Modern Mimarlığın Beş İlkesinin Konut Biçimlenişleri Üzerinden İncelenmesi

19. yüzyıl, endüstri devrimi ve makineleşmenin hız kazanmasının yanı sıra, barındırdığı savaşlar sebebiyle tüm dünya için hem ciddi bir yıkım süreci hem de aynı ciddiyette bir yapım ihtiyacının ortaya çıktığı bir dönem olarak adlandırılabilir. Üretimin endüstriyel hale gelmesiyle birlikte bu yapım süreci; tasarımın her alanında olduğu gibi mimaride de kendi dinamiklerini oluşturmuştur. Dönemin yenilikçi mimarlarından biri olan Le Corbusier; bu çerçevede işlevsel, ekonomik, estetik, ergonomik yapılar gerçekleştirmek için bu dinamikleri kendi bakış açısıyla yeni bir üsluba dönüştürme arayışında olmuştur. Bu prensipleri dönemin ihtiyaçlarına ve değişen dünyanın estetik algısına uygun şekilde kategorize ederek; sadelik, hız, fonksiyonellik gibi bugün bile mimari tasarımda hala etkisini sürdüren prensipler haline getirmeyi amaçlamıştır. Mimar, Doğu ve Batı mimarisindeki biçimsel standartları ve bunun mimari tasarımdaki yansımalarını detaylı bir şekilde analiz edip, kendi zamanının modern mimarlığının beş ilkesi olarak bilinen standartlar dizisini oluşturmuştur. Bununla berber, Le Corbusier’in kendisinin bile bu ilkeleri tasarımın olmazsa olmaz unsurları olarak dikte etmediği, aksine kendi ortaya koyduğu tasarımlarda bağlama, fonksiyona, inşa metodolojisine göre zaman zaman bu kriterlerin dışına çıktığı görülmektedir. Çalışma Le Corbusier’in oluşturduğu standartlar dizisini, Corbusier’in dünya kültür mirasına giren konut yapılarından 7 tanesi ve 1930-1950 tarihleri arasında Türkiye’de önde gelen Türk mimarlar tarafından inşa edilen 5 adet konut yapısı üzerinden incelemektedir. Çalışma sonucunda incelenen yapılarda modernist yaklaşımın etkisini görmek mümkündür ancak tam anlamıyla ilkeleri barındıran mimari yapıya rastlanmamıştır.

An Investigation of the Five Principles of Modern Architecture in terms of Housing Formations

In addition to the industrial revolution and the acceleration of mechanization, the 19th century can be called a period in which both a serious destruction process and the need for construction of the same seriousness arose for the whole world due to the wars it contained. With the industrialization of production, this construction process; as in every field of design, it has created its own dynamics in architecture as well. Le Corbusier, one of the innovative architects of the period; it has sought to transform these dynamics into a new style with its own perspective in order to realize functional, economic, aesthetic and ergonomic structures for societies. By categorizing these principles in accordance with the needs of the period and the aesthetic perception of the changing world; It aimed to make the principles such as simplicity, speed and functionality that are still effective in architectural design even today. He analyzed in detail the formal standards in Eastern and Western architecture and its reflections in architectural design, and created a set of standards known as the five principles of modern architecture of his time. However, it is seen that Le Corbusier did not dictate these principles as indispensable elements of the design, and on the contrary, even in his own designs, he sometimes goes beyond these criteria according to the context, function and construction methodology. The study examines the series of standards created by Le Corbusier, through 7 of Corbusier's residential buildings that entered the world cultural heritage and 5 residential buildings built by leading Turkish architects in Turkey between 1930-1950. As a result of the study, it is possible to see the effect of the modernist approach in the buildings examined, but no architectural structure that fully embodies the principles has been encountered.

___

 • CORBUSIER, L., 2020. Bir Mimarlığa Doğru. 11. Baskı. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • HASOL, D., 2020. 20. Yüzyıl Türkiye Mimarlığı. 3. Baskı. İstanbul: Yem Yayın.
 • TANYELİ, U., 2007. Mimarlığın Aktörleri Türkiye 1900 –2000. İstanbul: Garanti Galeri.
 • BAŞKAN, S., 2020. Erken Cumhuriyet Döneminde Milli Mimarlık. İçinde: Turan, M. ed. 95. Yılında Türkiye Cumhuriyeti’nde Siyasi, Sosyal ve Ekonomik Hayat (1918-1938). Ankara: Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları. s. 387-411.
 • ARAS, L., 2014. Bir Mimarlık Bilinmeyeni: Postmodern Gündelik Yaşamda ‘Konut’ Tükendi mi?. Megaron. 9 (2), s. 103-112.
 • ARBİL, Ö., 2012. Modernist Bir İlk Yapıt: Mimar Maruf Önal’ın Dr. Fahrettin Belen Evi. Tasarım ve Kuram Dergisi. 8 (13), s. 82-92.
 • ARKAN., S., 1935. Hariciye Köşkü. Arkitekt Dergisi. 59-60 (11-12), s. 311-316.
 • DİLAVEROĞLU, B., 2020. Evrensel ve Yerel Arasında Bir Okuma Denemesi; Modern Mimarlığın Beş İlkesi ve Corbusier Konutları. Uluslararası Hukuk ve Sosyal Bilim Araştırmaları Dergisi. 2 (1), s. 88-97.
 • ERBİLEN, E., 1937. Bebekte Bir Villa. Arkitekt Dergisi. 7 (08) 80, s. 207-210.
 • ELDEM, S., 1934. Bayan Firdevs Evi. Arkitekt Dergisi. 48 (12), s. 331-334.
 • ÖTKÜNÇ, A., 2012. Modernist Bir İlk Yapıt: Mimar Maruf Önal’ın Dr. Fahrettin Belen Evi. Tasarım ve Kuram Dergisi. 8 (13), s. 82-92.
 • ZİYA, A., 1931. Binanın İçinde Mimar. Arkitekt Dergisi. 1 (1) s. 14-20.
 • FONDATIONLECORBUSIER, 2021. Maison du Docteur Curutchet, La Plata, Argentina, 1949 [çevrimiçi]. Erişim adresi: http://www.fondationlecorbusier.fr/corbuweb/morpheus.aspx?sysId=13&IrisObjectId=5405&sysLanguage=en-en&itemPos=30&itemSort=enen_sort_string1%20&itemCount=79&sysParentName=&sysParentId=64 [Erişim tarihi 14 Haziran 2021].
 • HASOL, D., 2002. İki Örnek İnsan, İki Usta Mimar: Maruf Önal ve Utarit İzgi [çevrimiçi]. Erişim adresi: http://www.doganhasol.net/iki-ornek-insan-iki-usta-mimar-maruf-onal-ve-utarit-izgi-2.html [Erişim tarihi 11 Haziran 2021].
 • LECORBUSIER-WORLDHERITAGE, 2021a. Petite Villa Au Bord Du Lac Leman, 1923 [çevrimiçi]. Erişim adresi: https://lecorbusier-worldheritage.org/en/petite-villa-au-bord-du-lac-leman/ [Erişim tarihi 11 Haziran 2021].
 • LECORBUSIER-WORLDHERITAGE, 2021b. Maisons La Roche et Jeanneret, 1923 [çevrimiçi]. Erişim adresi:https://lecorbusier-worldheritage.org/en/maisons-la-roche-et-jeanneret/ [Erişim tarihi 11 Haziran 2021].
 • LECORBUSIER-WORLDHERITAGE, 2021c. Cité Frugès, 1924 [çevrimiçi]. Erişim adresi: https://lecorbusier-worldheritage.org/en/cite-fruges/ [Erişim tarihi 12 Haziran 2021].
 • LECORBUSIER-WORLDHERITAGE, 2021d. Maison Guiette, 1926 [çevrimiçi]. Erişim adresi: https://lecorbusier-worldheritage.org/en/maison-guiette/ [Erişim tarihi 12 Haziran 2021].
 • LECORBUSIER-WORLDHERITAGE, 2021e. Maisons de la Weissenhof-Siedlung, 1927 [çevrimiçi]. Erişim adresi: https://lecorbusier-worldheritage.org/en/maisons-de-la-weisenhof-siedlung/ [Erişim tarihi 13 Haziran 2021].
 • LECORBUSIER-WORLDHERITAGE, 2021f. Villa Savoye et loge du jardinier, 1928 [çevrimiçi]. Erişim adresi: https://lecorbusier-worldheritage.org/en/villa-savoye-et-loge-du-jardinier/ [Erişim tarihi 13 Haziran 2021].
 • LECORBUSIER-WORLDHERITAGE, 2021g. Maison Du Docteur Curutcet [çevrimiçi]. Erişim adresi: https://lecorbusier-worldheritage.org/en/maison-du-docteur-curutchet/ [Erişim tarihi 20 Hazirn 2021].
 • VILLALELAC, 2021.The Villa [çevrimiçi]. Erişim adresi: https://www.villalelac.ch/en [Erişim tarihi 11 Haziran 2021].
 • WEISSENHOFMUSEUM, 2021 [çevrimiçi]. Erişim adresi: https://weissenhofmuseum.de/en/siedlung/ [Erişim tarihi 12 Haziran 2021].
 • TÜRK, E.E., 2019. XX. Yüzyıl’da Mekânı Etkileyen Başlıca Akımlar. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi.
 • YILMAZER, P., 1993. Le Corbusier ‘in Modern Türk Mimarisi ’ne Etkileri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Yıldız Teknik Üniversitesi.