Şanlıurfa Müzesi'nden Neolitik Döneme ait bir grup eser

Şanlıurfa Müzesi'ne 2013 yılında getirilen ve Çanak Çömleksiz Neolitik döneme tarihlenen üç adet eser bu çalışmanın ana konusunu oluşturmaktadır. Eserlerden ikisi daha çok mezar eşyası olup biri klorit taşından yapılmış bezemeli taş kap, diğeri ise taş bir tabaktır. Körtik Tepe'deki buluntulara benzeyen bezemeli taş kap, Şanlıurfa'da bugüne kadar yapılan kazı ve araştırmalarda küçük parçalar dışında ilk kez bütüne yakın bir şekilde ele geçmiştir. Son eser ise bir aslan başına ait heykel parçası-dır. Daha çok Göbekli Tepe ve Nevali Çori'deki heykellere benzeyen bu eser, bölgede yeni bir kült yapısını barındıran bir yerleşimin varlığına işaret etmektedir. Incelenen üç eser de, Çanak Çömleksiz Neolitik yerleşimlerinden bilinen eserler olup Çanak Çömleksiz Neolitik Dönemin A evresi (PPNA) sonu ve B evresi başları içine tarihlendirilmelidir.

A GROUP OF ARTIFACTS FROM NEOLITHIC PERIOD IN ŞANLIURFA MUSEUM

Three artifacts delivered to Şanlıurfa Museum in 2013 and dated to Pre-Pottery Neolithic Peri-od forms the main topic of the present study. Two of such artifacts are rather grave goods, one of which is a decorative stone bowl made of chlorite stone while the other is a stone plate. The decorative stone bowl resembling the finds at Körtik Tepe is discovered as intact for the first time other than the small pieces discovered during the excavations and studies conducted at Şanlıurfa until today. The last artifact, on the other hand, is a piece of a statue resembling a lion's head. Rather resembling the statues at Göbekli Tepe and Nevali Çori, this artifact points out to existence of a settlement site that accommodates a new cult enclosure in the region. All three artifacts under study are artifacts known from the Pre-Pottery Neo-lithic sites in the region and must be dated mainly to the end of Pre-Pottery Neolithic A Period (PPNA) and start of PPNB period.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { anatolia601911, journal = {Anadolu}, issn = {0570-0116}, eissn = {2667-5129}, address = {Ankara Üniversitesi, DTCF, Arkeoloji Bölümü, Ana Bina, 06100 Sıhhiye-Ankara}, publisher = {Ankara Üniversitesi}, year = {2013}, volume = {}, pages = {0 - 0}, doi = {}, title = {Şanlıurfa Müzesi'nden Neolitik Döneme ait bir grup eser}, key = {cite}, author = {Ercan, Müslüm and Çelik, Bahattin} }
APA Ercan, M , Çelik, B . (2013). Şanlıurfa Müzesi'nden Neolitik Döneme ait bir grup eser . Anadolu , (39) , 0-0 .
MLA Ercan, M , Çelik, B . "Şanlıurfa Müzesi'nden Neolitik Döneme ait bir grup eser" . Anadolu (2013 ): 0-0 <
Chicago Ercan, M , Çelik, B . "Şanlıurfa Müzesi'nden Neolitik Döneme ait bir grup eser". Anadolu (2013 ): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - Şanlıurfa Müzesi'nden Neolitik Döneme ait bir grup eser AU - Müslüm Ercan , Bahattin Çelik Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - DO - T2 - Anadolu JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - IS - 39 SN - 0570-0116-2667-5129 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Anadolu Şanlıurfa Müzesi'nden Neolitik Döneme ait bir grup eser %A Müslüm Ercan , Bahattin Çelik %T Şanlıurfa Müzesi'nden Neolitik Döneme ait bir grup eser %D 2013 %J Anadolu %P 0570-0116-2667-5129 %V %N 39 %R %U
ISNAD Ercan, Müslüm , Çelik, Bahattin . "Şanlıurfa Müzesi'nden Neolitik Döneme ait bir grup eser". Anadolu / 39 (Mayıs 2013): 0-0 .
AMA Ercan M , Çelik B . Şanlıurfa Müzesi'nden Neolitik Döneme ait bir grup eser. Anadolu. 2013; (39): 0-0.
Vancouver Ercan M , Çelik B . Şanlıurfa Müzesi'nden Neolitik Döneme ait bir grup eser. Anadolu. 2013; (39): 0-0.
IEEE M. Ercan ve B. Çelik , "Şanlıurfa Müzesi'nden Neolitik Döneme ait bir grup eser", Anadolu, sayı. 39, ss. 0-0, May. 2013