Helicobacter pylori CagA IgG pozitifliğinin gastrointestinal yakınmalar ve histopatolojik bulgular ile ilişkisi

Giriş ve Amaç: Güçlü immünojen ve sitotoksin olan Helicobacter pylori CagA dış membran proteinine karşı oluşan IgG tipi antikorların tespitine dayanarak yapılan serolojik testlerin, bu mikroorganizmaların neden olduğu patolojilerin tespitinde kullanımı son yıllarda yaygınlaşmaktadır. Bu çalışmada, Helicobacter pylori’ye karşı oluşmuş CagA IgG antikorlarının gastrointestinal yakınmalar, histopatolojik ve demografik veriler ile ilişkisinin değerlendirilmesi amaçlandı. Gereç ve Yöntem: Farklı gastrointestinal yakınmalar ile dahiliye polikliniğine başvurduktan sonra rutin değerlendirmelerinde üre nefes testi ile Helicobacter pylori açısından pozitif olarak tespit edildikten sonra tanı amaçlı özofagogastroduodenoskopik biyopsi yapılan 18 yaş üzeri toplam 74 hasta çalışmamıza dahil edildi. Bu hastalarda CagA proteinine ait özgül IgG antikor varlığını saptamak için Enzyme Linked Immunosorbent Assay yöntemi kullanıldı. Bulgular: Yetmiş dört hastanın 20’si kadın (%27) ve 54’ü erkekti (%73). Helicobacter pylori pozitif saptanan hastaların %62’sinde CagA IgG pozitifliği saptandı. CagA IgG pozitif hasta grubunda en sık saptanan gastrointestinal şikayet karın ağrısı ve en sık histopatolojik bulgu kronik aktif gastrit olarak tespit edildi. Sonuç: Helicobacter pylori enfeksiyonu ile ilişkili patolojilerin erken tanısında daha ucuz, pratik ve invaziv olmayan bu serolojik testlerin kullanımının standardize edilmesi için uzun dönemli ve büyük örneklem büyüklüğüne sahip çalışmaların yapılmasına ihtiyaç vardır.

The relationship between Helicobacter pylori CagA IgG positivity and gastrointestinal complaints and histopathological findings

Background and Aims: In recent years, there has been a widespread use of serologic tests based on detection of IgG-type antibodies against Helicobacter pylori CagA outer membrane protein, which is a strong immunogen and cytotoxin, for the identification of pathologies caused by these microorganisms. The aim of this study was to evaluate the relationship between CagA IgG antibodies against Helicobacter pylori and gastrointestinal complaints and histopathological and demographic data. Material and Methods: This study included 74 adult patients who were admitted to the internal medicine outpatient clinic with different gastrointestinal complaints, showed Helicobacter pylori positivity in the urea breath test, and underwent esophagogastroduodenoscopic biopsy because of the diagnosis. The presence of IgG antibodies against CagA protein was detected by Enzyme Linked Immunosorbent Assay. Results: The 74 patients included 20 (27%) females and 54 (73%) males. CagA IgG positivity was detected in 62% of the Helicobacter pylori-positive patients. The most common gastrointestinal complaint was abdominal pain, and the most common histopathological finding was chronic active gastritis in the CagA IgG-positive patient group. Conclusion: Further long-term studies with a large sample size are needed to standardize the use of these serologic tests, which are inexpensive, practical, and noninvasive, in the early diagnosis of pathologies associated with Helicobacter pylori infection.

Kaynakça

Eusebi LH, Zagari RM, Bazzoli F. Epidemiology of Helicobacter pylori infection. Helicobacter 2014;19:1-5.

Ozaydin N, Turkyilmaz SA, Cali S. Prevalence and risk factors of Helicobacter pylori in Turkey: a nationally-representative, cross-sectional, screening with the 13C-Urea breath test. BMC Public Health 2013;13:1215.

McColl KE. Helicobacter pylori infection. N Engl J Med 2010; 362:1597-604.

Tonkic A, Tonkic M, Lehours P, Mégraud F. Epidemiology and diagnosis of Helicobacter pylori infec-tion. Helicobacter 2012;(17 Suppl 1):1-8.

Braden B. Diagnosis of Helicobacter pylori infection. BMJ 2012;344:e828

Yilmaz O, Sen N, Küpelioğlu AA, Simşek I. Detection of H. pylori infection by ELISA and Western blot techniques and evaluation of anti CagA seropositivity in adult Turkish dyspeptic patients. World J Gastroenterol 2006;12:5375-8.

Wu H, Nakano T, Daikoku E, et al. Intrabacterial proton-dependent CagA transport system in Helicobacter pylori. J Med Microbiol 2005;54:1117-25.

Franco AT, Israel DA, Washington MK, et al. Activation of beta-catenin by carcinogenic Helicobacter pylori. Proc Natl Acad Sci U S A 2005;102:10646-51.

Krueger S, Hundertmark T, Kalinski T, et al. Helicobacter pylori encoding the pathogenicity island activates matrix metalloproteinase 1 in gastric epithelial cells via JNK and ERK. J Biol Chem 2006;281:2868-75.

Zhou Q, Li L, Ai Y, et al. Diagnostic accuracy of the 14C-urea breath test in Helicobacter pylori in-fections: a meta-analysis. Wien Klin Wochenschr 2017;129:38-45.

Dixon MF, Genta RM, Yardley JH, Correa P. Classification and grading of gastritis. The updated Sydney System. International Workshop on the Histopathology of Gastritis, Houston 1994. Am J Surg Pathol 1996;20:1161-81.

Fakhre-Yaseri H, Baradaran-Moghaddam A, Shekaraby M, et al. Evaluating the relationship between serum immunoglobulin G (IgG) and A (IgA) anti-CagA antibody and the cagA gene in patients with dyspepsia. Iran J Microbiol 2017;9:97-102.

Amieva MR, El-Omar EM. Host-bacterial interactions in Helicobacter pylori infection. Gastroentero-logy 2008;134:306-23.

Suerbaum S, Michetti P. Helicobacter pylori infection. N Engl J Med 2002; 347:1175-86.

Syam AF, Miftahussurur M, Makmun D, et al. Risk factors and prevalence of Helicobacter pylori in five largest islands of Indonesia: a preliminary study. PLoS One 2015;10:e0140186

Santibáñez M, Aguirre E, Belda S, et al. Relationship between tobacco, cagA and vacA i1 virulence factors and bacterial load in patients infected by Helicobacter pylori. PLoS One. 2015; 10: e0120444.

Ghosh P, Bodhankar SL. Association of smoking, alcohol and NSAIDs use with expression of cagA and cag T genes of Helicobacter pylori in salivary samples of asymptomatic subjects. Asian Pac J Trop Biomed. 2012;2:479-84.

Said Essa A, Alaa Eldeen Nouh M, Mohammed Ghaniam N, et al. Prevalence of cagA in relation to clinical presentation of Helicobacter pylori infection in Egypt. Scand J Infect Dis 2008;40:730-3.

Kantarceken B, Aladag M, Atik E, et al. Association of CagA and VacA presence with ulcer and non-ulcer dyspepsia in a Turkish population. World J Gastroenterol 2003;9:1580-3.

Erzin Y, Koksal V, Altun S, et al. Prevalence of Helicobacter pylori vacA, cagA, cagE, iceA, babA2 genotypes and correlation with clinical outcome in Turkish patients with dyspepsia. Helicobacter 2006;11:574-80.

Parsonnet J, Friedman GD, Orentreich N, Vogelman H. Risk for gastric cancer in people with CagA positive or CagA negative Helicobacter pylori infection. Gut 1997;40:297-301.

Suriani R, Colozza M, Cardesi E, et al. CagA and VacA Helicobacter pylori antibodies in gastric can-cer. Can J Gastroenterol 2008;22:255-8.

Sozzi M, Valentini M, Figura N, et al. Atrophic gastritis and intestinal metaplasia in Helicobacter pylori infection: the role of CagA status. Am J Gastroenterol 1998;93:375-9.

Kaynak Göster

393 213

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Prekanseröz lezyonların Helicobacter pylori eradikasyonuna olan etkisi

Evrim KAHRAMANOĞLU AKSOY, Muhammet Yener AKPINAR, Ferdane PİRİNÇCİ SAPMAZ, ZEYNEP GÖKTAŞ, Gülçin Güler ŞİMŞEK, Metin UZMAN, Yaşar NAZLIGÜL

Neopterin as an indicator of inflammation in chronic viral hepatitis, liver cirrhosis, and hepatocellular carcinoma

Muhammed Fatih AYDIN, Şule NAMLI KOÇ, SABİYE AKBULUT, Dilek OĞUZ

Characteristics of non-hepatic cancers in cirrhotic patients

Enver AKBAŞ, Reskan ALTUN, Murat KORKMAZ

Sonoelastrografi ile fokal pankreas kitleleri; fokal pankreatit mi? Pankreatik adonakanser mi?

Melike Ruşen METİN, Mustafa TAHTACI

Kronik hepatitli ve karaciğer sirozlu hastaların biyoelektrik impedans yöntemi ile değerlendirilmesi

Haşim NAR, İDRİS KIRHAN, Hüseyin TAŞKIRAN, ÇİĞDEM CİNDOĞLU, AHMET UYANIKOĞLU, Necati YENİCE

Helicobacter pylori CagA IgG pozitifliğinin gastrointestinal yakınmalar ve histopatolojik bulgular ile ilişkisi

Sibel BAKIRCI ÜREYEN, Cumali EFE, Narin NASIROĞLU İMGA, Tankut KÖSEOĞLU, Ersan ÖZASLAN, Hasan TUNCA, Engin SENNAROĞLU

Gastroözofageal reflü hastalığında diyafram krusları arasındaki açı ile asit reflü şiddeti arasındaki ilişki: bir retrospektif kohort çalışması

Süleyman ORMAN, Ahmet ASLAN

Kolon polipleri ve diyet ilişkisi

YASİN ŞAHİNTÜRK, Ayhan Hilmi ÇEKİN

C-Reaktif protein/albümin oranının sirotik hastalarda prognostik amaçlı kullanımı

Mustafa KAPLAN, İhsan ATEŞ, MERAL AKDOĞAN KAYHAN, SABİTE KACAR, Muhammet Yener AKPINAR, Volkan GÖKBULUT, Orhan ÇOŞKUN, Adem AKSOY, Ufuk Barış KUZU