YOZLAŞMA İLE MÜCADELEDE SAYIŞTAYIN ROLÜ

Öz Yozlaşmanın iktisadi sonuçları ve son zamanlarda demokratikleşme yönündeki eğilimler kamu görevinde bulunanların sorumluluğu ve şeffaflığı üzerindeki baskıları artırmaktadır. Güçlü kurumların oluşturulması yozlaşmanın kontrol altına alınmasında bir çözüm yoludur. Kamu kurumları arasında, sağlam mali yönetimi ve böylece sorumlu ve şeffaf bir devleti teşvik ettiği için yüksek denetleme kurumları kritik bir role sahiptirler.
Anahtar Kelimeler:

Yozlaşma, Mücadele, Sayıştay

Kaynakça

Kaynakçaya PDF dosyası içerisinden erişilebilir.

Kaynak Göster

APA Vural, İ , Tekin, A . (2001). YOZLAŞMA İLE MÜCADELEDE SAYIŞTAYIN ROLÜ . Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 2 (2) , 259-274 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/akuiibfd/issue/61240/911627