Nefret Söylemi ve Yanlış Bilgi: Suriyeli Sığınmacılar Hakkında Yapılan Paylaşımların Betimsel İçerik Analizi

Nefret söylemi ve yanlış bilginin geçmişte geleneksel medya araçları içerisinde yaygınlaştığı gibi günümüzde de iletişim teknolojilerinin gelişimiyle beraber yeni medya ortamlarında yaygınlaşarak büyük etki yarattığı bilinmektedir. Daha kolay erişebilme, bilgi edinme-verme imkânı, iletişim olanaklarının denetimsizliği, ifade özgürlüğünün bulunduğu yeni medya ortamında nefret söylemi ve yanlış bilginin yaygın biçimde üretilerek dolaşıma sokulmaktadır. Bu tezde, Türkiye’de herkesçe aktif ve etkili biçimde kullanılan sosyal medya uygulaması olarak bilinen mikroblog ağı Twitter’da, Suriyeli sığınmacılar hakkında paylaşılan gönderilerde bulunan nefret söylemi ve yanlış bilgi incelenmiştir. Bu çalışmada, yeni medya ortamları içerisinde yer alan sosyal medya araçlarının farklılıkları derinleştiren, toplumsal kutuplaşmayı, çatışmayı arttıran, çoğulculuğu kategorilere indirgeyip tek tipleştiren, yanlış bilgi aracılığıyla nefreti körükleyen bir yapıya sahip olduğunu ortaya koymak amaçlanmıştır. Çalışmada, 1 Haziran – 31 Ekim 2022 tarihleri arasında paylaşılan 200 gönderi (tweet) içerisinden 50 gönderi amaçlı örneklemle seçilerek nefret söylemi, yanlış bilgi kategorileri dikkate alınıp betimsel içerik analizi metoduyla analiz edilmiştir.

Hate Speech and Misinformation: Descriptive Content Analysis of Posts About Syrian Refugees

It is known that hate speech and misinformation have become widespread in traditional media tools in the past, and today, with the development of communication technologies, they have become widespread in new media environments and have a great impact. Hate speech and false information are widely produced and circulated in the new media environment where there is easier access, opportunity to obtain and impart information, uncontrolled communication opportunities, and freedom of expression. In this thesis, hate speech and misinformation in the posts about Syrian refugees on Twitter, the microblogging network known as the social media application that is actively and effectively used by everyone in Turkey, has been examined. In this study, it is aimed to reveal that social media tools in new media environments have a structure that deepens differences, increases social polarization and conflict, reduces pluralism to categories and standardizes it, and fuels hatred through false information. In the study, 50 posts were selected from among 200 tweets shared between June 1 and October 31, 2022, and analyzed by descriptive content analysis method, taking into account hate speech and misinformation categories.

___

 • Akyüz, S. S., Gülnar, B., & Kazaz, M. (2021). Yeni Medyada Haber Güvenilirliği Sorunu: Üniversite Öğrencilerinin Sahte/Yalan Haberlere Yönelik Doğrulama Refleksleri. OPUS-Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 17(36), s. 2816-2840. Eylül 7, 2022 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1440481
 • Alcott, H., & Gentzkow, M. (2017). Social Media and Fake News in the 2016 election. Journal of Economic Perspectives, 31(2), s. 211-236.
 • Bloor, M., & Wood, F. (2006). Keywords in Qualitative Methods: A Vocabulary of Research Concepts ( 1st edn). London: Sage Publications.
 • Cambridge Dictionary. (2022). Dictionary. Cambridge Dictionary: https://dictionary.cambridge.org/
 • Cooke, N. A. (2017). Posttruth, Truthiness and Alternative Facts: Information Behavior and Critical Information Consumption for a New Age. The Library Quarterly, 87(3), s. 211-221.
 • Derakhsan, H., & Wardle, C. (2017). Information disorder: Toward an interdisciplinary framework for research and policymaking. Council of Europe. Strasbourg: Council of Europe. Eylül 7, 2022 tarihinde https://tverezo.info/wp-content/uploads/2017/11/PREMS-162317-GBR-2018-Report-desinformation-A4-BAT.pdf
 • Downe-Wamboldt, B. (1992). Content analysis: methods, applications, and issues. Health Care Women Int., 313– 321.
 • Gbrich, C. (2007). Qualitative Data Analysis: An Introduction ( 1st edn). London: Sage Publications.
 • Hahne, P. (1985). Die Macht der Manipulation, Über Menschen, Medien und Meinungsmacher. Stuttgart: Hanssler.
 • Hess, A. (2017). How to Escape Your Political Bubble for a Clearer View. Haziran 6, 2017 tarihinde New York Times: https://www.nytimes.com/2017/03/03/arts/the-battle-over-your-politicalbubble.html?_r=0
 • Jamieson, K., & Cappella, J. (2008). Echo Chamber: Rush Limbaugh and the Conservative Media Establishment. New York: Oxford University Press.
 • Kakutani, M. (2019). Hakikatin ölümü trump çağında yalancılık sanatı. İstanbul: Doğan Kitap.
 • Lazer, D., Baum, M., Grinberg, N., Friedland, L., Joseph, K., Hobbs, W., & Mattsson, C. (2017). Combating fake news: an agenda for research and action. https://pdfgoal.com/downloads/Combating%20Fake%20News%20An%20Agenda%20For%20Research%20And%20Action a
 • Pariser, E. (2011). The Filter Bubble: What the Internet is hidding from you. New York: Penguin Press.
 • Pogue, D. (2017). How to Stamp Out Fake News. Scientific American, 316(2), 24.
 • Powers, B., & Knapp, T. (2006). Dictionary of Nursing Theory and Research ( 3rd edn). New York: New York: Springer Publishing Company.
 • Resmi Gazete. (2022, Ekim 18). Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun(31987). Ankara. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/10/20221018-1.htm
 • Reuters Institute. (2018). Reuters Digital News Report 2018. Oxford University.
 • Schwenk, E. S., Jaremko, K. M., Gupta, R. K., Udani, A. D., & McCartney, C. J. (2017). Upgrading a Social Media Strategy to Increase. Thomas Jefferson University Jefferson Digital Commons.
 • Sözeri, C. (2012). Yazılı Basında Nefret Söylemi ve Mücadele Yolları. Y. İnceoğlu (Dü.) içinde, Nefret Söylemi ve/veya Nefret Suçları (1 b., s. 205-222). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Türk Dil Kurumu. (2022). Türk Dil Kurumu Sözlükleri. sozluk.gov.tr: https://sozluk.gov.tr/
 • Ültay, E., Akyurt, H., & Ültay, N. (2021). Sosyal Bilimlerde Betimsel İçerik Analizi. IBAD Sosyal Bilimler Dergisi , 188-201.
 • Wardle, C. (2020). Journalism and the New Media Ecosystem: Responsibilities and Challenges. (M. Zimdars, & M. Kembrew, Dü) Fake News: Understanding Media and Misinformation in the Digital Age.
 • Yayla, A. (2020). Totaliterizm ve Dezenformasyon. Liberal Düşünce Dergisi, 25(98), s. 125-146. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1428825

___

APA İris, Y. & Kesgin, Y. (2023). Nefret Söylemi ve Yanlış Bilgi: Suriyeli Sığınmacılar Hakkında Yapılan Paylaşımların Betimsel İçerik Analizi . AJIT-e: Academic Journal of Information Technology , 14 (54) , 223-248 . DOI: 10.5824/ajite.2023.03.004.x