Web Tabanlı Bibliyografik Yönetim Programları Üzerine Kısa Bir Değerlendirme

Bilimsel çalışma üretiminin arttığı, referansların çoğunlukla çevrimiçi kaynaklardan temin edildiği günümüzde bibliyografik yönetim programları bilimsel çalışma süreçlerini kolaylaştırmaktadır. Bu araçlar vasıtasıyla referansların künye bilgileri çevrimiçi kaynaklardan veya programlarla uyumlu dosyalardan bir iki işlemle kaydedilebilmektedir. Kaydedilen referans bilgileri bu programlar aracılığıyla düzenlenebilir, mevcut referanslar senkronizasyonla web ortamında depolanabilir, tek tuşla atıf yapılıp kaynakça oluşturulabilir, atıf sitili başka bir atıf sitiline değiştirilebilir ve benzer farklı kaynaklar bulunabilir. Çalışmada programların özelliklerinden bahsedilmiş ve açıklanmıştır. Teknolojinin gelişmesi bibliyografik yönetim programlarına yeni özellikler katmıştır. PDF dosyalarından künye bilgilerinin alınması, benzer kaynakların bulunabilmesi buna iyi birer örnektir. Bu makale İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilgi ve Belge Yönetimi Anabilimdalı Yüksek Lisans programında Dr.Öğr.Gör. M.Fahri Furat danışmanlığında gerçekleştirilen tezden (Esgin, 2019) üretilmiştir. Teze, Yök Tez Merkezinden erişilebilir. Çalışmada incelenecek olan bibliyografik yönetim programları belirlenirken, resmi web sitelerine ait alexa reytingi en yüksek olan üç program seçilmiştir. Sonrasında belirlenen program özellikleri karşılaştırılmış ve geliştirmeler önerilmiştir.

A Short A Review On Bibliographic Management Programs

Nowadays, bibliographic management programs facilitate scientific study processes where scientific work production increases and references are mostly obtained from online sources. By means of these tools, the identification information of the references can be saved from online sources or files compatible with the programs in one or two processes. The stored reference information can be edited through these programs, the existing references can be stored in synchronization on the web, one-click citations can be generated, the reference style can be changed to another reference style, and similar sources can be found. In this study, the features of the programs are mentioned and explained. The development of technology has added new features to bibioographic management programs. Obtaining information from PDF files and finding similar sources are good examples. This article has been published based on a thesis (Esgin, 2019) which is in Istanbul University Institute of Social Sciences, Department of Information and Records Management by advisor of Dr. M.Fahri Furat. The thesis is accessible from YÖK Thesis Center. In determining the bibliographic management programs to be examined in the study, the three programs with the highest alexa rating of the official websites were selected. Afterwards, the determined program features were compared and developments offered.

Kaynakça

Acaroğlu, T. (1961). Bibliyografya Nedir? Türk Kütüphaneciliği Dergisi, 10(3–4), 135–140. http://www.tk.org.tr/index.php/TK/issue/view/223 adresinden erişildi.

Büyüköztürk, S. ve Çakmak, E. K. (2016). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (21. Baskı.). Ankara: Pegem Akademi. ebsco.com. (2019). What is Bibliographic Management Software? https://connect.ebsco.com/s/article/What-is-Bibliographic-Management-Software?language=en_US adresinden erişildi.

Newworldencyclopedia.org. (2016). Bibliographic Database. https://www.newworldencyclopedia.org/entry/Bibliographic_database adresinden erişildi.

ResearchSoft, T. (2018). EndNote V9 Users Guide: Windows Version 9. Thomson ResearchSoft. https://support.clarivate.com/Endnote/s/article/EndNote-9-Manual?language=en_US adresinden erişildi.

Volckaert, M. (2018). EndNote X9 User’s Guide. Netherlands: www.researchsoftware.com. https://researchsoftware.com/sites/researchsoftware.com/files/files/product_attachments/EndNote_X9_Training_guide_EN_20181102.pdf adresinden erişildi.

wikipedia.org. (2019). Comparison Of Reference Management Software. https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_reference_management_software adresinden erişildi.

Zülfikar, H. (2013). Kaynak mı, Kaynakça mı, Bibliyografya mı? Türk Dili Aylık Dil ve Edebiyat Dergisi, 104(737 Mayıs), 19–24.

Kaynak Göster

Bibtex @editöre mektup { ad666009, journal = {Arşiv Dünyası}, issn = {2147-2599}, eissn = {2717-7335}, address = {Talatpaşa Mah. Emirgazi Cad. Sarıtaş sok. No:2 Kat:3 D.5 Kağıthane İstanbul}, publisher = {Türk Arşivciler Derneği}, year = {2019}, volume = {6}, pages = {179 - 187}, doi = {}, title = {Web Tabanlı Bibliyografik Yönetim Programları Üzerine Kısa Bir Değerlendirme}, key = {cite}, author = {Esgin, Metin} }
APA Esgin, M . (2019). Web Tabanlı Bibliyografik Yönetim Programları Üzerine Kısa Bir Değerlendirme . Arşiv Dünyası , 6 (2) , 179-187 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ad/issue/51364/666009
MLA Esgin, M . "Web Tabanlı Bibliyografik Yönetim Programları Üzerine Kısa Bir Değerlendirme" . Arşiv Dünyası 6 (2019 ): 179-187 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ad/issue/51364/666009>
Chicago Esgin, M . "Web Tabanlı Bibliyografik Yönetim Programları Üzerine Kısa Bir Değerlendirme". Arşiv Dünyası 6 (2019 ): 179-187
RIS TY - JOUR T1 - Web Tabanlı Bibliyografik Yönetim Programları Üzerine Kısa Bir Değerlendirme AU - Metin Esgin Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Arşiv Dünyası JF - Journal JO - JOR SP - 179 EP - 187 VL - 6 IS - 2 SN - 2147-2599-2717-7335 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Arşiv Dünyası Web Tabanlı Bibliyografik Yönetim Programları Üzerine Kısa Bir Değerlendirme %A Metin Esgin %T Web Tabanlı Bibliyografik Yönetim Programları Üzerine Kısa Bir Değerlendirme %D 2019 %J Arşiv Dünyası %P 2147-2599-2717-7335 %V 6 %N 2 %R %U
ISNAD Esgin, Metin . "Web Tabanlı Bibliyografik Yönetim Programları Üzerine Kısa Bir Değerlendirme". Arşiv Dünyası 6 / 2 (Aralık 2019): 179-187 .
AMA Esgin M . Web Tabanlı Bibliyografik Yönetim Programları Üzerine Kısa Bir Değerlendirme. AD. 2019; 6(2): 179-187.
Vancouver Esgin M . Web Tabanlı Bibliyografik Yönetim Programları Üzerine Kısa Bir Değerlendirme. Arşiv Dünyası. 2019; 6(2): 179-187.
IEEE M. Esgin , "Web Tabanlı Bibliyografik Yönetim Programları Üzerine Kısa Bir Değerlendirme", Arşiv Dünyası, c. 6, sayı. 2, ss. 179-187, Ara. 2020