Paraprofesyoneller İçin Küçük Adımlar Erken Eğitim Programı Kursu: Kursiyerler Ne Söylüyor?

Bu çalışma Sabancı Vakfı Toplumsal Gelişim Hibe Programı tarafından desteklenmiştir. Yazarlar Güneydoğu Özel Eğitim Kurumları Derneği’ne (GÜNDER) katkılarında ndolayı teşekkür ederler. Prof. Dr., Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Ankara, Türkiye. E-posta: nimetbulbin@gmail.com Yrd.Doç. Dr., ÇukurovaÜniversitesi, EğitimFakültesi, Adana, Türkiye. E-posta: dolunaysarica@gmail.com Yrd.Doç. Dr., Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Ankara, Türkiye. E-posta: haticebakkaloglu@gmail.com Dr., Ankara Üniversitesi, EğitimBilimleri Fakültesi, Ankara, Türkiye. E-posta: baharkk@gmail.com ÖZET Amaç ve Önem: Erken çocukluk özel eğitimi (EÇÖE), artan sayıda özel gereksinimli çocuklarla birlikte ülkemizde gelişmekte olan bir alandır. Bu gelişmelerin yanında, alanda çalışan nitelikli personel sayısının yetersizliği, bu çocukların ve ailelerinin hizmetlerden yeterince yararlanamamalarına neden olmaktadır. Gelişmiş ülkelerde bu sorunu gidermek amacıyla paraprofesyoneller yetiştirilmekte ve onların uzman denetiminde çocuklara ve ailelerine hizmet vermeleri sağlanmaktadır. Ülkemizde de, benzer bir amaca yönelik olarak 2010 yılında Sabancı Vakfı, iki sivil toplum örgütü ve bir üniversitenin işbirliği çerçevesinde Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan 3 ilde başlatılan bir projede, kız meslek lisesi mezunlarına Küçük Adımlar Erken Eğitim Programı (KAEEP) kursu düzenlenmiştir. Projede kurs bitiminde kursiyerlerin en az %40’ının bölgedeki özel özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde istihdam edilmeleri amaçlanmıştır. Bu araştırmanın amacı, kursa katılan kız meslek lisesi mezunlarının kurs ile ilgili görüş ve önerilerini belirlemektir

The Small Steps Early Intervention Program Course for Paraprofessionals: What Paraprofessionals Have to Say

Early childhood special education (ECSE) is a growing field in Turkey with increasing numbers of children with special needs and families served throughout the nation. Despite this trend, personnel shortage is still a problem, with especially a lack of paraprofessionals who can be considered an important work force in the field. In 2010, the Sabanci Foundation, together with two NGOs and a university, began a project in Southeastern Turkey, consisting of raising paraprofessionals to serve as personnel in implementing the Small Steps Early Intervention Program (SSEIP). This study aimed at investigating the views of trainees who participated in the 60-hour SSEIP course. Results from 3 focus group discussions with a total of 25 trainees revealed the benefits of the course for the participants as well as their recommendations for future courses. The authors concluded that the findings carried important implications for raising ECSE personnel in Turkey
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi-Cover
  • ISSN: 1301-3718
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 1968
  • Yayıncı: ANKARA ÜNİVERSİTESİ (EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ)