Giresun ilinde yaban hayatı insan çatışması üzerine bir çalışma

Bu çalışma Giresun ilinde yaban hayatı insan çatışmasının durumunu belirlemek amacı ile yapılmıştır. Veriler il genelinde yaşayanlar insanlar ile yapılan anket çalışmaları ve kayıtlı resmi tutanaklar ile toplanmıştır. Çalışmanın sonuncunda ankete katılanların % 78’i kentleşme baskısı altında kalan kırsal alanların insan ile yaban hayvanları arasında çatışmalara neden olacağını, % 59’u insanların av ve yaban hayatı yaşama ortamlarına müdahalesinin az olduğunu, %74’ü ise insan nüfusunun artması ile yaban hayatının zarar gördüğünü belirtmiştir. Yaban hayvanlarının tarımsal ürünlere zarar verdiği düşüncesinin öne çıktığı ankette % 42 oranında katılımcı ise yaban hayvanlarının insan sağlığını tehdit etmediğini belirtmiştir. İnsan ve yaban hayatı çatışmalarının en önemli sebebi olarak; yaban hayvanlarının yiyecek bulmak için yerleşim alanlarına yaklaşması ve insanların yaban hayvanlarını avlamak istemesi olarak değerlendirilmiştir.

A Study on Wild Life Human Conflict in Giresun Province

This study was carried out with the aim of determining the situation of wildlife human conflict in Giresun. The data were collected by registered hunters through a survey of hunting associations on the ground. In the last part of the study, 78% of the respondents said that rural areas under the pressure of urbanization will cause conflicts between humans and wild animals, 59% of them have little intervention in hunting and wildlife environments, 74% he said. 42% of respondents pointed out that wild animals are harmful to agricultural products, and the participant stated that wild animals do not threaten human health.  As the most important cause of human and wild life conflicts; the approach of wild animals to settlement areas to find food and the desire of people to hunt wild animals.

Kaynakça

1. Geray, U., Akesen, A. (2001) Av ve Yaban Hayatı Kaynaklarının Sürdürülebilir Yönetimi.

2. Iğırcık M., Bekiroğlu S., Okan T., Bucak C. (2008) Kazdağı Yöresinde Yaban Hayatı Kaynaklarının Yönetim Çalışmalarına İlgili Kesimlerin Katkı Ve Katılımlarının Araştırılması Bakanlık Yayın No.: 331, Müdürlük Yayın No.: 54 ISSN 1300-9508 VII+38 S. İzmir.

3. Iğırcık M., Yadigar S., Bekiroğlu S., Okan T., Akkaş M. (2004) Marmara Bölgesi Avcı Profili Bakanlık Yayın No.: 258, Müdürlük Yayın No.: 38 ISSN 1300-9508 III+27 s. İzmir.

4. Keleş, Gökçe Ali. ‘’Bartın İlinin Av ve Yaban Hayatı Potansiyeli ve Avcı Profilinin Belirlenmesi.’’ Yüksek lisans tezi, Bartın Üniversitesi, 2015.

5. Özkazanç, N. K. (2002) Avlanma Yöntem Ve Teknikleri, Avgünü Dergisi, Kasım-2002 S. 44-47.

6. Özkazanç (2012) Sökü Yaban Hayatı Koruma Alanı’nda Tespit Edilen Büyük Memeli Hayvanlar, Bartın Üniversitesi, Orman Fakültesi Dergisi, Cilt:14, Sayı:21, Bartın.

7. Yıldızbakan, A., Gündoğdu E., Fakir H., Akgün C., Ulusoy H. (2010) Cehennemdere Yaban Hayatı Geliştirme Sahasında Yaban Keçisi Capra Aegagrus Erxleben 1777’nin Yayılışı Ve Habitat Kullanımı Çevre ve Orman Bakanlığı Yayın No.: 433, DOA Yayın No.:59 SBN 978-605-393-100-3 XI+43 s. Tarsus.

8. URL5 TMMOB Mimarlar Odası Samsun Şubesi (2016) http://www.samsunmimar.org/ Erişim Tarihi: 29.0.2017

9. URL4 http://www.cografya.gen.tr/tr/giresun/ekonomi.html Erişim Tarihi: 29.01.2017

10. URL3 Giresun Valiliği. (2017) http://www.giresun.gov.tr Erişim Tarihi: 14.02.2017

11. URL2 http://www.radikal.com.tr/cevre/insan-ayi-catismasi-nasil-cozulur-1062505/ Erişim Tarihi: 25.05.2017

12. URL1 http://www.wwf.org.tr/?1488 Erişim Tarihi: 29.01.2017

Kaynak Göster

APA Yavuz, E . (2017). Giresun ilinde yaban hayatı insan çatışması üzerine bir çalışma . Bartın Orman Fakültesi Dergisi , 19 (2) , 214-222 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/barofd/issue/30631/338290

20607 12305

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Karaçam (Pinus nigra Arnold.) Odununun Lif Morfolojisi ve Kimyasal Yapısı Üzerine Ağaç Gövde Yüksekliğinin Etkisi

Ayben KILIÇ, Sezgin Koray GÜLSOY, Yasin AYÇİÇEK

Mikro Ölçekli Mobilya ve Kereste Üreten İşletmelerin Atık ve Çevrelerine Karşı Yaklaşımları

Yener TOP, Hakan ADANUR, Mehmet ÖZ

Kızılağaç Meşcerelerinin Çay Bahçelerine Dönüştürülmesi Sonucu Toprakların Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinde Meydana Gelen Değişimler (Arhavi Örneği)

İsmet YENER, Ahmet DUMAN, Caner SATIRAL, Hüseyin AVŞAR

Giresun ilinde yaban hayatı insan çatışması üzerine bir çalışma

Erhan YAVUZ

Tree Species Biodiversity of a Sahelien Ecosystem in North-East Nigeria

Lucky WAKAWA, Aminu SULEIMAN, Yakubu IBRAHIM, Lawan ADAM

Göynük Yöresinde (Antalya) Yetişen Phlomis leucophracta P. H. Davis & Hub.-Mor. ve Phlomis lycia D. Don Türlerinin Yaprak ve Çiçeklerine ait Uçucu Bileşenler

Ayse Gul SARIKAYA, Hüseyin FAKİR

Dini Fanatizm Tarafından Zarar Görmüş Kültürel Mirasların İrdelenmesi: Palmyra Antik Kenti Örneği

Osman ZEYBEK, Mukerrem ARSLAN

Mobilyada Kullanıcı Odaklı Tasarımın Önemi Üzerine Bir Araştırma

Bülent KAYGIN, Mehmet DEMİR

Yapay Sinir Ağları İle Öngörü Modellemesi: Türkiye Kağıt-Karton Sanayi Örneği

Rıfat KURT, Selman KARAYILMAZLAR, Erol İMREN, Yıldız ÇABUK

Yatırım Kararı Almada AHS Yönteminin Kullanımı: Bartın İli Örneği

Erol IMREN, Selman KARAYILMAZLAR, Rıfat KURT, Yıldız ÇABUK