Script analysis: An approach to object-based exhibition

More modern museum approaches to exhibition are based on a narrative interpretation of their collections rather than simple presentation to the audience. In the context of this narrative approach, this study proposes script analysis as a new method, based in the design history field, for the research phase of exhibitions— in particular for those that are more object-oriented. Script analysis is a research method based on the principle of writing and rewriting the scenarios of objects with a continuous flow between the spheres of production, consumption, and mediation. This study examines, enhances, and presents script analysis as a research kit to be fit into the research phase of exhibitions. It also examines as a case study the application of this method in the research phase of an exhibition of a group of objects that took place in an art gallery and analyzes the efficiency of the research kit developed for script analysis. It concludes that script analysis is not only qualified to guide the research process of an exhibition, but also capable of producing diversified data according to the different perspectives of its curators.

Kaynakça

Abdülaziz Bey. (2000). Osmanlı Âdet, Merasim Ve Tabirleri : Âdât Ve Merasi-I Kadime Tabirât Ve Muamelât- I Kavmiye-I Osmaniye / Abdülaiz Bey. Arısan K., & Günay, D (Eds.). Istanbul, Tarih Vakfı Yurt Yayınları.

Akrich, M. (1992). The De-Scription of Technical Objects. In Wiebe E. Bijker & John Law (Eds.), Shaping Technology/ Building Society: Studies in Sociotechnical Change, Cambridge, MA: MIT Press, pp. 1992, 205– 224.

Aktaş, U. (2010). İstanbul’un 100 Esnafı. Istanbul, İ.B.B Kültür A.Ş. Yayınları.

And, M. (2014). Osmanlı Tasvir Sanatları 1: Minyatür. Istanbul, Yapı Kredi Yayınları.

Becer, E. (2002). İletişim ve grafik tasarım. Istanbul, Dost Kitabevi.

Belli, O., Kayaoğlu, G., (1993). Anadolu’da Türk Bakırcılık Sanatının Gelişimi. Istanbul, Anadolu Sanat Yayınları.

Berger, C., Lorenc, J., Skolnick, L. (2007). What is Exhibition Design?, Brihgton, Rotovision.

Boyar, E., Fleet, K. (2010). Osmanlı İstanbul’unun toplumsal tarihi. Istanbul, Türkiye İş Bankası ve Kültür Yayınları.

Bruce, C. (2005). Spectacle and Democracy: Experience Music Project As A Post-Museum, in New Museum Theory and Practice: An Introduction, ed. Janet Marstine, Wiley-Blackwell Publications.

Erbay, M. (2011). Müzelerde sergileme ve sunum tekniklerinin planlanması. Istanbul, Beta Yayınları.

Erginsoy, Ü. (1978), İslam Maden Sanatının Gelişmesi. Istanbul, Kültür Bakanlığı Yayınları.

Eyüboğlu, B.R. (1936, 8 Nisan). Bir Bakır İbriğin Hikayesi. Istanbul,Tan Gazetesi.

Fallan, K. (2008). De-scribing Design: Appropriating Script Analysis to Design History. Design Issues, 24(4), 61–75.

Fallan, K. (2010) Design History Understanding Theory and Method. Oxford, Berg Publishers.

Faroqhi, S. (2005). Osmanlı Kültürü ve Gündelik Yaşam. İstanbul, Tarih Vakfı Yurt Yayınları.

Gadsby, J. (2014). Scenography in Museum Design: An examination of its current use, and its impact on visitors’ value of experience. (PhD thesis). Birmingham Institute of Art and Design, Birmingham City University.

Hooper-Greenhill, E. (1991). Museum and Gallery Education. Leicester, Leicester University Press.

Hooper-Greenhill, E. (2007). Changing Values in the Art Museum. Rethinking Communication and Learning. Art, Artifacts, and the Deployment of Objects in the Museum. In B. Carbonell (Ed.), Museum Studies: An Anthology of Contexts. Oxford, Wiley- Blackwell, pp. 517-533

Işın, E. (1995). İstanbul’da Gündelik Hayat, Istanbul, İletişim Yayınları.

Kayaoğlu, G., (1979). Copper Ewers. Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Belleteni, 65(1), 52-61.

Kayaoğlu, G. (1981) Anadolu’da Yaşayan Bakır İbrik Biçimleri. 1. Ulusal El Sanatları Sempozyum Bildirileri, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Yayınları, pp. 263- 265.

Kayaoğlu, G., Oy, A., Aslanoğlu, İ. (1984). Folklor ve Etnoğrafya Araştırmaları. İstanbul, Anadolu Sanat Yayınları.

Kayaoğlu, G., Pekin, E. (1992). Eski İstanbul’da Gündelik Hayat. Istanbul, Istanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri Daire Başkanlığı Yayınları.

Latour, B. (1992). Where Are the Missing Masses? The Sociology of a Few Mundane Artifacts. In Wiebe E. Bijker & John Law (Eds.), Shaping Technology/Building Society: Studies in Sociotechnical Change, Cambridge, MA: MIT Press, pp. 225-258

Lees-Maffei, G. (2009). The Production- Consumption-Mediation Paradigm. Journal of Design History, 22(4), 351–376.

Okkalı, İ., C. (2014). Türk Resminde İçmekan Resimleri: 1880- 1950’li yıllar (Unpublished doctoral dissertation), Istanbul Universitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Anabilim Dalı, Istanbul

Ölçer, N. (2002). Türk ve İslam Eserleri Müzesi. Istanbul, Akbank Kültür ve Sanat Yayınları.

Pardoe, J. (2009). Sultanlar Şehri İstanbul. Istanbul, İş Bankası Kültür Yayınları.

Ritchey, T. (2013). General morphological analysis: A general method for non-quantified modelling. Adapted from the paper Morphologie and Policy Analysis presented at the 16th EURO Conference on Operational Analysis, Brussels, 1998. Swedish Morphological Society,1-10. Accessed on May 2019 from http://swemorph.com/ pdf/gma.pdf

Safa, P. (1936, April 9 ). Bit Pazarı ve Sanatkar, İstanbul,Tan Gazetesi, pp.2- 3.

Sözen, M., Tanyeli, U. (1986). Sanat Kavram ve Terimleri Sözlüğü. Istanbul, Remzi Kitabevi.

Kaynak Göster