Determination of rooting capability of different parts of annaul shoots of ( Rosa glauca and Rosa pendulina ) in the fog house

Fog (sis) serasında kolay köklenen Rosa glauca ve zor köklenen Rosa pendulina türlerinin yıllık sürügünlerinin farklı bölgelerinden alman çeliklerin köklenme özellikleri araştırılmıştır. Turba + kum ortamında Rosa glauca'mn köklenme oranı Rosa pendulina'âan daha fazla olmuştur. Her iki çeşitte de sürgün ucu ve sürgün ucu altından alınan çeliklerden elde edilen köklenmenin, orta ve taban kısımlardan alınan çeliklerden elde edilen köklenmeden daha fazla olduğu saptanmışür. Kolay köklenen R. glauca çeliklerinin taban kısımlarında az kallus oluşmasına rağmen, zor köklenen R. pendulina çeliklerinin tabanında daha fazla kallus oluşmuş fakat köklenme az oranda olmuştur.

Fog serasında Rosa gluca ve Rosa pendulina sürgünlerinin farklı kısımlarının köklenme özelliklerinin araştırılması

Different parts of annual shootings of easy-rooting Rosa glauca and diffiicult-rooting Rosa pendulina species were tested in order to determine the rooting capabilities in the fog house. R. glauca gave more rootings than R. pendulina in peatisand (1:1) medium. Apical and subapical sections of both species rooted easier than basal sections of same shootings. Although basal parts of R. glauca formed normal callus and roots, R. pendulina sections formed more callus, but less roots.

Kaynak Göster

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
  • ISSN: 1301-2215
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Başlangıç: 1983

7.1b4.9b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Antalya ili içi ve dış mekan süs bitkileri üretiminin teknik ve ekonomik özellikleri

BURHAN ÖZKAN, OSMAN KARAGÜZEL, VELİ ORTAÇEŞME, MERYEM ATİK

Türkiyede uygulanan girdi kullanımı teşvik politikaları

Serpil YILMAZ, İbrahim YILMAZ, BURHAN ÖZKAN

Klemantin mandarininde ilkbahar ve yaz bileziklerinin meyvelerin pomolojik özellikleri ile bilezik yarası kapanma oranları üzerine etkileri

TURGUT YEŞİLOĞLU

Entansif besiyle alınan ve köy koşullarında yetiştirilen kıl keçisi oğalaklarının kesim ve karkas özelliklerinin karşılaştırılması

Umut AYDIN, İ.Zafer ARIK

Toprağa uygulanan farklı organik materyallerin ıspanak bitkisinde verim ile bazı kalite ögeleri ve mineral madde içerikleri üzerinde etkileri

Cihat KÜTÜK, BÜLENT TOPCUOĞLU, KÖKSAL DEMİR

Determination of rooting capability of different parts of annaul shoots of ( Rosa glauca and Rosa pendulina ) in the fog house

SALİH ÜLGER, İbrahim BAKTIR, Wolfgang SPETHMANN

Türkiye'de yaş meyve ve sebze pazarlaması: Sorunlar ve çözüm önerileri

BURHAN ÖZKAN, Serpil YILMAZ, İbrahim YILMAZ

Erkenci ve çekirdeksiz üzümlerin ( Vitis vinifera L.,) embiryo kültürü yoluyla çoğaltılması üzerine araştırmalar

Yalçın Ayşe ELİDEMİR, H.ibrahim UZUN

Potasyumlu ve magnezyumlu gübrelemenin örtü altında yetiştirilen domates bitkisinde ürün ve klorofil ile yetişme dönemi süresince bazı bitki besinlerinin örnekleme dokularındaki içerikleri üzerine etkileri

BÜLENT TOPCUOĞLU, S .Rıfat YALÇIN

Erken laktasyon döneminde tekdüze yemlemenin koyunlarda süt verimi ve kuzuların gelişimine etkileri

İ.Yaman YURTMAN, SİBEL SOYCAN ÖNENÇ, Fevzi KARAAĞAÇ, Levent COŞKUNTUNA, M. Levent ÖZDÜVEN