MAKEDONYA SORUNU VE YUNANİSTAN’IN İSİM UZLAŞMAZLIĞI

Bu makalede; Yunanistan’ın, 1991 yılında bağımsızlığını ilan eden Makedonya Cumhuriyeti’ni neden anayasal adı ile tanımamakta olduğunu, Yunan makamların gerek- çelerini, olayların tarihsel gelişimini, Makedonya’nın komşu ülkelerle olan ilişkilerini, ülkelerin coğrafi sınırlarını, Birleşmiş Milletler, NATO ve AB’nin Yunan diplomasisinin etkisiyle Makedonya Cumhuriyetine ve halkına karşı yaptığı haksızlıklar anlatılacaktır. 
Anahtar Kelimeler:

Makedonya, Yunanistan, İsim sorunu

___

  • KAYNAKÇA Alexander The Great. (2014, 12 20). History of Macedonia: http://www.historyofmacedonia.org/ AncientMacedonia/AlexandertheGreat.html adresinden alındı Alp, İ. (2002). Makedonya Üzerindeki Mücadeleler ve Makedonya Cumhuriyeti. M. Hatipoğlu içinde, Dünden Bugüne Makedonya Sorunu (s. 71-90). Ankara: ASAM. Aras, D. (2002). Yunanistan’daki Slav-Makedon Azınlığı ve Sorunları. M. Hatipoğlu içinde, Dünden Bugüne Makedonya Sorunu (s. 91-108). Ankara: ASAM. CIA. (2015, 4 30). Macedonia. The World Factbook: https://www.cia.gov/library/publications/theworld-factbook/geos/mk.html adresinden alındı 68 Sayı : 3 Yıl: 2015 Demir, A. (tarih yok). Yunanistan’ın İsim İnadı. 12 22, 2014 tarihinde Batı Trakya Türkleri Resmi Sitesi: http://www.batitrakya.org/kose-yazilari/ayhan-demir/yunanistanin-isim-inadi.html adresinden alındı Frusetta, J. (2006). Bulgaria’s Macedonia: Nation-Building and State Building, Centralization and Autonomy in Pirin Macedonia, 1903-1952. Maryland: University of Maryland College Park. Hatipoğlu, M. (2002). Makedon Diasporası: Ege Makedonlarının Diasporasına Tarihsel ve Güncel Bir Bakış. M. Hatipoğlu içinde, Dünden Bugüne Makedonya Sorunu (s. 109-118). Ankara: ASAM. Karatay, O. (2002). Orta Çağ’da Makedonya: Bir Siyasi Coğrafyanın Süreklilik Öyküsü. M. Hatipoğlu içinde, Dünden Bugüne Makedonya Sorunu (s. 1-26). Ankara: ASAM. Kut, Ş. (2005). Balkanlar’da Kimlik ve Egemenlik. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları. Kutlay, M. (2012, Temmuz). Makedonya Sorunu: Bu Sükunet Devam Eder mi? USAK Analist, s. 12-13. Pout, D. (2014). The Promise of a Name: Identity, Difference, and Political Movement in Macedonia. Yayınlanmamış Doktora Tezi: Arizona State University. Saatçi, M. B. (2002). Osmanlı İmparatorluğu’nun Son Döneminde Makedonya Sorunu. M. Hatipoğlu içinde, Dünden Bugüne Makedonya Sorunu (s. 45-70). Ankara: ASAM. Tekin, C. (2013, 11 21). İsim Tartışması Anlamlı mı? 12 22, 2014 tarihinde Yeni Mesaj: http:// www.yenimesaj.com.tr/?artikel,12007833/ adresinden alındı Türbedar, E. (2011, 8 22). Üsküp 2014: Makedon Kimliğinin Uyanışı. Tepav Günlük. http://www. tepav.org.tr/tr/kose-yazisi-tepav/s/2644 adresinden alındı Uzgel, İ. (2001). Makedonya Sorunu. B. Oran içinde, Türk Dış Politikası-Kurtuluş Savaşından Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar (s. 504). İstanbul: İletişim. Ürer, L. (2012). Kimlik Tartışmalarında Politik Bir Özne Olarak Makedonya. Y. Okay, & T. Babalı içinde, Türkiye-Makedonya İlişkileri (s. 71-88). İstanbul: Doğu Kitabevi. Yarcı, G. (2013, Ocak). Osmanlı Diplomasisinde Makedonya Meselesi (1876-1913). Elektronik Siyaset Bilimi Araştırmaları Dergisi, 4(1), s. 76-114. 12 22, 2014 tarihinde http://www.esbadergisi. com/images/sayi6/osmanli-yarci-esba-6.-sayi-son.pdf adresinden alındı