KWL KARTLARININ INTERNET ORTAMINA UYARLANMASI VE WEB SAYFALARININ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİNDE UYGULANMASI

Bu makale dil öğretiminde teknolojinin kullanımını tarihsel boyutta irdeledikten sonra web sayfalarının dil eğitiminde kullanımı ve uygulamasını incelemektedir. Web sayfalarının dil eğitiminde kullanılmasında esas olacak unsurlar gözden geçirildikten sonra modern iletişimsel yaklaşıma entegrasyonu anlatılmıştır. Daha sonraki bölümde ise web sayfalarının dil eğitiminde kullanımı örneklendirilerek anlatılmıştır. Çalışmanın son bölümünde ise KWL kartlarının yapıları incelenmiş geleneksel eğitimin yanı sıra teknolojiye uygulanması yine örneklendirilerek anlatılmaya çalışılmıştır.

ADAPTATION OF KWL CHARTS TO THE INTERNET AND THE USE OF WEB PAGES IN ENGLISH LANGUAGE TEACHING

This article describes the use of technology in English language teaching and examines the use and the application of web pages in ELT. After a brief investigation of the main issues of the use of web pages, the integration of them to the modern communicative approach is analyzed. Later in the paper the studies of using web pages in ELT have been stated with examples. The last section of the study tries to describe KWL charts and its application to technology in ELT.Öneriler: İngilizce öğretmenlerinin ESA modelinden yola çıkarak dil öğretimindeki diğer yöntem ve teknikleri de teknolojiye uyarlamaları ve webquest kullanımı önerilmiştir

___

Beare K. (11 Mayıs 2008). Teaching English in Second Life

Warschauer, M. (1996). Computer-assisted language learning: An introduction. In S. Fotos (Ed.), (pp.3-20). Tokyo: Logos International. My TELUS (29 Ekim 2010). Homepage.

Harmer, Jeremy: How to Teach English Longman 1998

Dudeney, G., & Hockly, N. (2007). How to teach English with technology. Longman: Harlow, Essex, England.

Learning point Associate (2004)

(2011, January 25)

Rolph, K.(26 Ocak 2011). Homepage

(2011 january 26)

___

APA Yavuz, F . (2012). KWL KARTLARININ INTERNET ORTAMINA UYARLANMASI VE WEB SAYFALARININ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİNDE UYGULANMASI . Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 15 (27) , 403-411 .