Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği Hakkı Yaklaşımı: Hebat Aslan ve Firas Aslan Kararı Örneği

Öz 2010 yılında yapılan anayasa değişiklikleri ile Anayasaya giren1 Anayasa şikâyeti2 ya da Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru yolu 23 Eylül 2012 tarihinde işlerlik kazandığından beri,3 Anayasa Mahkemesi giderek artan bir iş yükü ile karşılaşmakla birlikte, anayasallık denetimi işlevinin yanına temel hak ve özgürlüklerin korunması işlevini de yüklenerek oldukça değerli bir görev ifa etmektedir.