Disfajinin eşlik ettiği epilepsi: Olgu sunumu

Disfaji, yutma güçlüğü olup organik ve psikiyatrik pek çok durumla iliş-kili bir semptomdur; besin alımını etkileyerek hem büyümeyi hem de gelişmeyi etkiler. Epilepsili hastalarda psikiyatrik bozuklukların görülme sıklığının arttığı, bazı hastaların epilepsi tanısından önce psikiyatrik bo-zukluklarla hastaneye getirildikleri/başvurdukları iyi bilinmektedir. Bu nöropsikiyatrik bozukluklarda, en önemli semptomlardan biri disfaji olup özellikle frontal lob epilepsilerinde hastalığın ilk bulgusu olabil-mektedir. Bu makalede disfaji ve kilo kaybı ile getirilip izlemde epilepsi tanısı alan 11 yaşında bir erkek hasta sunulmuş ve literatür eşliğinde tartışılmıştır.

Epilepsy associated with dysphagia: A case report

Dysphagia is difficulty in swallowing and is a symptom associated with many organic and psychiatric conditions, affecting both food intake and thus both growth and development. Incidence of pyschiatric disor-ders increase in patients with epilepsy, and some patients are brought to medical attention with psychiatric disorders even before they are diagnosed with epilepsy. Dysphagia is the one of the most important symptoms in these neuropsychiatric disorders and may be the first sign of the disease especially in patients with frontal lobe epilepsy. Here we present an 11-year-old male patient admitted with dysphagia and weight loss, and eventually diagnosed with epilepsy during follow-up.

Kaynakça

1. Dodrill P, Gosa MM. Pediatric dysphagia: physiology, assessment, and management. Ann Nutr Metab 2015;66(Suppl 5):24-31.

2. Kakodkar K, Schroeder JW Jr. Pediatric dysphagia. Pediatr Clin North Am 2013;60:969-77.

3. McDermott S, Mani S, Krishnaswamy S. A population based anal-ysis of specific behavior problems associated with childhood sei-zures. J Epilepsy 1995;8:110-8.

4. Maat A, van Vliet HJ, Henselmans JM, Brands AM. Anxiety disor-ders and epilepsy: not unknown, but sometimes unexpected. A case study. Tijdschr Psychiatr 2006;48:745-8.

5. Swinkels WAM Kuyk J, Van Dyck, Spinhoven P. Psychiatric comor-bidity in epilepsy. Epilepsy Behav 2005;7:37-50.

6. Alfstad KA, Torgersen H, Van Ro B, et al. Psychiatric comorbidity in children and youth with epilepsy: An association with executive dysfunction? Epilepsy Behav 2016;56:88-94.

7. Ertekin C, Palmer JB. Physiology and electromyography of swallow-ing and its disorders. Suppl Clin Neurophysiol 2000;53:148-54.

8. Garg BP. Dysphagia in children: an overview. Semin Pediatr Neurol 2003;10:252-4.

9. Ott D, Siddarth P, Gurbani S, et al. Behavioral disorders in pediatric epilepsy: unmet psychiatric need. Epilepsia 2003;44:591-7.

10. Reilly C, Menlove L, Fenton V, Das KB. Psychogenic nonepileptic seizures in children: a review. Epilepsia 2013;54:1715-24.

11. Baumgartner C, Koren J, Britto-Arias M, Schmidt S, Pirker S. Epide-miology and pathophysiology of autonomic seizures: a systematic review. Clin Auton Res 2019;29:137-50.

12. Panayiotopoulos CP. The epilepsies. Seizures, syndromes and man-agement. Reflex seizures and reflex epilepsies. 1st ed. Oxfordshire: Bladon Medical Publishing, 2005;449-96.

13. Özyurt G, Öztura İ, Alkın T, Özerdem A. Anxiety disorder due to epilepsy: a case report. Turk Psikiyatri Derg 2015;26:71-5.

14. Erdoğan S, Aslan S, Yüksel N. Levetirasetam kullanımı ile ilişkili psikotik bozukluk: İki olgu sunumu. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 2009;19:420-2

Kaynak Göster

Akademik Gastroenteroloji Dergisi
  • ISSN: 1303-6629
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2002
  • Yayıncı: Jülide Gülay Özler

8.3b5.8b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Kronik böbrek yetmezliği tanılı hastalarda üst gastrointestinal sisteme ait endoskopik ve histolojik bulguların değerlendirilmesi

Sami FİDAN, Nurullah ÜZÜM, Muammer CANSIZ, Murat ERKUT, Arif COŞAR

Possible tigecycline related acute pancreatitis in an adult with cystic fibrosis

Rashad ISMAYILOV, Gül Şerife ÖZ

Nötrositik asitli siroz hastalarında serum ve asit sıvısı TNF-alfa, interlökin-6, nitrik oksit ve myeloperoksidaz seviyelerinin, asit enfeksiyonu açısından tanısal ve prediktif değeri

Ferda AKBAY HARMANDAR, Orbay HARMANDAR, Ahmet TEZEL

Nonalkolik yağlı karaciğer hastalığında histolojik progresyon ile klinik ve laboratuvar parametrelerin ilişkisİ

NALAN GÜLŞEN ÜNAL, Funda YILMAZ, Ulus Salih AKARCA, Deniz NART, Galip ERSÖZ, Zeki KARASU, Ahmet Ömer ÖZÜTEMİZ, Fulya

Olası pantoprazol kullanımına bağlı gelişen hipertransaminazemi

Sabiye AKBULUT, Muhammet Fatih AYDIN, Firdevs TOPAL

Periampüller divertikül endoskopik retrograd kolanjiyopankreatografide kanülasyon başarısı vekomplikasyon sıklığını etkiler mi?

Bilal TOKA, Salih TOKMAK

Gastric mucosal atrophy, intestinal metaplasia, and Helicobacter pylori status in patients with gastritis with or without bile reflux: Is the presence of bile reflux good or bad?

Muhammet Fatih AYDIN, Şule NAMLI KOÇ, Mehmet Akif AYDIN, Hüseyin AKYOL

Oyuncak silah yutan çocuk hasta olgusu

Ali Canberk KÖKNAROĞLU, Melike, Necati

Disfajinin eşlik ettiği epilepsi: Olgu sunumu

Ayberk SELEK, Melike ARSLAN, Necati BALAMTEKİN

Dispeptik yakınmalarla acil servise müracat eden hastalarda etiyolojik değerlendirme

Hacı Mehmet ÇALIŞKAN, Burak ÇELİK, Süleyman ERSOY