II. Yabancı Dil Almanca Ders Materyalinde Eklektik Yöntem Analizi: “Wie Bitte? A1.1” Örneği

Bu araştırmanın evrenini ortaöğretim kurumları İkinci Yabancı Dil Almanca derslerinde ders materyali olarak kullanılan Almanca ders kitabı “Wie Bitte?” ve örneklemi ise “Wie Bitte? adlı ders kitabının A1.1 seviyesi ders kitabının “Eklektik Yöntem” (Seçmeli/Karma Yöntem) yönünden incelenmesi oluşturmaktadır. Bilindiği üzere, yabancı dil öğretiminde dilin nasıl öğretileceği konusunda dil öğretim yöntemlerinden (Methodik) yararlanılmaktadır. Bu süreçte yöntemler yol gösterici olarak önem kazanmaktadır. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden “doküman analizi” yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada literatür çalışması doğrultusunda özellikle Almanca dil öğretiminde kullanılan yöntemler seçilerek bunlara analizde değinilmiştir. Uygulama bölümünde yapılan analiz sonucunda ise, “Wie Bitte? A1.1” adlı Almanca ders kitabında farklı yöntemlerin bir arada kullanıldığı tespit edilmiştir. Analiz sonucu elde edilen bu bulgular ışığında “Wie Bitte? A.1.1” Almanca ders materyalinin tek bir öğretim yöntemi ile değil, seçmeli bir dil öğretim yöntemi olan “Eklektik Yöntem” ile yazıldığı gösterilmektedir. Bu çalışmanın, öğretim sürecini etkili hale getirmede, Almancayı yabancı dil olarak öğretenlere tek bir yönteme bağlı kalmadan hedef kazanımlara ulaşmak için farklı dil öğretim yöntemlerinden faydalanarak azami başarıyı yakalamalarının sağlanması hedeflenmektedir.

___

 • Akyıldız Tümen, S. (2019). Yabancı Dil Öğretimi ve Yöntemleri- Bilişsel Koçluk Destekli yansıtıcı Öğretim Yaklaşımının İngilizce Öğretiminde Öğrencilerin Akademik başarısına, Kalıcılığa, yansıtıcı Düşünme ve Üstbiliş Becerilerine Etkisi [Doktora tezi, Fırat Üniversitesi]. Elâzığ.
 • Altun Demir, N. (2015). Yöntem sonrası pedagoji: Yöntemlerin özgünlüğü, uygulanabilirliği, olabilirliği. Eğitim Bilim Toplum Dergisi, 13(50), 9-23.
 • Arslan, U. (2022). Eğitimde Eklektik Yaklaşım, http://okul.com.tr/aileler-icin/makaleleri/egitimde-eklektik-yaklasim-585.
 • Bach, G. & Timm, J. P. (2009). Englischunterricht. Grundlagen und Methoden einer handlungsorientierten Unterrichtspraxis (4., vollst. Überarb. u. erweit. Aufl.). Tübingen.
 • Dahl, E. (2013). Fremdsprachendidaktik heute. ErziehungskunstSpezial-Waldorf.leben
 • Demirel, Ö. (2010). Yabancı Dil Öğretimi. Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Doğan, C. (2012). Sistematik Yabancı Dil Öğretim Yaklaşımı ve Yöntemleri. Ensar Neşriyat.
 • Güzel, A. & Barın, E. (2013). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi. Akçağ Yayınları
 • Heuer, H. (1979). Grundwissen der englischen Fachdidaktik. Quelle und Meyer Verlag.
 • Karatay, H. (b.t.). Dil Öğretim Yöntem ve Teknikleri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi.
 • MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı (b.t). Avrupa Dilleri için Ortak Avrupa Başvuru Metni, Öğrenme- Öğretme–Değerlendirme,(s.133). http://www.dilbilimi.net/ab_diller_icin_ortak_avrupa_basvuru_metni_meb_tarafindan.pdf.
 • Memiş, M. R. & Erdem, M. D. (2013). Yabancı dil öğretiminde kullanılan yöntemler, kullanım özellikler ve eleştiriler. Journal of Turkish Studies, 8(9), 297-318.
 • Öner, İ. (2019). “Wie Bitte?” ve “Schritte International” adlı Almanca ders kitaplarında yazma becerisine yönelik alıştırmaların karşılaştırmalı şekilde incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Resmî Gazete (2006). Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi Yönetmeliği. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2006/05/20060531-3.htm
 • Sebüktekin, H. (1973). Yabancı dil öğretiminde yöntem. Boğaziçi Üniversitesi Dergisi, 1, 95-100.
 • T.C. Millî Eğitim Bakanlığı- Komisyon (2018). Deutsch als Fremdsprache für Gymnasien, “Wie Bitte?” A1.1, Almanca ders kitabı.
 • T.C. Millî Eğitim Bakanlığı- Komisyon (2018). Deutsch als Fremdsprache für Gymnasien, “Wie Bitte?” A1.1, Almanca öğrenci çalışma kitabı.
 • Telc (2013). Diller İçin Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi: Öğrenim, Öğretim ve Değerlendirme. Avrupa Konseyi, Modern Diller Bölümü.
 • Türk Dil Kurumu (2023). Türkçe sözlük. https://sozluk.gov.tr
 • Uzuntaş, A. & Yıldız, C. (2017). Dil öğretiminde yaklaşımlar, yöntemler, strateji ve teknikler. H. Develi, C. Yıldız, M. Balcı, İ. Gültekin ve D. Melanlıoğlu (Ed.), Uygulamalı Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi El Kitabı (205-240). Kesit Yayınları.

___

Bibtex @araştırma makalesi { alkad1291500, journal = {Alman Dili ve Kültürü Araştırmaları Dergisi}, eissn = {2687-2048}, address = {}, publisher = {H. Kazım KALKAN}, year = {2023}, volume = {5}, number = {1}, pages = {36 - 52}, doi = {10.55143/alkad.1291500}, title = {II. Yabancı Dil Almanca Ders Materyalinde Eklektik Yöntem Analizi: “Wie Bitte? A1.1” Örneği}, key = {cite}, author = {Cangül, Meltem and Berçin, Nursen Zehra} }
APA Cangül, M. & Berçin, N. Z. (2023). II. Yabancı Dil Almanca Ders Materyalinde Eklektik Yöntem Analizi: “Wie Bitte? A1.1” Örneği . Alman Dili ve Kültürü Araştırmaları Dergisi , 5 (1) , 36-52 . DOI: 10.55143/alkad.1291500
MLA Cangül, M. , Berçin, N. Z. "II. Yabancı Dil Almanca Ders Materyalinde Eklektik Yöntem Analizi: “Wie Bitte? A1.1” Örneği" . Alman Dili ve Kültürü Araştırmaları Dergisi 5 (2023 ): 36-52 <
Chicago Cangül, M. , Berçin, N. Z. "II. Yabancı Dil Almanca Ders Materyalinde Eklektik Yöntem Analizi: “Wie Bitte? A1.1” Örneği". Alman Dili ve Kültürü Araştırmaları Dergisi 5 (2023 ): 36-52
RIS TY - JOUR T1 - II. Yabancı Dil Almanca Ders Materyalinde Eklektik Yöntem Analizi: “Wie Bitte? A1.1” Örneği AU - MeltemCangül, Nursen ZehraBerçin Y1 - 2023 PY - 2023 N1 - doi: 10.55143/alkad.1291500 DO - 10.55143/alkad.1291500 T2 - Alman Dili ve Kültürü Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 36 EP - 52 VL - 5 IS - 1 SN - -2687-2048 M3 - doi: 10.55143/alkad.1291500 UR - Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Alman Dili ve Kültürü Araştırmaları Dergisi II. Yabancı Dil Almanca Ders Materyalinde Eklektik Yöntem Analizi: “Wie Bitte? A1.1” Örneği %A Meltem Cangül , Nursen Zehra Berçin %T II. Yabancı Dil Almanca Ders Materyalinde Eklektik Yöntem Analizi: “Wie Bitte? A1.1” Örneği %D 2023 %J Alman Dili ve Kültürü Araştırmaları Dergisi %P -2687-2048 %V 5 %N 1 %R doi: 10.55143/alkad.1291500 %U 10.55143/alkad.1291500
ISNAD Cangül, Meltem , Berçin, Nursen Zehra . "II. Yabancı Dil Almanca Ders Materyalinde Eklektik Yöntem Analizi: “Wie Bitte? A1.1” Örneği". Alman Dili ve Kültürü Araştırmaları Dergisi 5 / 1 (Haziran 2023): 36-52 .
AMA Cangül M. , Berçin N. Z. II. Yabancı Dil Almanca Ders Materyalinde Eklektik Yöntem Analizi: “Wie Bitte? A1.1” Örneği. ALKAD. 2023; 5(1): 36-52.
Vancouver Cangül M. , Berçin N. Z. II. Yabancı Dil Almanca Ders Materyalinde Eklektik Yöntem Analizi: “Wie Bitte? A1.1” Örneği. Alman Dili ve Kültürü Araştırmaları Dergisi. 2023; 5(1): 36-52.
IEEE M. Cangül ve N. Z. Berçin , "II. Yabancı Dil Almanca Ders Materyalinde Eklektik Yöntem Analizi: “Wie Bitte? A1.1” Örneği", , c. 5, sayı. 1, ss. 36-52, Haz. 2023, doi:10.55143/alkad.1291500