VERGİLENDİRME YETKİSİ VE 1982 ANAYASASI

Öz Devlet, kamusal ihtiyaçlar doğrultusunda kamusal mal ve hizmet üretmek zorundadır. Kamusal mal ve hizmetlerin finansmanında en etkin yol vergilemedir. Devlet vergiyi vergilendirme yetkisini kullanarak toplar. Ancak bu yetki sınırsız değildir. Bu çalışma, vergilendirme yetkisini 1982 Anayasasına göre incelemektedir. Çalışmamızda 1982 Anayasasında, sosyal ve hukuk devleti anlayışı doğrultusunda, vergilendirme yetkisinin sınırlandırılmaya çalışıldığı üzerinde durulmaktadır.

Kaynakça

Kaynakçaya PDF dosyası içerisinden erişilebilir.

Kaynak Göster

APA Bayraklı, H , Odabaş, H . (2000). VERGİLENDİRME YETKİSİ VE 1982 ANAYASASI . Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 2 (1) , 141-156 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/akuiibfd/issue/61141/908476