Tomografi sonrası hepatosellüler kanserin spontan rüptürü

54 yaşında erkek hasta, karın şişliği, karın ağrısı ve kilo kaybı yakınmaları ile kliniğimize başvurdu. Yapılan tetkiklerinde HBV+HCV’ye bağlı siroz zemininde gelişmiş hepatosellüler kanser tesbit edildi. Tomografi sonrası HCC rüptürüne bağlı hemoperitoneum ve şok tablosu gelişerek öldü. HCC’li hastalarda tümör içinde basınç artışına neden olan olaylar, minör travmalar, hareket ve solunum dinamikleri rüptürü presipite edebilir.

Spontaneous rupture of hepatocellular cancer after CT

A 54-year-old male patient applied to our clinic with abdominal pain, abdominal distention and weight loss. The patient was diagnosed as cirrhosis and hepatocellular cancer and died due to spontaneous rupture of HCC after CT.

Kaynakça

1. Chen ZY, Qi QH, Dong ZL. Etiology and management of hemmorrhage in spontaneous liver rupture: a report of 70 cases.World J Gastroenterol 2002; 8: 1063-1066.

2. Choi BG, Park SH, Byun JY, ve ank. The findings of ruptured hepatocellüler carcinoma on helical CT. BJR 2001; 74: 142-146.

3. Tanaka A, Takeda R, Mukihara S ve ark. Treatment of ruptured hepatocellular carcinoma.Int J Clin Oncol 2001; 6: 291-295.

4. Leung CS, Tang CN, Fung KH, Li MK.A retrospective review of transcatheter hepatic arterial embolisation for ruptured hepatocellular carcinoma. R Coll Surg E dinb 2002; 47: 685-8.

5. Recordare A, Bonariol L, Caratozzolo E ve ark. Management of spontaneous bleeding due to hepatocellular carcinoma. Minerva Chir 2002; 57: 347-56.

6. Liu CL, Fan ST, Lo VM ve ark. Management of spontaneous rupture of hepatocellular carcinoma: single-center experience. J Clin Oncol 2001; 19: 3725-32.

7. Castells L, Moreiras M, Quiroga S ve ark. Hemoperitoneum as a first manifestation of hepatocellular carcinoma in western patients with liver cirrhosis: effectiveness of emergency treatment with transcatheter arteial embolisation. Dig Dis Sci 2001; 46: 555-62.

8. Masbou J, Perney P, Pradel J ve ark. Hemostatic embolisation of hepatocellular carcinoma with portal vein thrombosis complicated by hemoperitoneum. Presse Med 1996; 25: 281-3.

Kaynak Göster

Akademik Gastroenteroloji Dergisi
  • ISSN: 1303-6629
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2002
  • Yayıncı: Jülide Gülay Özler

8.3b5.8b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Doppler ultrasonografi ile, farklı evrelerdeki sirozlu hastalarda hemodinamik inceleme

Mehmet YALNIZ, DURMUŞ ALİ DEMİR, Anıl ARSLAN, Mutlu CİHANGİROĞLU

Anemi nedeni ile tetkik edilen hastalarda kolonoskopide anjiodisplazi görülme sıklığı

Mehmet KENDİR, ZEYNEP KARAALİ, BİROL BAYSAL

Helicobacter pylori için tedavi almış dispeptik şikayetleri olan hastalarda Helicobacter pylori prevalansı

Selim AYDEMİR, Yücel ÜSTÜNDAĞ, TANER BAYRAKTAROĞLU, Ali BORAZAN, Banu DOĞANGÜN

Anadolu üniversitelerinde akademik gastroenteroloji ve sorunları

Abdurrahman KADAYIFÇI, Ömer ÖZÜTEMİZ

Tomografi sonrası hepatosellüler kanserin spontan rüptürü

Ülkü SARITAŞ, Banu YAVUZ

Tıkanma sarılığının bir sebebi: Askariazis ve endoskopik tedavi (biliyer askariazis ve tedavi)

Şebnem GÜRSOY, Mevlüt BAŞKOL, Alper YURCİ, Kadri GÜVEN, Ömer ÖZBAKIR, Mehmet YÜCESOY

Dev intraabdominal hidatid kist: Preoperatif tanı zorluğu ve tedavisi

Nazif ERKAN, MEHMET YILDIRIM, Durmuş Ali ÖZDEMİR, Servet AĞDENİZ, Alper BOZ, Alper Fırat POLAT

Akalazya: Cerrahi olarak tedavi edilen 6 olgunun irdelenmesi

Nazif ERKAN, MEHMET YILDIRIM, Mehmet YILMAZ, Alper BOZ, Durmuş Ali ÖZDEMİR, Alper Fırat POLAT

Pankreas adenokarsinomlarının saptanması ve rezektabilitenin değerlendirilmesinde bilgisayarlı tomografinin yeri

Rıza Sarper ÖKTEN, Fahrettin KÜÇÜKAY, Ayhan ALPAR, Neşe KUTLUTÜRK, Kemal ARDA

Sarılık, akut böbrek yetmezliği ve trombositopenili bir olgu; Weil hastalığı

Selim AYDEMİR, Yücel ÜSTÜNDAĞ, Ali BORAZAN, Nedret SEKİTMEZ, Hüseyin ÖZDEMİR