Kale / Denizli İlçesinde Yetiştirilen Ceviz Çeşitlerinin Performansları

Ülkemizde sert kabuklu meyve türlerinde önemli bir yere sahip olan cevizin (Juglans regia L.), farklı ekolojik koşullarda yetiştiriciliği yapılmaktadır. Ekonomik anlamda üretim, çeşitlerin adaptasyon çalışmalarının yapılmasıyla mümkün olabilmektedir. 2021-2022 yılları arasında yürütülen bu çalışmada, Bursa-95, Chandler, Pedro, Şebin, Topak, Yalova-1 ve Yavuz ceviz çeşitlerinin Kale (Denizli) ekolojik koşullarında performanslarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Buna göre, ortalama meyve ağırlığının çeşitlere göre değişimi 16.50 g (Yalova-1) – 10.64 g (Pedro) ve iç ağırlığının değişimi ise 8,14 g (Yalova-1) – 4,98 g (Pedro) aralığında olmuştur. Yalova-1 meyve eni, Topak ise meyve boyu ve yüksekliği bakımından ilk sırada bulunurken, her iki özellik açısından Pedro çeşidi ise son sırada yer almıştır. Söz konusu ekolojide, meyveleri doygun ve açık sarı renge sahip olan Chandler ilk sırada olurken Bursa-95 son sırada yer almıştır.

Performances of Walnut Varieties Produced in Kale/Denizli District

Walnut (Juglans regia L.), which is an important nut fruit species in Türkiye, is grown in different ecological conditions. Economically, production is possible by carrying out adaptation studies of varieties. This study was conducted between 2021-2022.It was aimed to determine the performance of Bursa-95, Chandler, Pedro, Şebin, Topak, Yalova-1 and Yavuz walnut varieties in Kale (Denizli) ecology. Accordingly, the average nut weight varied between 10.64 g (Pedro and 16.50 g (Yalova-1) and kernel weight ranged from 4.98 to 8.14 g (Yalova-1). While Yalova-1 variety ranked first in terms of nut width and Topak variety was first in terms of nut length and height, Pedro variety ranked last for both characteristics. In the ecology in question, the Chandler variety, which has a saturated, light yellow color, was in first place, while Bursa-95 was in last place.

___

 • Akça, Y.and S. Yılmaz. 2016. Tüplerde yetiştirilen farklı ceviz (Juglans regia) çeşitlerine ait çöğürlerin bazı morfolojik özelliklerinin ve kalitelerinin belirlenmesi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 33(3), 157-166.
 • Anonim. 2023. Turkish statistical institute. Retrieved from https://data.tuik.gov.tr/
 • Bakkalbaşı, E., M.Ö. Yılmaz ve N. Artık. 2010. Türkiye’de yetiştirilen yerli bazı ceviz çeşitlerinin fiziksel özellikleri ve kimyasal bileşenleri. Akademik Gıda, 8(1), 6-54.
 • Bayazit, S and O. Caliskan. 2018. Pomological and chemical properties of some walnut genotypes in central Anatolia. Journal of Agricultural, Food and Environmental Sciences (JAFES), 72(3), 93-98.
 • Bayazit, S., H. Tefeki ve O. Çalışkan. 2016. Türkiye’de ceviz (Juglans regia L.) araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 11(1), 169-179.
 • Bilgin, S., F. Şen, E. Özeker ve N. Acarsoy Bilgin. 2018. Bazı Ceviz Çeşitlerinin Menemen Ekolojisinde Morfolojik ve Pomolojik Özelliklerinin Belirlenmesi. ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 6(1), 31-39.
 • Büyüksolak, Z. N., M.A. Aşkin, I. Kahramanoglu., and V. Okatan. 2020. Effects of altitude on the pomological characteristics and chemical properties of 'Chandler' walnuts: A case study in Uşak province. Acta Agrobotanica, 73(3).
 • Çoban, İ. 2020. Chandler, Kaman-1 ve Midland ceviz (Juglans regia) çeşitlerinin fonolojik, pomolojık ve biyokimyasal özelliklerin karşılaştırılması.Yüksek Lisans Tezi. Kırşehir Ahi Evran Ünversitesi. Zir. Fak. Fen Bil. Ens. Tarımsal Bioteknoloji Ana Bilim Dalı- Kırşehir
 • Gerçekcioğlu, R., N. Gültekin, Y. Bayındır ve Ö.Ö. Atasever. 2019. Hekimhan yöresinde ceviz (Juglans regia L.) genotiplerinin seleksiyonu. Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, 8(3), 70-81.
 • Güller, O. 2020. Sakarya bölgesinde yetiştirilen bazi önemli ceviz genotiplerinin (Juglans Regia L.) fenolojik ve pomolojik özelliklerinin belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Sakarya Üniversitesi Fen Bil. Ens. Bioloji Anabilim Dalı- Sakarya
 • Güvenç, İ., ve A. Kazankaya. 2019. Türkiye’de ceviz üretimi, dış ticareti ve rekabet gücü. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 29(3), 418-424.
 • Karaat, F.E. 2019. Adıyaman’da Ova Koşullarında Yetiştirilen Farklı Badem Çeşitlerinin Bazı Pomolojik ve Fizyolojik Özelliklerinin İncelenmesi. Adyutayam Dergisi, 7(2), 69-76.
 • McGuire, R.G. 1992. Reporting of objective color measurements. HortScience, 27(12), 1254-1255.
 • Miletić, R., M. Mitrović, M. Rakićević. 2009. The effect of meteorological factors on major properties of selected walnut cultivars. Plant Science, 46, 219–223.
 • Oruç, G. 2020. Aydın Ili Karacasu ilçesi ceviz (Juglans regia L.) genotiplerinin seleksiyonu. Doktora Tezi. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi. Zir. Fak. Fen Bil. Ens. Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı- Aydın
 • Sütyemez, M., A. Özcan., A. Yılmaz., E. Yıldırım., and Ş. B. Bükücü. 2022. Determining phenological and genetic variation in genotypes obtained from open-pollinated seeds of 'Maraş 12' walnut (Juglans regia L.) cultivar. Genetic Resources and Crop Evolution, 1-16.
 • Sütyemez, M., Ş. B. Bükücü., Ö. Keleş., A. Özcan., E. Yıldırım., and S. Boyacı. 2021. Phenological differences, genetic diversity, and population structure of genotypes obtained from seeds of Kaman-1 walnut cultivar. Journal of Food Quality, 2021, 1-9.
 • Sütyemez, M., ve N. Kaşka. 2002. Bazı yerli ve yabancı ceviz (Juglans regia L.) çeşitlerinin Kahramanmaraş ekolojisine adaptasyonu. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen ve Mühendislik Dergisi, 5(1), 148–158.
ANADOLU Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Dergisi-Cover
 • ISSN: 1300-0225
 • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
 • Başlangıç: 1991
 • Yayıncı: Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü