Claude Levi-Strauss'un Mit Çözümlemeleri Üzerinden Resimlerarasılık Perspektifinde Resim Değerlendirmesi

Öz 20.yy'ın yarısında gündeme gelen 'Yapısalcılık'; parçaların anlamını birleştirerek bütünün anlamını irdelemek yerine bütünde yer alan parçaların ilişkisi üzerinden anlamı çözmeyi önerir. Kaynağını Ferdinand de Saussure'ün Genel Dilbilim Dersleri'nde söz ettiği düşüncelerden alan parça-bütün ilişkisi üzerine oluşturulmuş kuram yapısalcı kurama ve yapısalcı uygulamaya ışık tutar. Yapısalcıların önerdiği 'parçalar arasındaki ilişki ve bağ ile bütünün kendini düzenler' öğretisi insan bilimleri de dahil pek çok bilim alanında yeni bir bakış açısı getirmiştir. Yapısalcılığı insan bilimlerine uygulayarak, antropolojide yeni bir dönemi başlatan Claude Levi-Strauss olmuştur. Ünlü Fransız etnologu ve antropolojide yapısalcılık akımının kurucusu Claude Levi-Strauss yapısalcı yaklaşımı “değişmez olanın, ya da yüzeysel farklılıklar arasındaki değişmez öğelerin araştırılması” (Lévi-Strauss, 1986:21) olarak tanımlamış, Saussure'dan etkilenerek yapısalcı çözümlemeyi antropoloji alanına uyarlamıştır. Lévi-Strauss ilkel toplumlarda yer alan totem, mit, akrabalık bağlarını inceler ve bunları kodlar. Özellikle Saussure'ün 'dil-söz' ayrımı ile bildirişim, kuramını 'kod- bildiri' ayrımı olarak uygular. Mitlerde bulduğu her koddaki öğelerin birbirleriyle ilişkilerinin, öteki kodlarındaki karşılık geldiğini belirler ve sınıflandırır. Sınıflandırmasını mitolojik hikayede yer alan ögelerin seçilme nedenlerini sorgulayarak oluşturur. Çalışmanın amacı Claude Lévi-Strauss'un mit olgusuna bakışı ve bu yapı üzerinden resimlerarası çözümlemeler yapmaktır. Anahtar Kelimeler: Claude Lévi-Strauss, Mit, resimlerarasılık, yenidenüretim. Abstract In half of the 20th century, Structuralism proposes reaching at a meaning by studying the connections among pieces. This theory takes its origin from Saussure's 'General Linguistic Courses' that offers a source for its theoretical application. The doctrine proposed by structuralists called as 'Relations among pieces arrange self-integrity' has brought a new point of view in many scientific fields including human sciences. It has been Levi-Strauss who initiated a new period by applying structuralism to human sciences, especially to anthropology. Famous French ethnologist and founder of structuralism trend in anthropology Claude Levi-Strauss has defined structuralist approach as 'searching for unchanging one' and adapted structuralist analysis to the field of anthropology by getting influenced by Saussure. Levi-Strauss examines the relations of totem, myth, kinship which take place in primitive societies and tries to install in a code. Especially, he applies Saussure's 'language-Word' distinction and communication theory as 'code-paper' distinction. He determines that the relations of elements in every code among each other correspond to linguistic ones and classify them. He forms its classification by questions the reasons why these element chosen which take place in the mythological story. These study aims at making interpicturealty analysis over Claude Levi-Strauss's myth phenomena. Key Words: Claude Levi-Strauss, myth, interpicturealty, reproduction.

Kaynak Göster

Bibtex @ { sduarte221460, journal = {Art-e Sanat Dergisi}, issn = {}, eissn = {1308-2698}, address = {}, publisher = {Süleyman Demirel Üniversitesi}, year = {2011}, volume = {4}, pages = { - }, doi = {10.21602/sgsfsd.94591}, title = {Claude Levi-Strauss'un Mit Çözümlemeleri Üzerinden Resimlerarasılık Perspektifinde Resim Değerlendirmesi}, key = {cite}, author = {Köse, Oktay and Kodal, Tuğba} }
APA Köse, O , Kodal, T . (2011). Claude Levi-Strauss'un Mit Çözümlemeleri Üzerinden Resimlerarasılık Perspektifinde Resim Değerlendirmesi . Art-e Sanat Dergisi , 4 (7) , .
MLA Köse, O , Kodal, T . "Claude Levi-Strauss'un Mit Çözümlemeleri Üzerinden Resimlerarasılık Perspektifinde Resim Değerlendirmesi" . Art-e Sanat Dergisi 4 (2011 ): <
Chicago Köse, O , Kodal, T . "Claude Levi-Strauss'un Mit Çözümlemeleri Üzerinden Resimlerarasılık Perspektifinde Resim Değerlendirmesi". Art-e Sanat Dergisi 4 (2011 ):
RIS TY - JOUR T1 - Claude Levi-Strauss'un Mit Çözümlemeleri Üzerinden Resimlerarasılık Perspektifinde Resim Değerlendirmesi AU - Oktay Köse , Tuğba Kodal Y1 - 2011 PY - 2011 N1 - DO - T2 - Art-e Sanat Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - EP - VL - 4 IS - 7 SN - -1308-2698 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Art-e Sanat Dergisi Claude Levi-Strauss'un Mit Çözümlemeleri Üzerinden Resimlerarasılık Perspektifinde Resim Değerlendirmesi %A Oktay Köse , Tuğba Kodal %T Claude Levi-Strauss'un Mit Çözümlemeleri Üzerinden Resimlerarasılık Perspektifinde Resim Değerlendirmesi %D 2011 %J Art-e Sanat Dergisi %P -1308-2698 %V 4 %N 7 %R %U
ISNAD Köse, Oktay , Kodal, Tuğba . "Claude Levi-Strauss'un Mit Çözümlemeleri Üzerinden Resimlerarasılık Perspektifinde Resim Değerlendirmesi". Art-e Sanat Dergisi 4 / 7 (Haziran 2011): - .
AMA Köse O , Kodal T . Claude Levi-Strauss'un Mit Çözümlemeleri Üzerinden Resimlerarasılık Perspektifinde Resim Değerlendirmesi. Art-e. 2011; 4(7): -.
Vancouver Köse O , Kodal T . Claude Levi-Strauss'un Mit Çözümlemeleri Üzerinden Resimlerarasılık Perspektifinde Resim Değerlendirmesi. Art-e Sanat Dergisi. 2011; 4(7): -.
IEEE O. Köse ve T. Kodal , "Claude Levi-Strauss'un Mit Çözümlemeleri Üzerinden Resimlerarasılık Perspektifinde Resim Değerlendirmesi", Art-e Sanat Dergisi, c. 4, sayı. 7, Haz. 2011, doi:10.21602/sgsfsd.94591