Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Sporda Dünya Anti-Doping Programı

Dünya Anti-doping Ajansı tarafından 2004 yılı itibari ile hazırlanmış olan Dünya Anti-doping Yasası, ulusal ve uluslararası spor yöneticileri ile ülke hükümetlerinin mutabakat sağlaması sonucu küresel seviyede yaygın bir şekilde uygulanmaya başlamıştır. Bunun yanı sıra, dünya anti-doping programı, sporcuların temel hak ve özgürlükleri ile doğrudan ilişkilidir ve Dünya Anti-doping Yasası içerdiği bazı düzenlemeler yönünden sporcuların kişisel özgürlükleri, çalışma hakkı ve bunun yanı sıra müsabakalar dolayısıyla sporcuların hak kazandığı diğer ekonomik gelirlerden faydalanmasına engel sonuçlar teşkil etmektedir. Bu nedenle, mevcut doping rejiminin sporcu hakları üzerinde doğurduğu etkileri belirlemek adına, bu çalışma Dünya Anti-doping Yasası ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin uyumlu olup olmadığını inceleyecektir.

The European Convention on Human Rights and the Anti-doping Programme in Sports

The World Anti-doping Agency introduced the World Anti-doping Code in 2004 which was accepted through a consensus agreement by the participation of international and national sports governing bodies and state governments. However, the anti-doping regime is directly related to the fundamental rights of athlete’s and the World Anti-doping Code has certain regulations that might bring restrictive consequences to an athlete’s right to a personal liberty and right to work or benefit from other competition-oriented rights. For this reason, in this study the conformity of World Anti-doping Code to the European Convention on Human Rights will be examined in regards of analyzing how anti-doping regime affects the rights of sportsmen or sportswomen.