luhnen, M.. (2009). Determinants of Efficiency and Productivity in German Property-Liability Insurance: Evidence for 1995–2006. Geneva Papers on Risk & Insurance - Issues & Practice, 34(3), 483-505.

21. Lorcu, F.. (2010). Malmquist Toplam Faktör Verimlilik Endeksi: Türk Otomotiv Sanayi Uygulaması. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 39 (2), 276- 289.

22. Masruki, R., Ibrahim, N., Osman, E. and Abdul Wahab, H.. (2010). Financial Performance of Malaysian Islamic Banks Versus Conventional Banks. Journal of Business and Policy Research, 6(2), 67-79.

23. Özden, Ü. H.. (2008). Veri Zarflama Analizi (VZA) ile Türkiye’deki Vakıf Üniversitelerinin Etkinliğinin Ölçülmesi. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 37 (2), 167-185.

24. Parlakkaya, R. and Çürük, S.A.. (2011). Finansal Rasyoların İslami Bankaları ve Geleneksel Bankalar Arasında Bir Tasnif Aracı Olarak Kullanımı: Türkiye Örneği. Ege Akademik Bakış, 11(3), 397-405.

25. Polat, A.. (2011). Katılım Bankacılığı: Dünya Uygulamalarına İlişkin Sorunlar- Fırsatlar; Türkiye İçin Projeksiyonlar. Finansal Yenilik ve Açılımları ile Katılım Bankacılığı, (Ed.) A. Yabanlı, İstanbul: Türkiye Katılım Bankaları Birliği.

26. Raphael, G.. (2013). A DEA- Based Malmquist Productivity Index Approach in Assessing Performance of Commercial Banks: Evidence From Tanzania. European Journal of Business and Management, 5 (6), 25-34.

27. Said, A.. (2013). Risks and Efficiency in the Islamic Banking Systems: The Case of Selected Islamic Banks in Mena Region. International Journal of Economics and Financial Issues, 3 (1), 66-73.

28. Samad, A.. (1999). Comparative Efficiency of The Islamic Bank Vis-A- Vis Conventional Banks in Malaysia. Internatıonal Journal of Economics, Management and Accounting 7(1), 1-27.

29. Samad, A.and Hassan, M.K.. (1999) . The Performance of Malaysian Islamıc Bank During 1984-1997: An Exploratory Study. International Journal of Islamic Financial Services, 1(3), 1-14.

30. Siraj, K.K. and Sudarsanan Pillai, P.. (2012). Comparative Study on Performance of Islamic Banks and Conventional Banks in GCC Region. Journal of Applied Finance & Banking, 2 (3), 123-161.

31. Sufian, F.. (2007). The Efficiency of Islamıc Banking Industry: A Non-Parametric Analysis with Non-Discretionary Input Variable. Islamic Economic Studies, 14(1 & 2) , 53-87.

32. Thanassoulis, E.. (2003). Introduction to the Theory and Application of Data Envelopment Analysis: A Foundation Text with Integrated Software. Massachusetts: Kluwer Academic.

33. Viverita, K.M. and Skully, M.. (2007). Efficiency Analysis of Islamic Banks in Africa, Asia and The Middle East. Review of Islamic Economics, 11(2), 5-16.

34. Yayar, R. and Baykara, H.V.. (2012). TOPSIS Yöntemi ile İslami Bankalarının Etkinliği Ve Verimliliği Üzerine Bir Uygulama. Business and Economics Research Journal, 3 (4), 21-42.

35. Yudistra, D.. (2004). Efficiency of Islamic Banks: An Empirical Analysis of Eighteen Banks. Islamic Economic Studies, 12(1), 1-19.

36. http://aibim.com/content/view/2104/145/.

37. http://aibim.com/content/view/17/34/.

38. Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB). Katılım Bankaları 2010 Raporu; http:// www.tkbb.org.tr/download/KATILIMBANK2010.pdf.

39. http://www.dunya.com/mobi/news_detail.php?id=183996.

40. http://www.finansgundem.com/haber/2-kamu-bankasi-faizsiz-bankacilik- yapacak/327038.

41. http://finansalgelisim.com/?Syf=26&Syz=231347.

Kaynak Göster