Neo-Liberal Politikalar ve Yönetişim Modeli

Bu makale 1990'lı yıllardan buyana iktisat, siyaset ve kamu yönetimi literatüründe önemli bir yer tutan yönetişim söylemini incelemektedir. Makalede, yönetişimin tarihsel ve ideolojik kökleri, devlete yaklaşımı ve yönetişimin kurumsal kaynağı olarak Dünya Bankası'nm değişen politik söylemleri tartışılmaktadır. Yönetişim söyleminin, 1990larda neo-liberalizmi -kendi krizi gerçekliğinde- yeniden meşrulaştırmak üzere, Dünya Bankası tarafından ortaya çıkarıldığı ileri sürülmektedir,

Kaynak Göster