David Hare’in Bakış Açısıyla İsrail-Filistin Çatışması: Via Dolorosa

Öz İsrail-Filistin çatışması sadece Orta-Doğu’nun değil dünya çapındaki etkisinden dolaylı aynı zamanda uluslararası bir meseledir. Yerel görünümlü mesele aynı zamanda Müslüman ve Arap devletlerinin yanı sıra Avrupa ve Amerika’nın doğrudan ve/ya dolaylı olarak müdahil olduğu küresel bir sorundur. İsrail Devletinin izlediği Siyonist politikalar ve Batı dünyasının buna seyirci kalması bölgedeki savaşı tırmandırmış ve barış umudunu zayıflatmıştır. Çağdaş İngiliz tiyatrosunun önemli temsilcileri arasında sayılan David Hare, büyük yankı uyandıran Via Dolorosa (1998) oyununda hem İsraillilerin hem de Filistinlilerin İsrail-Filistin meselesine yönelik fikirlerini sahnede aktarmıştır. Bu çalışmada, meseleyi çatışan tarafların görüş açısından aktaran yazarın, bakış açılarını aktarırken ne kadar tarafsız kalabildiği, bu çatışma ile ilgili kendi fikirlerini ne ölçüde söz konusu oyuna yansıttığı ve bu süreçte bir sanatçı olarak nasıl bir rol üstlendiği tartışılmaktadır.

Kaynakça

Bar-Yosef, Eitan. (2007). “I’m Just a Pen: Travel, Performance and Orientalism in David Hare’s “Via Dolorosa” and “Acting-Up””. Theatre Journal 59, (2): 259-277. Beşe, Ahmet. (2007). Monologue in Contemporary U.S. Drama: Exposing American Voices. Erzurum, Atatürk University Publications. Deeney, John. (2006) “David Hare and Political Playwriting: Between the Third way and the Permanent Way”, A Companion to Modern British and Irish Drama: 1880-2005, edited by Mary Luckhurst. Oxford, Blackwell Publishing. Hare, David. (1998). Via Dolorosa & When Shall We Live?. London Faber and Faber. Hare, David. (1999). Acting-Up: A Diary, Faber and Faber, London. Hare, David. (2005). Obedience, Struggle & Revolt. New York & Kent Faber and Faber. İnan, Dilek. (2008). “Theatre for Reconciliation: David Hare’s “Via Dolorosa”. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi. 48, (2): 79-94.

Kaynak Göster

APA Altun, A . (2020). David Hare’in Bakış Açısıyla İsrail-Filistin Çatışması: Via Dolorosa . Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 24 (4) , 2009-2017 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunisosbil/issue/59389/737863