TÜRKİYE'DE YAŞ MEYVE-SEBZE TİCARETİ VE TOPTANCI HALLERİ

Bu çalışmada yaş meyve ve sebzelerin pazarlama faaliyetleri ve toptancı hallerin bu faaliyetler içerisindeki rolü incelenmektedir. Bu ürünlerin üretiminden toplanmasına, tasnif ve ambalajlanmasından depolama ve taşınmasına, pazarlama kanallarından fiyatlandırma ve satışına kadar olan süreçlerinde yaşanan sorunlar ve bunların fiyata yansıması ele alınmaktadır. Bu amaçla Trabzon ili yaş meyve ve sebze toptancı halinin ticari faaliyetleri ve kapasitesi araştırılmış ve konu ile ilgili anket uygulamasının sonuçları değerlendirilmiştir.

___

BEDESTENCİ, A. K.; :; "AT ve Türkiye'de Yaş Meyve ve Sebze Pazarlama Kanalları", Tarım Orman Köy İşleri Bakanlığı Dergisi, Sayı:52, (Haziran 1990).

DİNÇER, A.; :; 2. Türkiye İktisat Kongresi Tarım Komisyonu Tebliğleri, İzmir, 1981.

M.P.M.; :; Yaş Meyve ve Sebze İle Baklagiller İhracatı ve Sorunları Semineri, MPM Yayınları, Nr.265, Ankara, 1982.

M.P.M.; :; Türkiye'de Tarımsal Ürünler Pazarlaması Üzerine Bir İnceleme, MPM Yayınları, Nr.547, Ankara, 1995.

ÖZDOGAN, A.; :; Yaş Meyve Sebze İhracatı, Yüksek Lisans Tezi, K.T.Ü­SBE, Trabzon, 1997.

TÜRK, R.; :; Bahçe Ürünlerinin Derim Sonrası ve Taşınması Raporu, FAO Teknik İşbirliği Programı, Türkiye Bahçe Bitkileri Alt Sektörünü Belirleme Projesi, Bursa, 1993.

___

APA Öçer, A. & Bayuk, M. N. (1999). TÜRKİYE'DE YAŞ MEYVE-SEBZE TİCARETİ VE TOPTANCI HALLERİ . Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 15 (1) , 293-326 .