Helikobakter pilori eradikasyonunda levofloksasin bazlı rejime C ve E vitamini eklemenin eradikasyon üzerine etkileri

Giriş ve Amaç: Günümüzde Helikobakter pilori hastaların %100'ünde eradike edilememektedir. Bu çalışmanın amacı levoşoksasin bazlı tedaviye vitamin C ve E eklemenin Helikobakter pilori eradikasyon oranları üzerine etkisini araştırmaktır. Gereç ve Yöntem: Helikobakter pilori pozitif nonülser dispepsili 70 hasta 2 gruba randomize edildi. Grup A'daki hastalara 14 günlük lansoprazol 30 mg 2x1, amoksisilin 1000 mg 2x1 ve levoşoksasin 500 mg 1x1; grup B'deki hastalara 14 günlük lansoprazol 30 mg 2x1, amoksisilin 1000 mg 2x1 ve levoşoksasin 500 mg 1x1 ile birlikte 30 günlük vitamin C 500 mg 2x1 ve vitamin E 200 IU 2x1 verildi. Helikobakter pilori eradikasyonu tedavi bitiminden 4-6 hafta sonra C14 üre nefes testi ile de¤erlendirildi. Bulgular: Her 2 grupta da tüm hastalar tedaviyi tamamladı. Grup A'daki 35 hastanın 23'ünde (%65.8), grup B'deki 35 hastanın 27'sinde (%77.2) Helikobakter pilori eradikasyonu elde edildi. 2 grup arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı de¤ildi (p=0.404). Sonuç: Her 2 rejim ile elde edilen Helikobakter pilori eradikasyon oranları literatürde bildirilen oranlardan daha yüksektir. Levoşoksasin bazlı tedavi ile birlikte vitamin C ve E verilmesi ile elde edilen eradikasyon oranı kabul edilebilir %80'lik orana yakındı. Bu çalışmanın sonucu eradikasyon rejimlerine vitamin C ve E gibi ajanların eklenmesi eradikasyon oranlarını artırabilir.

Efficacy of vitamin C and E supplementation on Helicobacter pylori eradication rate with levofloxacin-based regimen

Background and Aims: Currently, Helicobacter pylori cannot be eradicated in 100% of patients. In this study, we aimed to evaluate the efficacy of vitamin C and E supplementation on the Helicobacter pylori eradication rate with a levofloxacin-based regimen. Materials and Methods: Seventy patients with Helicobacter pylori -positive nonulcer dyspepsia were randomized into two groups. In group A, patients received lansoprazole 30 mg BID, amoxicillin 1000 mg BID, and levofloxacin 500 mg BID for 14 days; in group B, patients received lansoprazole 30 mg BID, amoxicillin 1000 mg BID, and levofloxacin 500 mg BID for 14 days in combination with vitamin C 500 mg BID and vitamin E 200 IU BID for 30 days. Helicobacter pylori eradication was evaluated with C14 urea breath test 4-6 weeks after the completion of therapy. Results: All patients in both groups completed the therapy. Helicobacter pylori eradication was achieved in 23 of 35 patients (65.8%) in group A and 27 of 35 (77.2%) in group B. The difference was not statistically significant (p=0.404). Conclusions: Helicobacter pylori eradication rates of both regimens were superior to that of standard triple therapy. The eradication rate of levofloxacin-based regimen plus vitamins C and E was close to the acceptable 80% eradication rate. The results of the present study revealed that adjuvant therapies such as vitamins C and E should be added to the eradication regimens.

Kaynakça

1. Malfertheiner P, Megraud F, O’Morain C, et al. Current concepts in the management of Helicobacter pylori infection. The Maastricht-III 2007 Consensus Report. Gut 2007;56:772-81.

2. Sezikli M, Çetinkaya ZA, Güzelbulut F, et al. Supplementing vitamins C and E to standard triple therapy for the eradication of Helicobacter pylori. J Clin Pharm Ther 2012;37:282-5.

3. Sezikli M, Cetinkaya ZA, Güzelbulut F, et al. Efficacy of vitamins supplementation to therapy on Helicobacter pylori eradication in patients with low antioxidant capacity. Clin Res Hepatol Gastroenterol 2011;35:745-9.

4. Kadayifci A, Buyukhatipoglu H, Cemil Savas M, Simsek I. Eradication of Helicobacter pylori with triple therapy: an epidemiologic analysis of trends in Turkey over 10 years. Clin Ther 2006;28:1960- 6.

5. Göral V, Zeyrek FY, Gül K. Helikobakter pilori enfeksiyonunda antibiyotik direnci. T Klin Gastroenterohepatol Derg 2000;11:87-92.

6.Siavoshi F, Saniee P, Latifi-Navid S, et al. Increase in resistance rates of H. pylori isolates to metronidazole and tetracycline--comparison of three 3-year studies. Arch Iran Med 2010;13:177-87.

7.Saracino IM, Zullo A, Holton J, et al. High prevalence of primary antibiotic resistance in Helicobacter pylori isolates in Italy J. Gastrointestin Liver Dis 2012;21:363-5.

8.Ca¤dafl U, Otağ F, Tezcan S, et al. Detection of Helicobacter pylori and antimicrobial resistance in gastric biopsy specimens. Mikrobiyol Bul 2012;46:398-409.

9.B.Yasar,E. Abut,H. Kayadibi, et al. Efficacy of probiotics in Helicobacter pylori eradication therapy. Turk J Gastroenterol 2010;21: 212-7.

10. Sezikli M, Cetinkaya ZA, Sezikli H, et al. Oxidative stress in Helicobacter pylori infection: does supplementation with vitamins C and E increase the eradication rate? Helicobacter 2009;14:280-5.

11. Zojaji H, Talaie R, Mirsattari D, et al. The efficacy of Helicobacter pylori eradication regimen with and without vitamin C supplementation. Dig Liver Dis 2009;41:644-7.

12. Kaboli SA, Zojaji H, Mirsattari D, et al. Effect of addition of vitamin C to clarithromycin- amoxicillin-omeprazol triple regimen on Helicobacter pylori eradication. Acta Gastroenterol Belg 2009;72: 222-4.

13. Halliwell B, Gutteridge JM. Lipid peroxidation, oxygen radicals, cell damage, and antioxidant therapy. Lancet 1984;1:1396-7.

14. Halliwell B, Gutteridge JM eds. Free Radicals in Biology and Medi- cine, 3rd edn. Oxford, UK: Oxford Science Publications, 2000.

15. Naito Y, Yoshikawa T. Molecular and cellular mechanisms involved in Helicobacter pylori-induced inflammation and oxidative stress. Free Radic Biol Med 2002;33:323-36.

16. Sezikli M, Çetinkaya ZA, Güzelbulut F, et al. Supplementing vitamins C and E to standard triple therapy for the eradication of Helicobacter pylori. J Clin Pharm Ther 2012;37:282-5.

17. Güliter S, Kelefl H, Ozkurt ZN, et al. Can lansoprazole, amoxicillin, and clarithromycin combination still be used as a first-line therapy for eradication of helicobacter pylori? Turk J Gastroenterol 2005; 16:29-33.

18. Hung KH, Sheu BS, Chang WL, et al. Prevalence of primary fluoroquinolone resistance among clinical isolates of Helicobacter pylori at a University Hospital in Southern Taiwan. Helicobacter 2009;14: 61-5.

19. Bogaerts P, Berhin C, Nizet H, et al. Prevalence and mechanisms of resistance to fluoroquinolones in Helicobacter pylori strains from patients living in Belgium. Helicobacter 2006;11:441-5.

20. Yu C, Li L, Chen W, et al. Levofloxacin susceptibility testing for Helicobacter pylori in China: comparison of E-test and disk diffusion method. Helicobacter 2011;16:119-23.

21. Erdoğan AF, Abac› K, Serin E, et al. Birinci tercih Helikobakter pilori eradikasyon tedavileri alarm mı veriyor? Akademik Gastroenterol Dergisi 2009;8:59-62.

22. Aydın Y, Nazl›gül Y, Yeniova AÖ, et al. The efficacy of levofloxacinbased triple therapy for first-line Helicobacter pylori eradication Dicle Med J 2011;38:197-201.

23. Li G, Li L, Yu C, Chen L. Effect of vitamins C and E supplementation on Helicobacter pylori eradication: a meta-analysis. Br J Nutr 2011;106:1632-7.

24. Güzelbulut F, Sezikli M, Cetinkaya ZA, et al. 7 günlük standard üçlü tedaviye C ve E vitamini eklenmesi Helikobakter pilori eradikasyon oranını arttırır. Akademik Gastroenteroloji Dergisi 2010;9:60- 3.

Kaynak Göster

Akademik Gastroenteroloji Dergisi
  • ISSN: 1303-6629
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2002
  • Yayıncı: Jülide Gülay Özler

8.3b5.8b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Editöre mektup

Ahmet UYANIKOĞLU

Akut pankreatitli hastalarda insülin direnci ve adipositokin düzeyleri

Mehmet YALNIZ, Ramazan TOKSOY, Ulvi DEMİREL, Cem AYGÜN, Nevin İLHAN, İBRAHİM HALİL BAHÇECİOĞLU

Akut mezenter iskemisi, pulmoner tromboemboli ve derin ven trombozu ile komplike olan ülseratif kolit olgusu

GÜLBANU CANBALOĞLU ERKAN, Bülent DEĞERTEKİN, Aysun ÇALIŞKAN, Mehmet ÇOBAN, GÖKÇE KAAN ATAÇ, Ümi̇t Yavuz MALKAN, SALİH ERPULAT ÖZİŞ, Evrim Eylem AKPINAR, Halil DEĞERTEKİN

Vulva tutulumlu nadir bir Crohn vakası

Bilge TUNÇ, Zülfükar BİLGE, İsmail TAŞKIRAN, Mahmut YÜKSEL, Onur AYDINLI, Ertuğrul KAYAÇETİN

Clostridium difficile infection in inflammatory bowel disease

Necla OSMANOĞLU, Tijen ÖZACAR, Galip ERSÖZ

Demir eksikliği olan hastalarda gastrointestinal sistem endoskopi bulguları

Hakan Ümit ÜNAL, CİHAN FİDAN, Murat KORKMAZ, Haldun SELÇUK

Mesane tümörü benzeri görünüme yol açan enterovezikal fistüllü bir Crohn vakası

Zülfükar BİLGE, Bilge TUNÇ, Serkan TORUN, HAKAN YILDIZ, Nurettin SUNA, Yasemin ÖZİN ÖZDERİN, Nurgül ŞAŞMAZ

Extrahepatic manifestations of chronic viral hepatitis: possible associated complications must not be forgotten in daily clinical practice

MEHMET FATİH ERMİŞ, Ahmet UYANIKOĞLU, Filiz AKYÜZ, Kadir DEMİR, Sabahattin KAYMAKOĞLU

Duodenumda ascaris lumbricoides

Firdevs TOPAL, Fatih Esad TOPAL, SABİYE AKBULUT

Helikobakter pilori eradikasyonunda levofloksasin bazlı rejime C ve E vitamini eklemenin eradikasyon üzerine etkileri

Mesut SEZİKLİ, Züleyha ÇETİNKAYA AKKAN, GÖKTUĞ ŞİRİN, Fatih GÜZELBULUT