Kulak cerrahisinde yüzeyel servikal pleksus bloğu: Olgu sunumu

Elli dokuz yaşındaki erkek hastanın kulak operasyonu için yüzeyel servikal pleksus bloğu uygulanması ile ilgili tecrübemizi paylaşmayı hedefledik. Yüzeyel servikal pleksus anterolateral boyun, kulak ve omuzun yüzeysel yapılarının duyusal innervasyonunu sağlar. Ultrason kılavuzluğunda yapılan servikal pleksus bloğu kulak cerrahisinde hem anestezi hem de analjezi amacı ile uygulanabilecek alternatif bir yöntem olabilir.

Superficial cervical plexus block in ear surgery: A case report

The aim of this study was to share our experience with the application of a superficial cervical plexus block in the ear operation of a 59-year-old male patient. The superficial cervical plexus provides sensory innervation of the superficial structures of the anterolateral neck, ear, and shoulder. Ultrasound-guided cervical plexus block may be an alternative method for both anesthesia and analgesia in ear surgery.

Kaynakça

1. Standing S, Borley NR, Collins P, editors. Gray’s Anatomy: The Anatomical Basis of Clinical Practice. 40th ed. London, UK: Churchill Livingstone Elsevier; 2008.

2. Gürkan Y, Kuş A, Aksu C, Ohtaroğlu C, Solak M, Toker K. Değişen akımlar ve Türkiye’de rejyonal anestezi uygulamaları [Article in Turkish]. Agri 2014;26(3):131–7.

3. Gürkan Y, Taş Z, Toker K, Solak M. Ultrasound guided bilateral cervical plexus block reduces postoperative opioid consumption following thyroid surgery. J Clin Monit Comput 2015;29(5):579–84.

4. Mukhopadhyay S, Niyogi M, Dutta M, Ray R, Gayen GC, Mukherjee M, et al. Bilateral superficial cervical plexus block with or without low-dose intravenous ketamine analgesia: effective, simple, safe, and cheap alternative to conventional general anesthesia for selected neck surgeries. Local Reg Anesth 2012;5:1–7.

5. Ritchie MK, Wilson CA, Grose BW, Ranganathan P, Howell SM, Ellison MB. Ultrasound-Guided Greater Auricular Nerve Block as Sole Anesthetic for Ear Surgery. Clin Pract 2016;6(2):856.

6. Flores S, Herring AA. Ultrasound-guided Greater Auricular Nerve Block for Emergency Department Ear Laceration and Ear Abscess Drainage. J Emerg Med 2016;50(4):651– 5.

Kaynak Göster

157 52

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Are signs of burnout and stress in palliative care workers different from other clinic workers?

Oktay Faysal TERTEMİZ, Emel TÜYLÜOĞLU

Omuz ağrısı olan hastanın yüzünü de muayene ediyor muyuz?

Yüksel ERKİN, Zeynep ISSI

Kanser tanılı hastalarda palyatif bakım hizmetlerinin etkisinin değerlendirilmesi: Semptom düzeyi ve bakım memnuniyeti açısından bir karşılaştırma

Meltem SAYGILI, Yusuf ÇELİK

Kulak cerrahisinde yüzeyel servikal pleksus bloğu: Olgu sunumu

Neşe TÜRKYILMAZ, Can AKSU, Esra YAVUZ GÜRKAN

Detecting pain severity with full cup test in painful diabetic peripheral neuropathy

Bahar SAY, Ufuk ERGÜN, Ayşe YILDIZ, Murat ALPUA, Şenay DURMAZ ARIKAN, Ebru TURGAL

A probable case of pregabalin - related reversible hearing loss

Resul YILMAZ, Şeyda TÜRK, Ruhiye REİSLİ, Sema Tuncer UZUN

Comparison of epidural and intravenous route for acute and chronic postoperative pain control in patients with gynecological malignancy

Bedih BALKAN, Gökhan DEMİRAYAK, Halil ÇETİNGÖK, Cihan COMBA, Yusuf Ziya YENER, Gülsüm Oya HERGÜNSEL, İsa Aykut ÖZDEMİR

Bel ağrısı ile başvuran dermatomiyozit olgusu

Hüseyin ELİK, Damla HARPUTLUOĞLU DEMİR, Rana TERLEMEZ, Figen YILMAZ, Zehra DUMAN, Kıvanç İlknur ALTUNAY, Banu KURAN

Platelet-rich plasma injection in a patient with adhesive capsulitis due to chronic kidney disease

Hüma BÖLÜK ŞENLİKCİ, Sevgi İkbali AFŞAR, Selin ÖZEN

Effect of regional or general anesthesia methods on mortality according to age groups in geriatric hip surgery patients

Alpaslan AKCAN, Sema ŞANAL BAŞ, Mehmet Sacit GÜLEÇ