ÜLKE TANITIMI: Moğolistan- Mongolia

Moğolistan, 3.130.476 (2018 ) nüfusu ve 1,564,115.75 km2 yüzölçümü ile nüfusuna oranla oldukça geniş bir toprak parçasına sahip olan, en seyrek nüfuslu ülkelerden biridir. Doğu ve Orta Asya’da yer alan Moğolistan’ın, kuzeyde Rusya Federasyonu’na; güneyde, batıda ve doğuda Çin Halk Cumhuriyeti’ne olmak üzere sadece iki sınır komşusu bulunmaktadır. 
Anahtar Kelimeler:

Moğolistan, Mongolia

___

  • BYAMBAJAV, Divaaragchaa, “1990 Sonrası Moğolistan Dış Politikası”, Ankara, 2004.
  • CAN, Turan, “Türkiye - Moğolistan İlişkileri”, Türk Yurdu Dergisi, S. 257, Ankara, 2009.
  • OCAK, Arda, “Moğolistan Ülke Raporu”, Ankara, 2012.
  • TÜRK, Ömer, F., “Moğolistan’ın Jeopolitiği, Ekonomisi ve Dış Politika Stratejisi”, Bilge Strateji, Cilt 5, Sayı 9, Güz 2013, s.105-123.
  • YILDIRIM, Nuri, “Avrasya Güç Dengesinde Kilit Ülke: Moğolistan”, Moğolistan Büyükelçisi, 2014. www.mfa.gov.tr/turkiye-mogolistan-siyasi-iliskileri.tr.mfa (Erişim tarihi: 26.05.2019)
  • www.ticaret.gov.tr/yurtdisi-teskilati/dogu-asya/mogolistan/ulke-profili/turkiye-ile-ticaret (Erişim tarihi: 26.05.2019)