GLOBALLEŞMENİN VERGİLEME VE VERGİ SİSTEMLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Öz Bu çalışma, piyasaların ve ulusal ekonomilerin globalleşmesinin vergi sistemleri üzerindeki etkilerini incelemektedir. Çalışma, vergilemenin, vergi sistemlerinin ve vergi politikalarının globalleşme sürecinden ne ölçüde etkilendiklerini ortaya koymaktadır.

Kaynakça

Kaynakçaya PDF dosyası içerisinden erişilebilir.

Kaynak Göster

APA Vural, İ . (2001). GLOBALLEŞMENİN VERGİLEME VE VERGİ SİSTEMLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ . Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 2 (2) , 243-258 .