Gastroözofageal reflü hastalığında diyafram krusları arasındaki açı ile asit reflü şiddeti arasındaki ilişki: bir retrospektif kohort çalışması

Giriş ve Amaç: Gastroskopi ve 24 saatlik pH metre gastroözofageal reflü hastalığının tanısında altın standarttır. Bu çalışma, 24 saatlik pH metre ile saptanan asit reflü şiddeti ile diyafram krusları arası açının ilişkisini belirlemeyi amaçlamıştır. Gereç ve Yöntem: Haziran 2011 ve Haziran 2017 arasında, gastroözofageal reflü hastalığı olan 32 hasta ile 20 normal bireyden elde edilen veriler retrospektif olarak incelendi. Diyafram krusları arasında açı ölçümü bilgisayarlı tomografi kesitleri üzerinden yapıldı. Bulgular: Diyafram krusları arasındaki açının genişlemesi ile DeMeester skorunun yüksekliği arasında anlamlı olarak orantılı ilişki bulundu (p

Relationship between acid reflux severity and the angle between diaphragm crus in gastroesophageal reflux disease: a retrospective cohort study

Background and Aims: Gastroscopy and 24-hour pH monitoring are currently the gold standards in diagnosing gastroesophageal reflux disease. This study aims to define the association between the acid reflux severity, as determined by the 24-hour pH monitoring, and the grade of the intercrural angle. Material and Methods: The clinical data from 32 patients with gastroesophageal reflux disease and 20 normal individuals without gastroesophageal reflux disease were retrospectively analyzed. The intercrural angle of all patients was measured using computed tomography and compared with the DeMeester score. Results: A significant proportional relationship was found between the enlargement of the angle between crura and the DeMeester score (p

Kaynakça

De Bortoli N, Guidi G, Martinucci I, et al. Voluntary and controlled weight loss can reduce symptoms and proton pump inhibitor use and dosage in patients with gastroesophageal reflux disease: a comparative study. Dis Esophagus 2016;29:197-204.

Nissen R. A simple operation for control of reflux esophagitis. Schweiz Med Wochenschr 1956;86:590-2.

Davis CS, Baldea A, Johns JR, et al. The evolution and long-term results of laparoscopic antireflux surgery for the treatment of gastroesophageal reflux disease. JSLS 2010;14:332-41.

Jamieson JR, Stein HJ, DeMeester TR, et al. Ambulatory 24-h esophageal pHmonitoring: normal values, optimalthresholds, specificity, sensitivity, and reproducibility. Am J Gastroenterol 1992; 87:1102- 11.

Ayazi S, Lipham JC, Portale G, et al. Bravo catheter-free pHmonitoring: normal values, concordance, optimal diagnostic thresholds, and accuracy. Clin Gastroenterol Hepatol 2009;7:60-7.

Johnson LF, DeMeester TR. Twenty-four hour pH monitoring of the distal esophagus. A quantitave measure of gastroesophageal reflux. Am J Gastroenterol 1974;62:325-32.

Vaezi MF, Singh S, Richter JE. Role of acid and duodenogastric reflux in esophageal mucosal injury: A review of animal and human studies. Gastroenterology 1995;108:1897-907.

ZaninottoG1, DeMeesterTR, Schwizer W, et al. The lower esophageal sphincter in health and disease. Am J Surg 1988;155:104-11.

Vaishnav B, Bamanikar A, Maske P, et al. Gastroesophageal reflux disease and its association with body mass index: Clinical and endoscopic study. J Clin Diagn Res 2017;11:1-4.

Ouyang W, Dass C, Zhao H, et al; COPD Gene Investigators. Multiplanar MDCT measurement of esophageal hiatus surface area: association with hiatal hernia and GERD. Surg Endosc 2016;30:2465- 72.

Balfe DM, Gratz B, Peterson C. Normal abdominal and pelvic anatomy. In: Lee JKT, Sagel SS, Stanley RJ and Heiken JP, (eds). Computed Body Tomography with MRI Correlation. 4rd ed. New York: Lippincott Raven; 2006: 715-6.

Kaynak Göster

105 44

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Sonoelastrografi ile fokal pankreas kitleleri; fokal pankreatit mi? Pankreatik adonakanser mi?

Melike Ruşen METİN, Mustafa TAHTACI

Neopterin as an indicator of inflammation in chronic viral hepatitis, liver cirrhosis, and hepatocellular carcinoma

Muhammed Fatih AYDIN, Şule NAMLI KOÇ, SABİYE AKBULUT, Dilek OĞUZ

Prekanseröz lezyonların Helicobacter pylori eradikasyonuna olan etkisi

Evrim KAHRAMANOĞLU AKSOY, Muhammet Yener AKPINAR, Ferdane PİRİNÇCİ SAPMAZ, ZEYNEP GÖKTAŞ, Gülçin Güler ŞİMŞEK, Metin UZMAN, Yaşar NAZLIGÜL

Characteristics of non-hepatic cancers in cirrhotic patients

Enver AKBAŞ, Reskan ALTUN, Murat KORKMAZ

Helicobacter pylori CagA IgG pozitifliğinin gastrointestinal yakınmalar ve histopatolojik bulgular ile ilişkisi

Sibel BAKIRCI ÜREYEN, Cumali EFE, Narin NASIROĞLU İMGA, Tankut KÖSEOĞLU, Ersan ÖZASLAN, Hasan TUNCA, Engin SENNAROĞLU

Gastroözofageal reflü hastalığında diyafram krusları arasındaki açı ile asit reflü şiddeti arasındaki ilişki: bir retrospektif kohort çalışması

Süleyman ORMAN, Ahmet ASLAN

C-Reaktif protein/albümin oranının sirotik hastalarda prognostik amaçlı kullanımı

Mustafa KAPLAN, İhsan ATEŞ, MERAL AKDOĞAN KAYHAN, SABİTE KACAR, Muhammet Yener AKPINAR, Volkan GÖKBULUT, Orhan ÇOŞKUN, Adem AKSOY, Ufuk Barış KUZU

Kolon polipleri ve diyet ilişkisi

YASİN ŞAHİNTÜRK, Ayhan Hilmi ÇEKİN

Kronik hepatitli ve karaciğer sirozlu hastaların biyoelektrik impedans yöntemi ile değerlendirilmesi

Haşim NAR, İDRİS KIRHAN, Hüseyin TAŞKIRAN, ÇİĞDEM CİNDOĞLU, AHMET UYANIKOĞLU, Necati YENİCE